Tom 19, Nr 4 (2023)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2024-02-07
Wyświetlenia strony 343
Wyświetlenia/pobrania artykułu 116
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu procesu nowotworowego — opis dwóch przypadków

Adam Michalewicz1, Tomasz Fijałkowski1, Sławomir Wawrzyniak1
Pol. Przegl. Neurol 2023;19(4):319-324.

Streszczenie

Nowotworowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (meningoza) jest procesem chorobowym o złym rokowaniu, ze średnią pr zeżywalności wynoszącą 4–11 tygodni. Meningoza dotyczy 5–8% pac jentów z chorobą nowotworową. Najczęściej przerzuty występują w przypadku nowotworów układów krwiotwórczego i chłonnego. Meningoza przebiega w dwóch postaciach — rakowatości opon mózgu i rdzenia kręgowego oraz nowotworowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. „Złotym standardem” diagnostycznym jest stwierdzenie obecności komórek nowotworowych w badaniu cytologicznym płynu mózgowo-rdzeniowego. W przypadku niepotwierdzenia procesu chorobowego w pierwszym badaniu oraz wykluczenia innych przyczyn objawów neurologicznych należy rozważyć ponowne badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. Leczenie polega na zapobieganiu pogorszeniu stanu neurologicznego, utrzymaniu jakości życia i wydłużeniu przeżycia przy ograniczeniu toksyczności jatrogennej. Mimo postępu diagnostyki i leczenia czas przeżycia chorych nie wydłużył się w ostatnich latach.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Stanowska A, Wach B, Herman-Sucharska I. Nowotworowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu gruczolakoraka płuca — opis przypadku. Aktual Neurol. 2019; 19(4): 188–192.
 2. Hofman A, Waliszewska-Prosół M, Szczepańska A, et al. Nowotworowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych — opis dwóch przypadków. Pol Przegl Neurol. 2013; 9(3): 125–130.
 3. Rudnicka H, Wiszniewska-Rawik D. Rakowatość opon mózgu i rdzenia u pacjentki z rakiem piersi — próba leczenia liposomalną doksorubicyną. Onkol Prakt Klin. 2010; 6(supl. A): A43–A46.
 4. Niwińska A, Kunkiel M. Leptomeningeal metastases in breast cancer patients — current rules of diagnosis and treatment. Oncol Clin Pract. 2016; 12(5): 179–184.
 5. Bhambhvani HP, Rodrigues AJ, Umeh-Garcia MC, et al. Leptomeningeal carcinomatosis: molecular landscape, current management, and emerging therapies. Neurosurg Clin N Am. 2020; 31(4): 613–625.
 6. Franzoi MA, Hortobagyi GN. Leptomeningeal carcinomatosis in patients with breast cancer. Crit Rev Oncol Hematol. 2019; 135: 85–94.
 7. Chen G, Ma L, Xu M, et al. Meningeal carcinomatosis: three case-reports. World J Surg Oncol. 2018; 16(1): 78.
 8. Wang N, Bertalan MS, Brastianos PK. Leptomeningeal metastasis from systemic cancer: review and update on management. Cancer. 2018; 124(1): 21–35.
 9. Anwar A, Gudlavalleti A, Ramadas P. Carcinomatous meningitis. StatPearls Publishing. 2022. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560816/ (July 24, 2023).
 10. Malá E, Matějová K, Olejár T, et al. Unexpected infiltration of meninges by generalised diffuse large B-cell lymphoma manifesting as multiple cranial neuropathies in a patient with history of breast carcinoma. Neurol Neurochir Pol. 2021; 55(5): 499–501.
 11. Mrugala M. Neoplastic meningitis — a puzzling case with important lessons. Neurol Neuroch Pol. 2022; 56(1): 105–105.
 12. Jurczyszyn A, Olszewska-Szopa M, Fornagiel S, et al. Zajęcie ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu szpiczaka plazmocytowego — opis przypadku i przegląd literatury. Acta Haematol Pol. 2015; 46(3): 242–247.