Tom 19, Nr 3 (2023)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2023-10-04
Wyświetlenia strony 1302
Wyświetlenia/pobrania artykułu 660
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna — rozpoznanie i leczenie na podstawie kryteriów EAN/PNS z 2021 roku

Maciej Kalita1, Anna Potulska-Chromik2, Gabriel Majewski1, Marta Lipowska2, Anna Kostera-Pruszczyk2
Pol. Przegl. Neurol 2023;19(3):190-201.

Streszczenie

Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna (CIDP, chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy) to polineuropatia zapalna o mechanizmie autoimmunologicznym. Jak dotąd brakuje markerów biologicznych potwierdzających rozpoznanie choroby, dlatego podstawą rozpoznania jest spełnienie kryteriów klinicznych wspartych przede wszystkim na badaniu przewodnictwa w nerwach obwodowych (kryteria elektrofizjologiczne). W 2021 roku zaktualizowano wytyczne z 2010 roku. Aktualizacja dostarczyła nowych informacji na temat obrazu klinicznego, diagnostyki, różnicowania i leczenia CIDP. Stworzono również nową klasyfikację odmian klinicznych tej choroby. Rozpoznanie, podobnie jak w poprzednich rekomendacjach, powinno się opierać na obrazie klinicznym i wynikach badań elektrofizjologicznych, a w wyborze leczenia należy w pierwszej kolejności uwzględniać glikokortykosteroidy i dożylne immunoglobuliny. Uwzględniono również ważną rolę badań pomocniczych w procesie diagnostycznym. Na uwagę zasługuje kwestia nowej kategorii chorób — nodopatii autoimmunologicznych oraz oznaczania miana przeciwciał nodalnych i paranodalnych u pacjentów z obrazem klinicznym do tej pory identyfikowanym z CIDP. Słaba odpowiedź na leczenie typowo stosowane w przebiegu CIDP lub jej brak oraz podobieństwo objawów oznacza konieczność prowadzenia właściwej diagnostyki różnicowej tych schorzeń. W pracy przedstawiono najważniejsze wprowadzone zmiany oraz ich praktyczne zastosowanie w codziennej praktyce lekarskiej w Polsce.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Van den Bergh PYK, Hadden RDM, Bouche P, et al. European Federation of Neurological Societies, Peripheral Nerve Society. European Federation of Neurological Societies/Peripheral Nerve Society guideline on management of chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy: report of a joint task force of the European Federation of Neurological Societies and the Peripheral Nerve Society - first revision. Eur J Neurol. 2010; 17(3): 356–363.
  2. Van den Bergh PYK, van Doorn PA, Hadden RDM, et al. European Academy of Neurology/Peripheral Nerve Society guideline on diagnosis and treatment of chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy: Report of a joint Task Force-Second revision. J Peripher Nerv Syst. 2021; 26(3): 242–268.
  3. Doneddu PE, Cocito D, Manganelli F, et al. Italian CIDP Database study group. Atypical CIDP: diagnostic criteria, progression and treatment response. Data from the Italian CIDP Database. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2019; 90(2): 125–132.
  4. Querol L, Crabtree M, Herepath M, et al. Systematic literature review of burden of illness in chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP). J Neurol. 2021; 268(10): 3706–3716.
  5. Łukawska M, Potulska-Chromik A, Lipowska M, et al. Pediatric CIDP: diagnosis and management. A single-center experience. Front Neurol. 2021; 12: 667378.
  6. Murnion BP. Neuropathic pain: current definition and review of drug treatment. Aust Prescr. 2018; 41(3): 60–63.
  7. Wordliczek J, Zajączkowska R, Leppert W. Farmakoterapia bólu neuropatycznego. Med Paliat Prakt. 2017; 11(2): 61–73.
  8. Doneddu PE, De Lorenzo A, Manganelli F, et al. Comparison of the diagnostic accuracy of the 2021 EAN/PNS and 2010 EFNS/PNS diagnostic criteria for chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2022; 93(12): 1239–1246.
  9. Finnerup NB, Kuner R, Jensen TS. Neuropathic pain: from mechanisms to treatment. Physiol Rev. 2021; 101(1): 259–301.