Tom 19, Nr 2 (2023)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2023-06-29
Wyświetlenia strony 618
Wyświetlenia/pobrania artykułu 230
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Stwardnienie rozsiane o późnym początku. Dobór terapii w kontekście starzenia się układu immunologicznego

Kamila Żur-Wyrozumska12
Pol. Przegl. Neurol 2023;19(2):123-138.

Streszczenie

Stwardnienie rozsiane o późnym początku (LOMS, late onset multiple sclerosis) definiuje się jako zachorowanie występujące po 50. roku życia. Obraz kliniczny choroby oraz rokowanie znacząco się różnią od obrazu klasycznej postaci stwardnienia rozsianego. W doborze terapii immunomodulującej należy uwzględnić zmiany w układzie immunologicznym zachodzące w przebiegu jego starzenia. W badaniach klinicznych dostępnych terapii nie uwzględnia się oceny bezpieczeństwa oraz korzyści u osób po 55. roku życia. Ponadto ryzyko działań niepożądanych wynikających z kumulacji starzenia się układu immunologicznego oraz stosowanej immunomodulacji moż e być modyfikowane odpowiednią profilaktyką oraz szczepieniami ochronnymi.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?