Tom 17, Nr 1 (2021)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2021-03-30
Wyświetlenia strony 243
Wyświetlenia/pobrania artykułu 82
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Przegląd piśmiennictwa

Paweł Wańkowicz1
DOI: 10.5603/PPN.2021.0009
Pol. Przegl. Neurol 2021;17(1):58-59.

Streszczenie

Brak

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Bolay H, Gül A, Baykan B. COVID-19 is a real headache! Headache. 2020; 60(7): 1415–1421.
  2. Leira EC, Russman AN, Biller J, et al. Preserving stroke care during the COVID-19 pandemic: potential issues and solutions. Neurology. 2020; 95(3): 124–133.
  3. Matschke J, Lütgehetmann M, Hagel C, et al. Neuropathology of patients with COVID-19 in Germany: a post-mortem case series. Lancet Neurol. 2020; 19(11): 919–929.
  4. Maluchnik M, Ryglewicz D, Sienkiewicz-Jarosz H, et al. Differences in acute ischaemic stroke care in Poland: analysis of claims database of National Health Fund in 2017. Neurol Neurochir Pol. 2020; 54(5): 449–455.
  5. Belvis R. Headaches during COVID-19: my clinical case and review of the literature. Headache. 2020; 60(7): 1422–1426.