Tom 16, Nr 2 (2020)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2020-06-30
Wyświetlenia strony 1873
Wyświetlenia/pobrania artykułu 152
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Współwystępowanie choroby Parkinsona i pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego — opis przypadku

Weronika Grabowska1, Katarzyna Kapica-Topczewska2, Jan Kochanowicz2, Alina Kułakowska2
Pol. Przegl. Neurol 2020;16(2):117-120.

Streszczenie

Choroba Parkinsona jest schorzeniem o charakterze neurodegeneracyjnym. Proces neurodegeneracji toczy się również w przebiegu stwardnienia rozsianego, ale idiopatyczna choroba Parkinsona i stwardnienie rozsiane bardzo rzadko współwystępują u jednego pacjenta. W pracy przedstawiono przypadek 66-letniego mężczyzny, u którego na postępujące od 15 lat zaburzenia chodu nałożyły się objawy zespołu pozapiramidowego pod postacią bradykinezji i drżenia spoczynkowego prawej kończyny górnej. Przeprowadzone badanie rezonansu magnetycznego wykazało obecność licznych rozsianych ognisk uszkodzenia w mózgu i rdzeniu kręgowym, mogących odpowiadać zmianom demielinizacyjnym. Na podstawie objawów klinicznych, badań dodatkowych oraz dobrej odpowiedzi klinicznej na leczenie lewodopą, u pacjenta zdiagnozowano idiopatyczną chorobę Parkinsona i pierwotnie postępującą postać stwardnienia rozsianego.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Multiple Sclerosis International Federation. Atlas of 2013. Multiple Sclerosis International Federation, London 2013.
 2. Sveinbjornsdottir S. The clinical symptoms of Parkinson's disease. J Neurochem. 2016; 139(Suppl 1): 318–324.
 3. Thompson AJ, Banwell BL, Barkhof F, et al. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria. Lancet Neurol. 2018; 17(2): 162–173.
 4. Jacques FH, Lublin FD. Defining the clinical course of multiple sclerosis: the 2013 revisions. Neurology. 2015; 84(9): 963.
 5. Postuma RB, Berg D, Stern M, et al. MDS clinical diagnostic criteria for Parkinson's disease. Mov Disord. 2015; 30(12): 1591–1601.
 6. Berg D, Adler CH, Bloem BR, et al. Movement disorder society criteria for clinically established early Parkinson's disease. Mov Disord. 2018; 33(10): 1643–1646.
 7. Kägi G, Bhatia KP, Tolosa E. The role of DAT-SPECT in movement disorders. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2010; 81(1): 5–12.
 8. Etemadifar M, Afshar F, Nasr Z, et al. Parkinsonism associated with multiple sclerosis: a report of eight new cases and a review on the literature. Iran J Neurol. 2014 Apr 3; 13(2): 88–93. Iran J Neurol. 2014; 13(2): 88–93.
 9. Ozturk V, Idiman E, Sengun IS, et al. Multiple sclerosis and parkinsonism: a case report. Funct Neurol. 2002; 17(3): 145–147.
 10. Folgar S, Gatto EM, Raina G, et al. Parkinsonism as a manifestation of multiple sclerosis. Mov Disord. 2003; 18(1): 108–110.
 11. Kamphorst W, Ravid R. Movement disorders with multiple sclerosis. Mov Disord. 1997; 12(5): 818.