Tom 19, Nr 1 (2023)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2023-01-09
Wyświetlenia strony 1101
Wyświetlenia/pobrania artykułu 334
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Choroba Parkinsona — trudności diagnostyczne na wczesnym etapie choroby. Opis przypadku i przegląd literatury

Monika Figura1, Dariusz Koziorowski1
Pol. Przegl. Neurol 2023;19(1):57-62.

Streszczenie

Choroba Parkinsona (PD) jest częstą chorobą neurodegeneracyjną. Podstawą rozpoznania jest przede wszystkim obraz kliniczny. Badania dodatkowe, takie jak rezonans magnetyczny mózgu czy DaT Scan, pozwalają na weryfikację diagnozy w wybranych przypadkach. Kolejne kryterium wspierające to poprawa w zakresie objawów ruchowych po włączeniu leczenia lewodopą. W artykule przedstawiono opis przypadku chorego we wczesnym stadium PD. Podsumowano trudności diagnostyczne, jakie można napotkać, kiedy objawy ruchowe nie są znacznie wyrażone. Omówiono również objawy pozaruchowe występujące u chorego, mogące potwierdzać podejrzenie PD. Przedstawiono zalecenia dotyczące oceny odpowiedzi na leczenie lewodopą oraz dawek lewodopy we wczesnej fazie choroby.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?