Tom 19, Nr 3 (2023)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2023-10-04
Wyświetlenia strony 395
Wyświetlenia/pobrania artykułu 210
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Chłoniak wewnątrznaczyniowy — „wielki mistyfikator”; wyzwanie diagnostyczne

Dariusz Dziubek1
Pol. Przegl. Neurol 2023;19(3):241-248.

Streszczenie

Chłoniak wewnątrznaczyniowy jest bardzo rzadkim schorzeniem, „perfekcyjnym” w swojej niespecyficzności i naśladowaniu innych schor zeń, o złym rokowaniu. Histopatologicznie to najczęściej bardzo rzadka, pozawęzłowa postać rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B. Komórki nowotworowe lokalizują się wyłącznie w świetle drobnych naczyń, głównie mózgu i skóry — nie naciekają sąsiednich tkanek ze względu na ich uwarunkowania molekularne. Brak patognomicznych objawów klinicznych i radiologicznych często prowadzi do opóźnienia w ustaleniu prawidłowego rozpoznania lub błędnej diagnozy.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Breakell T, Waibel H, Schliep S, et al. Intravascular large B-cell lymphoma: a review with a focus on the prognostic value of skin involvement. Curr Oncol. 2022; 29(5): 2909–2919.
 2. Chapin JE, Davis LE, Kornfeld M, et al. Neurologic manifestations of intravascular lymphomatosis. Acta Neurol Scand. 1995; 91(6): 494–499.
 3. Tahsili-Fahadan P, Rashidi A, Cimino PJ, et al. Neurologic manifestations of intravascular large B-cell lymphoma. Neurol Clin Pract. 2016; 6(1): 55–60.
 4. Beristain X, Azzarelli B. The neurological masquerade of intravascular lymphomatosis. Arch Neurol. 2002; 59(3): 439–443.
 5. Fonkem E, Dayawansa S, Stroberg E, et al. Neurological presentations of intravascular lymphoma (IVL): meta-analysis of 654 patients. BMC Neurol. 2016; 16: 9.
 6. Kloc G, Budziak M, Więckiewicz A, et al. Intravascular lymphoma mimicking multiple sclerosis. Neurol Neurochir Pol. 2016; 50(4): 313–317.
 7. Zuckerman D, Seliem R, Hochberg E. Intravascular lymphoma: the oncologist's "great imitator". Oncologist. 2006; 11(5): 496–502.
 8. Wu H, Said JW, Ames ED, et al. First reported cases of intravascular large cell lymphoma of the NK cell type: clinical, histologic, immunophenotypic, and molecular features. Am J Clin Pathol. 2005; 123(4): 603–611.
 9. Dou L, Wu C, Zeng Z, et al. Hemophagocytic syndrome and neurological involvement in a case of intravascular large B-cell lymphoma. J Int Med Res. 2021; 49(9): 3000605211006644.
 10. Mukherjee A, Ibrahim IF. Intravascular large B-cell lymphoma: an elusive diagnosis with challenging management. J Community Support Oncol. 2018; 16(6): e280–e282.
 11. Odziomek A, Jarliński P, Rebizak E, et al. Intravascular large B-cell lymphoma. Dermatol Rev. 2021; 108(1): 46–51.
 12. Asada N, Odawara J, Kimura Si, et al. Use of random skin biopsy for diagnosis of intravascular large B-cell lymphoma. Mayo Clin Proc. 2007; 82(12): 1525–1527.