Tom 17, Nr 1 (2021)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2021-03-30
Wyświetlenia strony 660
Wyświetlenia/pobrania artykułu 280
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu neurosarkoidozy

Izabela Sempik1
DOI: 10.5603/PPN.2021.0006
Pol. Przegl. Neurol 2021;17(1):51-55.

Streszczenie

Neurosarkoidoza to rzadka choroba ludzi młodych, przebiegająca z objawami neurologicznymi, które są bezpośrednio związane z lokalizacją ziarniniaków. Objawy dotyczą najczęściej nerwów czaszkowych, w dalszej kolejności rdzenia kręgowego oraz opon mózgowo-rdzeniowych. Jak dotąd nie ustalono jednego, pewnego patomechanizmu schorzenia. W artykule przedstawiono jego krótką charakterystykę oraz wytyczne dotyczące procesu diagnostycznego i terapeutycznego. Podstawę pracy stanowią kazuistyczny opis chorego z neurosarkoidozą oraz trudności związane z ustaleniem rozpoznania.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Hebel R, Dubaniewicz-Wybieralska M, Dubaniewicz A. Overview of neurosarcoidosis: recent advances. J Neurol. 2015; 262(2): 258–267.
  2. Kempisty A. Sarkoidoza. Podst Nauk Med. 2011; 24(4): 286–294.
  3. Zdrojewski Z, Wierzba K. Sarkoidoza — choroba wielonarządowa. Forum Reumatol. 2019; 4(4): 225–230.
  4. Rogoziewicz M, Borkowska-Konieczna A, Kozubski W. Neurosarkoidoza — patomechanizm, objawy kliniczne, diagnostyka i leczenie. Pol Przegl Neurol. 2015; 11(2): 12–20.
  5. Hoitsma E, Drentband M, Sharma OP. Copyright © Lippincott Williams & Wilkins. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.A pragmatic approach to diagnosing and treatingneurosarcoidosis in the 21st century. Curr Opin Pulm Med. 2005; 16: 472–479.
  6. Krychniak-Soszka A. Współczesne poglądy na leczenie sarkoidozy. Nowa Med. 2000; [?](4): [??]–[??].
  7. Voortman M, Drent M, Baughman RP. Management of neurosarcoidosis: a clinical challenge. Curr Opin Neurol. 2019; 32(3): 475–483.
  8. Lacomis D. Neurosarcoidosis. Curr Neuropharmacol. 2011; 9(3): 429–436.
  9. DeRemee RA. Sarcoidosis. Mayo Clin Proc. 1995; 70(2): 177–181.