Tom 17, Nr 2 (2021)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2021-06-29
Wyświetlenia strony 812
Wyświetlenia/pobrania artykułu 268
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Odpowiedź na leczenie immunoglobulinami ludzkimi u chorych z CIDP o typowym i atypowym przebiegu

Edyta Dziadkowiak1, Marta Nowakowska-Kotas1
Pol. Przegl. Neurol 2021;17(2):70-75.

Streszczenie

Różna odpowiedź na leczenie u pacjentów z przewlekłą zapalną poliradikuloneuropatią demielinizacyjną (CIDP, chronic infl ammatory demyelinating polyradiculoneuropathy) może sugerować odmienności w etiopatogenezie u poszczególnych chorych. W artykule omówiono typową i atypową postać CIDP, ze szczególnym uwzględnieniem statusu pacjentów pod względem wykrywanych przeciwciał, z następczym wyodrębnieniem różnych postaci choroby z przewidywaną odpowiedzią na leczenie. Nieprawidłowe rozpoznanie CIDP ma znamienne implikacje dla rokowania i leczenia. Oznaczenie przeciwciał patogennych dla CIDP pomaga w planowaniu terapii. Istotne jest wyodrębnienie grupy chorych z krótkim czasem trwania okna skuteczności leczenia immunoglobulinami, a także grupy z opornością na immunoglobuliny. W pierwszej grupie można osiągnąć efekt terapeutyczny po zwiększeniu dawki i frakcjonowaniu leku.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?