Tom 19, Nr 4 (2023)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2024-02-07
Wyświetlenia strony 281
Wyświetlenia/pobrania artykułu 129
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Czy to na pewno limbiczne zapalenie mózgu?

Beata Łabuz-Roszak1, Weronika Woicka2, Katarzyna Brudniak2, Daria Khawla2, Magdalena Zarębska-Madej1, Anna Bieniasiewicz1, Krzysztof Kandziora3
Pol. Przegl. Neurol 2023;19(4):313-318.

Streszczenie

W pracy opisano przypadek 60-letniego mężczyzny przyjętego na oddział neurologii po pierwszym w życiu uogólnionym napadzie padaczkowym. U mężczyzny początkowo podejrzewano limbiczne zapalenie mózgu, ostatecznie jednak rozpoznano zmianę o charakterze nowotworowym (najprawdopodobniej glejak wysokozróżnicowany).

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Osten-Sacken KE, Jasińska-Mikołajczyk A, Malewska M, et al. Case report of limbic encephalitis with anti-NMDA antibodies. Neuropsychiatr Neuropsychol. 2017; 12(2): 80–85.
 2. Ding JB, Dongas J, Hu K, et al. Autoimmune limbic encephalitis: a review of clinicoradiological features and the challenges of diagnosis. Cureus. 2021; 13(8): e17529.
 3. Rojek A, Zub WL, Waliszewska-Prosół M, et al. Wieloletnie przeżycie chorych z glejakiem wielopostaciowym — opisy przypadków. Pol Przegl Neurol. 2016; 12(2): 107–115.
 4. Hu LS, Hawkins-Daarud A, Wang L, et al. Imaging of intratumoral heterogeneity in high-grade glioma. Cancer Lett. 2020; 477: 97–106.
 5. Pessina F, Navarria P, Bellu L, et al. Treatment of patients with glioma during the COVID-19 pandemic: what we learned and what we take home for the future. Neurosurg Focus. 2020; 49(6): E10.
 6. Raport 2021. Wpływ pandemii Covid-19 na system opieki onkologicznej. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie — Państwowy Instytut Badawczy. http://nio.gov.pl/wp-content/uploads/2021/07/2021_07_14_NIO_Raport-Wplyw-pandemii-COVID-19-na-system-opieki-onkologicznej.pdf (October 10, 2023).
 7. Abboud H, Probasco JC, Irani S, et al. Autoimmune Encephalitis Alliance Clinicians Network. Autoimmune encephalitis: proposed best practice recommendations for diagnosis and acute management. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2021; 92(7): 757–768.
 8. Graus F, Titulaer MJ, Balu R, et al. A clinical approach to diagnosis of autoimmune encephalitis. Lancet Neurol. 2016; 15(4): 391–404.
 9. McKnight CD, Kelly AM, Petrou M, et al. A simplified approach to encephalitis and its mimics. Academic Radiology. 2017; 24(6): 667–676.
 10. Zoccarato M, Valeggia S, Zuliani L, et al. Conventional brain MRI features distinguishing limbic encephalitis from mesial temporal glioma. Neuroradiology. 2019; 61(8): 853–860.
 11. Taha B, Boley D, Sun Ju, et al. State of radiomics in glioblastoma. Neurosurg. 2021; 89(2): 177–184.
 12. Han Yu, Yang Y, Shi ZS, et al. Distinguishing brain inflammation from grade II glioma in population without contrast enhancement: a radiomics analysis based on conventional MRI. Eur J Radiol. 2021; 134: 109467.
 13. Nagata R, Ikeda K, Nakamura Y, et al. A case of gliomatosis cerebri mimicking limbic encephalitis: malignant transformation to glioblastoma. Intern Med. 2010; 49(13): 1307–1310.
 14. Macchi ZA, Kleinschmidt-DeMasters BK, Orjuela KD, et al. Glioblastoma as an autoimmune limbic encephalitis mimic: a case and review of the literature. J Neuroimmunol. 2020 [Epub ahead of print]; 342: 577214.