Tom 20, Nr 1 (2024)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2024-05-17
Wyświetlenia strony 114
Wyświetlenia/pobrania artykułu 54
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Ból w urazowych uszkodzeniach splotu ramiennego - część I: patomechanizm wyzwalania, lokalizacja, stopień nasilenia i charakter dolegliwości

Jerzy Gosk, Jacek Martynkiewicz, Magdalena Anna Koszewicz1
DOI: 10.5603/ppn.99278
Pol. Przegl. Neurol 2024;20(1):24-27.

Streszczenie

Ból stanowi jeden z ważnych objawów urazowych uszkodzeń splotu ramiennego. Jest czynnikiem istotnie pogarszającym jakość życia pacjentów, których sprawność i tak jest ograniczona w wyniku niedowładu kończyny górnej. W pracy przedstawiono współczesne poglądy na temat patomechanizmu wyzwalania dolegliwości bólowych w przebiegu urazowych uszkodzeń splotu ramiennego. Zwrócono uwagę na możliwość występowania bólu o różnym charakterze (ból nocyceptywny, ból neuropatyczny, ból fantomowy) oraz odmienny mechanizm generowania bólu w uszkodzeniach przed- i pozazwojowych. Ponadto wskazano na najczęstszą lokalizację występowania dolegliwości bólowych oraz podano opisową charakterystykę bólu neuropatycznego.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?