Tom 20, Nr 1 (2024)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2024-05-17
Wyświetlenia strony 186
Wyświetlenia/pobrania artykułu 74
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zespół cytotoksycznego uszkodzenia ciała modzelowatego – opis trzech przypadków

Sandra Wcisło1, Katarzyna Bojkowska-Otrębska2, Anna Salamon1, Alicja Skowronek1, Krzysztof Kandziora3, Beata Łabuz-Roszak4
DOI: 10.5603/ppn.97446
Pol. Przegl. Neurol 2024;20(1):37-42.

Streszczenie

Zespół cytotoksycznego uszkodzenia ciała modzelowatego (ang. cytotoxic lesions of the corpus callosum, CLOCCs) to nowa nazwa zespołu określanego uprzednio jako MERS (ang. mild encephalitis/ encephalopathy with a reversible isolated SCC – łac. splenium corporis callosi - lesion) lub RESLES (ang. reversible splenial lesions and reversible splenial lesion syndrome). Zespół ten, cechujący się bogatą symptomatologią kliniczną, może wystąpić w przebiegu różnych schorzeń. W poniższym artykule zaprezentowano trzy przypadki chorych hospitalizowanych w Oddziale Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu. Pacjentów tych cechowała odmienna symptomatologia, lecz to samo ostateczne rozpoznanie - zespół cytotoksycznego uszkodzenia ciała modzelowatego. W pierwszym przypadku był to 48-letni mężczyzna, przewlekle nadużywający alkoholu, z nagłym niedowładem kończyn dolnych, w drugim przypadku - 33-letni pacjent z bólami głowy po przebytej infekcji COVID-19, zaś w trzecim – 63-letnia kobieta z zawrotami, bólem głowy i objawami infekcji, po prawdopodobnej ekspozycji na środki ochrony roślin. U wszystkich chorych w MR mózgowia wykazano obecność cytotoksycznej zmiany ciała modzelowatego, która powstała najprawdopodobniej na skutek zmian metabolicznych (w pierwszym przypadku), infekcyjnych (w drugim i trzecim przypadku) oraz toksycznych (w trzecim przypadku).

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?