Tom 19, Nr 4 (2023)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2024-02-07
Wyświetlenia strony 316
Wyświetlenia/pobrania artykułu 167
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zaburzenia zachowania w czasie snu REM — wczesna manifestacja kliniczna α-synukleinopatii

Aneta Marcinkowska1, Andrzej Bogucki1, Agata Gajos1
Pol. Przegl. Neurol 2023;19(4):268-283.

Streszczenie

Zaburzenia zachowania w czasie snu REM (RBD, rapid eye movement sleep behavior disorders) są parasomnią. Dochodzi wtedy do utraty atonii mięśni w czasie snu REM. W RBD w tej fazie snu występują marzenia senne, których treść stanowią sytuacje stwarzające zagrożenie dla pacjenta (np. atak ze strony człowieka lub zwierzęcia). Marzeniom sennym towarzyszy bogata aktywność ruchowa i wokalna pozostająca w ścisłym związku z ich treścią. W czasie incydentu RBD obrażeń może doznać pacjent i osoba towarzysząca. Rozpoznanie RBD ustala się w przypadku występowania charakterystycznych objawów klinicznych po wykonaniu polisomnografii i wykazaniu braku atonii w czasie snu REM. W badaniach skriningowych stosowane są również kwestionariusze diagnostyczne. Lekami najczęściej stosowanymi w leczeniu RBD są klonazepam i malatonina. Zaburzenia zachowania w czasie snu REM stanowią wczesną manifestację chorób neurozwyrodnieniowych z grupy α-synukleinopati: choroby Parkinsona (najczęściej), otępienia z ciałami Lewyego oraz zaniku wieloukładowego. Z danych z metaanalizy wynika, że do fenokonwersji dochodzi u 33,5% pacjentów po pięciu latach obserwacji, u 82,4% po 10,5 roku, a po 14 latach u 96,6%. Podejmowane są próby wskazania markerów prognostycznych konwersji — zwłaszcza wczesnej — RBD do jednej z pełnoobjawowych synukleinopatii. Nieprawidłowy wynik obrazowania układu dopaminergicznego jest sam w sobie czynnikiem ryzyka szybkiej konwersji, a jego wartość wzrasta, gdy zostanie połączony z oceną węchu, funkcji poznawczych i autonomicznych. Badania histopatologiczne umożliwiają stwierdzenie obecności patologicznej, fosforylowanej formy α-synukleiny w wycinkach z jelita grubego, ślinianki i skóry. Przedmiotem dyskusji pozostaje sposób informowania o fenokonwersji pacjentów z RBD w sytuacji, gdy nie wiadomo, kiedy do tego dojdzie, a przede wszystkim, gdy nie można zaoferować pacjentowi leczenia modyfikującego przebieg procesu neurozwyrodnieniowego.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. International classification of sleep disorders. 3rd ed. American Academy of Sleep Medicine, IL, Darien 2014.
 2. Howell MJ. Rapid eye movement sleep behavior disorder and other rapid eye movement parasomnias. Continuum (Minneap Minn). 2020; 26(4): 929–945.
 3. Iranzo A, Iranzo A. Parasomnias and sleep-related movement disorders in older adults. Sleep Med Clin. 2018; 13(1): 51–61.
 4. Korotun M, Quintero L, Hahn SS. Rapid eye movement behavior disorder and other parasomnias. Clin Geriatr Med. 2021; 37(3): 483–490.
 5. Carskadon MA, Dement WC. Normal human sleep: an overview. In: Kryger MH, Roth T, Dement WC. ed. Principles and practice of sleep medicine. Elsevier Saunders, Philadelphia 2011: 16–26.
 6. Baltzan M, Yao C, Rizzo D, et al. Dream enactment behavior: review for the clinician. J Clin Sleep Med. 2020; 16(11): 1949–1969.
 7. Fantini ML, Corona A, Clerici S, et al. Aggressive dream content without daytime aggressiveness in REM sleep behavior disorder. Neurology. 2005; 65(7): 1010–1015.
 8. Fernández-Arcos A, Iranzo A, Serradell M, et al. The clinical phenotype of idiopathic rapid eye movement sleep behavior disorder at presentation: a study in 203 consecutive patients. Sleep. 2016; 39(1): 121–132.
 9. Schenck CH, Mahowald MW. REM sleep behavior disorder: clinical, developmental, and neuroscience perspectives 16 years after its formal identification in SLEEP. Sleep. 2002; 25(2): 120–138.
 10. Uguccioni G, Golmard JL, de Fontréaux AN, et al. Fight or flight? Dream content during sleepwalking/sleep terrors vs. rapid eye movement sleep behavior disorder. Sleep Med. 2013; 14(5): 391–398.
 11. Iranzo A, Santamaria J, Tolosa E. Idiopathic rapid eye movement sleep behaviour disorder: diagnosis, management, and the need for neuroprotective interventions. Lancet Neurol. 2016; 15(4): 405–419.
 12. McCarter SJ, St Louis EK, Boswell CL, et al. Factors associated with injury in REM sleep behavior disorder. Sleep Med. 2014; 15(11): 1332–1338.
 13. Högl B, Stefani A, Videnovic A. Idiopathic REM sleep behaviour disorder and neurodegeneration — an update. Nat Rev Neurol. 2018; 14(1): 40–55.
 14. Campabadal A, Segura B, Junque C, et al. Structural and functional magnetic resonance imaging in isolated REM sleep behavior disorder: A systematic review of studies using neuroimaging software. Sleep Med Rev. 2021; 59: 101495.
 15. Hoque R, Chesson AL. Pharmacologically induced/exacerbated restless legs syndrome, periodic limb movements of sleep, and REM behavior disorder/REM sleep without atonia: literature review, qualitative scoring, and comparative analysis. J Clin Sleep Med. 2010; 6(1): 79–83.
 16. Postuma RB, Gagnon JF, Tuineaig M, et al. Antidepressants and REM sleep behavior disorder: isolated side effect or neurodegenerative signal? Sleep. 2013; 36(11): 1579–1585.
 17. Winkelman JW, James L. Serotonergic antidepressants are associated with REM sleep without atonia. Sleep. 2004; 27(2): 317–321.
 18. Teman PT, Tippmann-Peikert M, Silber MH, et al. Idiopathic rapid-eye-movement sleep disorder: associations with antidepressants, psychiatric diagnoses, and other factors, in relation to age of onset. Sleep Med. 2009; 10(1): 60–65.
 19. Frauscher B, Gschliesser V, Brandauer E, et al. Video analysis of motor events in REM sleep behavior disorder. Mov Disord. 2007; 22(10): 1464–1470.
 20. Frauscher B, Ehrmann L, Högl B. Defining muscle activities for assessment of rapid eye movement sleep behavior disorder: from a qualitative to a quantitative diagnostic level. Sleep Med. 2013; 14(8): 729–733.
 21. Ferri R, Manconi M, Plazzi G, et al. A quantitative statistical analysis of the submentalis muscle EMG amplitude during sleep in normal controls and patients with REM sleep behavior disorder. J Sleep Res. 2008; 17(1): 89–100.
 22. Frauscher B, Iranzo A, Gaig C, et al. SINBAR (Sleep Innsbruck Barcelona) Group. Normative EMG values during REM sleep for the diagnosis of REM sleep behavior disorder. Sleep. 2012; 35(6): 835–847.
 23. Montplaisir J, Gagnon JF, Fantini ML, et al. Polysomnographic diagnosis of idiopathic REM sleep behavior disorder. Mov Disord. 2010; 25(13): 2044–2051.
 24. Ferri R, Gagnon JF, Postuma RB, et al. Comparison between an automatic and a visual scoring method of the chin muscle tone during rapid eye movement sleep. Sleep Med. 2014; 15(6): 661–665.
 25. Iranzo A, Frauscher B, Santos H, et al. SINBAR (Sleep Innsbruck Barcelona) Group. Usefulness of the SINBAR electromyographic montage to detect the motor and vocal manifestations occurring in REM sleep behavior disorder. Sleep Med. 2011; 12(3): 284–288.
 26. Lam SP, Li SX, Zhang J, et al. Development of scales for assessment of rapid eye movement sleep behavior disorder (RBD). Sleep Med. 2013; 14(8): 734–738.
 27. Iranzo A, Santamaria J, Tolosa E. Idiopathic rapid eye movement sleep behaviour disorder: diagnosis, management, and the need for neuroprotective interventions. Lancet Neurol. 2016; 15(4): 405–419.
 28. de Natale ER, Wilson H, Politis M. Predictors of RBD progression and conversion to synucleinopathies. Curr Neurol Neurosci Rep. 2022; 22(2): 93–104.
 29. Miglis MG, Adler CH, Antelmi E, et al. Biomarkers of conversion to α-synucleinopathy in isolated rapid-eye-movement sleep behaviour disorder. Lancet Neurol. 2021; 20(8): 671–684.
 30. Teigen LN, Sharp RR, Hirsch JR, et al. Specialist approaches to prognostic counseling in isolated REM sleep behavior disorder. Sleep Med. 2021; 79: 107–112.
 31. Stiasny-Kolster K, Mayer G, Schäfer S, et al. The REM sleep behavior disorder screening questionnaire — a new diagnostic instrument. Mov Disord. 2007; 22(16): 2386–2393.
 32. Nomura T, Inoue Y, Kagimura T, et al. Utility of the REM sleep behavior disorder screening questionnaire (RBDSQ) in Parkinson's disease patients. Sleep Med. 2011; 12(7): 711–713.
 33. Stiasny-Kolster K, Sixel-Döring F, Trenkwalder C, et al. Diagnostic value of the REM sleep behavior disorder screening questionnaire in Parkinson's disease. Sleep Med. 2015; 16(1): 186–189.
 34. Mayo Sleep Questionnaire-Informant. http://www.mayoclinic.org/pdfs/MSQ-copyrightfinal.pdf (August 20, 2023).
 35. Boeve BF, Molano JR, Ferman TJ, et al. Validation of the Mayo Sleep Questionnaire to screen for REM sleep behavior disorder in a community-based sample. J Clin Sleep Med. 2013; 9(5): 475–480.
 36. Li SX, Wing YK, Lam SP, et al. Validation of a new REM sleep behavior disorder questionnaire (RBDQ-HK). Sleep Med. 2010; 11(1): 43–48.
 37. Frauscher B, Ehrmann L, Zamarian L, et al. Validation of the Innsbruck REM sleep behavior disorder inventory. Mov Disord. 2012; 27(13): 1673–1678.
 38. Postuma RB, Arnulf I, Hogl B, et al. A single-question screen for rapid eye movement sleep behavior disorder: a multicenter validation study. Mov Disord. 2012; 27(7): 913–916.
 39. Boot BP, Boeve BF, Roberts RO, et al. Probable rapid eye movement sleep behavior disorder increases risk for mild cognitive impairment and Parkinson disease: a population-based study. Ann Neurol. 2012; 71(1): 49–56.
 40. Ma JF, Hou MM, Tang HD, et al. REM sleep behavior disorder was associated with Parkinson's disease: a community-based study. BMC Neurol. 2016; 16: 123.
 41. Ma JF, Qiao Y, Gao X, et al. A community-based study of risk factors for probable rapid eye movement sleep behavior disorder. Sleep Med. 2017; 30: 71–76.
 42. Mahlknecht P, Seppi K, Frauscher B, et al. Probable RBD and association with neurodegenerative disease markers: A population-based study. Mov Disord. 2015; 30(10): 1417–1421.
 43. Wong JC, Li J, Pavlova M, et al. Risk factors for probable REM sleep behavior disorder: A community-based study. Neurology. 2016; 86(14): 1306–1312.
 44. Chiu HFK, Wing YK, Lam L, et al. Sleep-related injury in the elderly — an epidemiological study in Hong Kong. Sleep. 2000; 23(4): 1–5.
 45. Kang SH, Yoon IY, Lee SD, et al. REM sleep behavior disorder in the Korean elderly population: prevalence and clinical characteristics. Sleep. 2013; 36(8): 1147–1152.
 46. Pujol M, Pujol J, Alonso T, et al. Idiopathic REM sleep behavior disorder in the elderly Spanish community: a primary care center study with a two-stage design using video-polysomnography. Sleep Med. 2017; 40: 116–121.
 47. Dauvilliers Y, Schenck CH, Postuma RB, et al. REM sleep behaviour disorder. Nat Rev Dis Primers. 2018; 4(1): 19.
 48. Aurora RN, Zak RS, Maganti RK, et al. Standards of Practice Committee, American Academy of Sleep Medicine. Best practice guide for the treatment of REM sleep behavior disorder (RBD). J Clin Sleep Med. 2010; 6(1): 85–95.
 49. Howell MJ, Arneson PA, Schenck CH. A novel therapy for REM sleep behavior disorder (RBD). J Clin Sleep Med. 2011; 7(6): 639–644A.
 50. Schenck CH, Lee SA, Bornemann MA, et al. Potentially lethal behaviors associated with rapid eye movement sleep behavior disorder: review of the literature and forensic implications. J Forensic Sci. 2009; 54(6): 1475–1484.
 51. Matar E, McCarter SJ, St Louis EK, et al. Current concepts and controversies in the management of REM sleep behavior disorder. Neurotherapeutics. 2021; 18(1): 107–123.
 52. Schenck CH, Bundlie SR, Patterson AL, et al. Rapid eye movement sleep behavior disorder. A treatable parasomnia affecting older adults. JAMA. 1987; 257(13): 1786–1789.
 53. Roguski A, Rayment D, Whone AL, et al. A neurologist's guide to REM sleep behavior disorder. Front Neurol. 2020; 11: 610.
 54. Olson EJ, Boeve BF, Silber MH. Rapid eye movement sleep behaviour disorder: demographic, clinical and laboratory findings in 93 cases. Brain. 2000; 123 ( Pt 2): 331–339.
 55. Ferri R, Marelli S, Ferini-Strambi L, et al. An observational clinical and video-polysomnographic study of the effects of clonazepam in REM sleep behavior disorder. Sleep Med. 2013; 14(1): 24–29.
 56. Li SX, Lam SP, Zhang J, et al. A prospective, naturalistic follow-up study of treatment outcomes with clonazepam in rapid eye movement sleep behavior disorder. Sleep Med. 2016; 21: 114–120.
 57. Brooks PL, Peever JH. Impaired GABA and glycine transmission triggers cardinal features of rapid eye movement sleep behavior disorder in mice. J Neurosci. 2011; 31(19): 7111–7121.
 58. Dokkedal-Silva V, Kim LJ, Morelhão PK, et al. Use of clonazepam in REM sleep behavior disorder: association with fall-related injuries and alternative treatments. J Clin Sleep Med. 2020; 16(4): 655–656.
 59. Shin C, Park H, Lee WW, et al. Clonazepam for probable REM sleep behavior disorder in Parkinson's disease: a randomized placebo-controlled trial. J Neurol Sci. 2019; 401: 81–86.
 60. Schuld A, Kraus T, Haack M, et al. Obstructive sleep apnea syndrome induced by clonazepam in a narcoleptic patient with REM-sleep-behavior disorder. J Sleep Res. 1999; 8(4): 321–322.
 61. Wing YK, Lam SP, Li SX, et al. REM sleep behaviour disorder in Hong Kong Chinese: clinical outcome and gender comparison. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2008; 79(12): 1415–1416.
 62. Iranzo A, Ratti PL, Casanova-Molla J, et al. Excessive muscle activity increases over time in idiopathic REM sleep behavior disorder. Sleep. 2009; 32(9): 1149–1153.
 63. Nardi AE, Perna G. Clonazepam in the treatment of psychiatric disorders: an update. Int Clin Psychopharmacol. 2006; 21(3): 131–142.
 64. Auld F, Maschauer EL, Morrison I, et al. Evidence for the efficacy of melatonin in the treatment of primary adult sleep disorders. Sleep Med Rev. 2017; 34: 10–22.
 65. Attenburrow ME, Cowen PJ, Sharpley AL. Low dose melatonin improves sleep in healthy middle-aged subjects. Psychopharmacology (Berl). 1996; 126(2): 179–181.
 66. Scheer FAJL, Morris CJ, Garcia JI, et al. Repeated melatonin supplementation improves sleep in hypertensive patients treated with beta-blockers: a randomized controlled trial. Sleep. 2012; 35(10): 1395–1402.
 67. Videnovic A, Ju YES, Arnulf I, et al. Treatment and Trials Working Group of the International RBD Study Group. Clinical trials in REM sleep behavioural disorder: challenges and opportunities. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2020; 91(7): 740–749.
 68. Moghadam KK, Pizza F, Primavera A, et al. Sodium oxybate for idiopathic REM sleep behavior disorder: a report on two patients. Sleep Med. 2017; 32: 16–21.
 69. Kunz D, Mahlberg R. A two-part, double-blind, placebo-controlled trial of exogenous melatonin in REM sleep behaviour disorder. J Sleep Res. 2010; 19(4): 591–596.
 70. Jun JS, Kim R, Byun JI, et al. Prolonged-release melatonin in patients with idiopathic REM sleep behavior disorder. Ann Clin Transl Neurol. 2019; 6(4): 716–722.
 71. Gilat M, Coeytaux Jackson A, Marshall NS, et al. Melatonin for rapid eye movement sleep behavior disorder in Parkinson's disease: A randomised controlled trial. Mov Disord. 2020; 35(2): 344–349.
 72. McCarter SJ, St Louis EK, Boswell CL, et al. Treatment outcomes in REM sleep behavior disorder. Sleep Med. 2013; 14(3): 237–242.
 73. Bonakis A, Economou NT, Papageorgiou SG, et al. Agomelatine may improve REM sleep behavior disorder symptoms. J Clin Psychopharmacol. 2012; 32(5): 732–734.
 74. Nomura T, Kawase S, Watanabe Y, et al. Use of ramelteon for the treatment of secondary REM sleep behavior disorder. Intern Med. 2013; 52(18): 2123–2126.
 75. Kashihara K, Nomura T, Maeda T, et al. Beneficial effects of ramelteon on rapid eye movement sleep behavior disorder associated with parkinson's disease - results of a multicenter open trial. Intern Med. 2016; 55(3): 231–236.
 76. Cornelius JR, Pittock SJ, McKeon A, et al. Sleep manifestations of voltage-gated potassium channel complex autoimmunity. Arch Neurol. 2011; 68(6): 733–738.
 77. Devine MF, Feemster JC, Lieske EA, et al. Objective sleep profile in LGI1/CASPR2 autoimmunity. Sleep. 2022; 45(2).
 78. Shneerson JM. Successful treatment of REM sleep behavior disorder with sodium oxybate. Clin Neuropharmacol. 2009; 32(3): 158–159.
 79. Liebenthal J, Valerio J, Ruoff C, et al. A case of rapid eye movement sleep behavior disorder in Parkinson disease treated with sodium oxybate. JAMA Neurol. 2016; 73(1): 126–127.
 80. Mayer G. Efficacy of sodium oxybate on REM sleep behavior disorder in a patient with narcolepsy type 1. Neurology. 2016; 87(24): 2594–2595.
 81. Antelmi E, Filardi M, Pizza F, et al. REM sleep behavior disorder in children with type 1 narcolepsy treated with sodium oxybate. Neurology. 2021; 96(2): e250–e254.
 82. Tan A, Salgado M, Fahn S. Rapid eye movement sleep behavior disorder preceding Parkinson's disease with therapeutic response to levodopa. Mov Disord. 1996; 11(2): 214–216.
 83. Yamauchi K, Takehisa M, Tsuno M, et al. Levodopa improved rapid eye movement sleep behavior disorder with diffuse Lewy body disease. Gen Hosp Psychiatry. 2003; 25(2): 140–142.
 84. Fantini ML, Gagnon JF, Filipini D, et al. The effects of pramipexole in REM sleep behavior disorder. Neurology. 2003; 61(10): 1418–1420.
 85. Schmidt MH, Koshal VB, Schmidt HS. Use of pramipexole in REM sleep behavior disorder: results from a case series. Sleep Med. 2006; 7(5): 418–423.
 86. Kumru H, Iranzo A, Carrasco E, et al. Lack of effects of pramipexole on REM sleep behavior disorder in Parkinson disease. Sleep. 2008; 31(10): 1418–1421.
 87. Sasai T, Inoue Y, Matsuura M. Effectiveness of pramipexole, a dopamine agonist, on rapid eye movement sleep behavior disorder. Tohoku J Exp Med. 2012; 226(3): 177–181.
 88. Sasai T, Matsuura M, Inoue Y. Factors associated with the effect of pramipexole on symptoms of idiopathic REM sleep behavior disorder. Parkinsonism Relat Disord. 2013; 19(2): 153–157.
 89. Wang Y, Yang Y, Wu H, et al. Effects of rotigotine on REM sleep behavior disorder in Parkinson disease. J Clin Sleep Med. 2016; 12(10): 1403–1409.
 90. Meloni M, Bortolato M, Cannas A, et al. Association between dopaminergic medications and REM sleep behavior disorder in Parkinson's disease: a preliminary cohort study. J Neurol. 2020; 267(10): 2926–2931.
 91. Brunetti V, Losurdo A, Testani E, et al. Rivastigmine for refractory REM behavior disorder in mild cognitive impairment. Curr Alzheimer Res. 2014; 11(3): 267–273.
 92. Di Giacopo R, Fasano A, Quaranta D, et al. Rivastigmine as alternative treatment for refractory REM behavior disorder in Parkinson's disease. Mov Disord. 2012; 27(4): 559–561.
 93. Larsson V, Aarsland D, Ballard C, et al. The effect of memantine on sleep behaviour in dementia with Lewy bodies and Parkinson's disease dementia. Int J Geriatr Psychiatry. 2010; 25(10): 1030–1038.
 94. Frauscher B, Iranzo A, Högl B, et al. SINBAR (Sleep Innsbruck Barcelona group). Quantification of electromyographic activity during REM sleep in multiple muscles in REM sleep behavior disorder. Sleep. 2008; 31(5): 724–731.
 95. Chica-Urzola HL. [Trazodone in REM sleep behavior disorder]. Rev Colomb Psiquiatr. 2015; 44(4): 251–255.
 96. Du Y, Jiang J, Ng CH, et al. Vortioxetine improves rapid eye movement sleep behavior disorder: a case report. Medicine (Baltimore). 2020; 99(26): e21003.
 97. Batalini F, Avidan A, Moseley BD, et al. Improvement of dream enactment behavior associated with levetiracetam treatment in dementia with Lewy bodies. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2016; 30(2): 175–177.
 98. Chagas MHN, Eckeli AL, Zuardi AW, et al. Cannabidiol can improve complex sleep-related behaviours associated with rapid eye movement sleep behaviour disorder in Parkinson's disease patients: a case series. J Clin Pharm Ther. 2014; 39(5): 564–566.
 99. Meloni M, Figorilli M, Carta M, et al. Preliminary finding of a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study to evaluate the safety and efficacy of 5-hydroxytryptophan on REM sleep behavior disorder in Parkinson's disease. Sleep Breath. 2022; 26(3): 1023–1031.
 100. Coon EA, Singer W. Synucleinopathies. Continuum (Minneap Minn). 2020; 26(1): 72–92.
 101. Koga S, Sekiya H, Kondru N, et al. Neuropathology and molecular diagnosis of synucleinopathies. Mol Neurodegener. 2021; 16(1): 83.
 102. Henderson MX, Trojanowski JQ, Lee VMY. α-Synuclein pathology in Parkinson's disease and related α-synucleinopathies. Neurosci Lett. 2019; 709: 134316.
 103. Fujiwara H, Hasegawa M, Dohmae N, et al. Alpha-synuclein is phosphorylated in synucleinopathy lesions. Nat Cell Biol. 2002; 4(2): 160–164.
 104. Zhang J, Li X, Li JD. The roles of post-translational modifications on α-synuclein in the pathogenesis of Parkinson's diseases. Front Neurosci. 2019; 13: 381.
 105. Schenck CH, Bundlie SR, Ettinger MG, et al. Chronic behavioral disorders of human REM sleep: a new category of parasomnia. Sleep. 1986; 9(2): 293–308.
 106. Schenck CH, Hurwitz TD, Mahowald MW. Symposium: normal and abnormal REM sleep regulation: REM sleep behaviour disorder: an update on a series of 96 patients and a review of the world literature. J Sleep Res. 1993; 2(4): 224–231.
 107. Schenck CH, Boeve BF, Mahowald MW. Delayed emergence of a parkinsonian disorder or dementia in 81% of older men initially diagnosed with idiopathic rapid eye movement sleep behavior disorder: a 16-year update on a previously reported series. Sleep Med. 2013; 14(8): 744–748.
 108. Iranzo A, Fernández-Arcos A, Tolosa E, et al. Neurodegenerative disorder risk in idiopathic REM sleep behavior disorder: study in 174 patients. PLoS One. 2014; 9(2): e89741.
 109. Galbiati A, Verga L, Giora E, et al. The risk of neurodegeneration in REM sleep behavior disorder: a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. Sleep Med Rev. 2019; 43: 37–46.
 110. Iranzo A, Tolosa E, Gelpi E, et al. Neurodegenerative disease status and post-mortem pathology in idiopathic rapid-eye-movement sleep behaviour disorder: an observational cohort study. Lancet Neurol. 2013; 12(5): 443–453.
 111. Postuma RB, Gagnon JF, Bertrand JA, et al. Parkinson risk in idiopathic REM sleep behavior disorder: preparing for neuroprotective trials. Neurology. 2015; 84(11): 1104–1113.
 112. Postuma RB, Gagnon JF, Vendette M, et al. Quantifying the risk of neurodegenerative disease in idiopathic REM sleep behavior disorder. Neurology. 2009; 72(15): 1296–1300.
 113. Yao C, Fereshtehnejad SM, Dawson BK, et al. Longstanding disease-free survival in idiopathic REM sleep behavior disorder: is neurodegeneration inevitable? Parkinsonism Relat Disord. 2018; 54: 99–102.
 114. Postuma RB, Pelletier A, Berg D, et al. Screening for prodromal Parkinson's disease in the general community: a sleep-based approach. Sleep Med. 2016; 21: 101–105.
 115. Siderowf A, Jennings D, Stern M, et al. PARS Investigators, PARS Investigators. Conversion to Parkinson disease in the PARS hyposmic and dopamine transporter-deficit prodromal cohort. JAMA Neurol. 2017; 74(8): 933–940.
 116. Arnaldi D, Chincarini A, Hu MT, et al. Dopaminergic imaging and clinical predictors for phenoconversion of REM sleep behaviour disorder. Brain. 2021; 144(1): 278–287.
 117. Iranzo A, Santamaría J, Valldeoriola F, et al. Dopamine transporter imaging deficit predicts early transition to synucleinopathy in idiopathic rapid eye movement sleep behavior disorder. Ann Neurol. 2017; 82(3): 419–428.
 118. Iranzo A, Valldeoriola F, Lomeña F, et al. Serial dopamine transporter imaging of nigrostriatal function in patients with idiopathic rapid-eye-movement sleep behaviour disorder: a prospective study. Lancet Neurol. 2011; 10(9): 797–805.
 119. Gagnon JF, Bédard MA, Fantini ML, et al. REM sleep behavior disorder and REM sleep without atonia in Parkinson's disease. Neurology. 2002; 59(4): 585–589.
 120. Horsager J, Andersen KB, Knudsen K, et al. Brain-first versus body-first Parkinson's disease: a multimodal imaging case-control study. Brain. 2020; 143(10): 3077–3088.
 121. Borghammer P, Horsager J, Andersen K, et al. Neuropathological evidence of body-first vs. brain-first Lewy body disease. Neurobiol Dis. 2021; 161: 105557.
 122. Horsager J, Knudsen K, Sommerauer M. Clinical and imaging evidence of brain-first and body-first Parkinson's disease. Neurobiol Dis. 2022; 164: 105626.
 123. Knudsen K, Fedorova TD, Horsager J, et al. Asymmetric dopaminergic dysfunction in brain-first versus body-first Parkinson's disease subtypes. J Parkinsons Dis. 2021; 11(4): 1677–1687.
 124. Banwinkler M, Dzialas V, Hoenig MC, et al. Parkinson's Progression Markers Initiative. Gray matter volume loss in proposed brain-first and body-first Parkinson's disease subtypes. Mov Disord. 2022; 37(10): 2066–2074.
 125. Just MK, Gram H, Theologidis V, et al. Alpha-synuclein strain variability in body-first and brain-first synucleinopathies. Front Aging Neurosci. 2022; 14: 907293.
 126. Lebouvier T, Chaumette T, Damier P, et al. Pathological lesions in colonic biopsies during Parkinson's disease. Gut. 2008; 57(12): 1741–1743.
 127. Lebouvier T, Neunlist M, Bruley des Varannes S, et al. Colonic biopsies to assess the neuropathology of Parkinson's disease and its relationship with symptoms. PLoS One. 2010; 5(9): e12728.
 128. Sprenger FS, Stefanova N, Gelpi E, et al. Enteric nervous system α-synuclein immunoreactivity in idiopathic REM sleep behavior disorder. Neurology. 2015; 85(20): 1761–1768.
 129. Vilas D, Iranzo A, Tolosa E, et al. Assessment of α-synuclein in submandibular glands of patients with idiopathic rapid-eye-movement sleep behaviour disorder: a case-control study. Lancet Neurol. 2016; 15(7): 708–718.
 130. Zitser J, Gibbons C, Miglis MG. The role of tissue biopsy as a biomarker in REM sleep behavior disorder. Sleep Med Rev. 2020; 51: 101283.
 131. Doppler K, Jentschke HM, Schulmeyer L, et al. Dermal phospho-alpha-synuclein deposits confirm REM sleep behaviour disorder as prodromal Parkinson's disease. Acta Neuropathol. 2017; 133(4): 535–545.
 132. Antelmi E, Donadio V, Incensi A, et al. Skin nerve phosphorylated α-synuclein deposits in idiopathic REM sleep behavior disorder. Neurology. 2017; 88(22): 2128–2131.
 133. Miglis MG, Zitser J, Schneider L, et al. Cutaneous α-synuclein is correlated with autonomic impairment in isolated rapid eye movement sleep behavior disorder. Sleep. 2021; 44(12).
 134. Liguori R, Donadio V, Wang Z, et al. A comparative blind study between skin biopsy and seed amplification assay to disclose pathological α-synuclein in RBD. NPJ Parkinsons Dis. 2023; 9(1): 34.
 135. Donadio V, Doppler K, Incensi A, et al. Abnormal α-synuclein deposits in skin nerves: intra- and inter-laboratory reproducibility. Eur J Neurol. 2019; 26(10): 1245–1251.
 136. Berg D, Postuma RB, Adler CH, et al. MDS research criteria for prodromal Parkinson's disease. Mov Disord. 2015; 30(12): 1600–1611.
 137. Anestis E, Eccles F, Fletcher I, et al. Giving and receiving a diagnosis of a progressive neurological condition: a scoping review of doctors' and patients' perspectives. Patient Educ Couns. 2020; 103(9): 1709–1723.
 138. Vertrees S, Greenough GP. Ethical considerations in REM sleep behavior disorder. Continuum (Minneap Minn). 2013; 19(1 Sleep Disorders): 199–203.