Tom 15, Nr 4 (2019)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2020-01-28

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 815
Wyświetlenia/pobrania artykułu 787
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Edward Flatau — współtwórca światowej neurologii

Dariusz Lewera1
Pol. Przegl. Neurol 2019;15(4):243-249.

Streszczenie

W artykule przedstawiono sylwetkę Edwarda Flataua (1868–1932) — lekarza neurologa, pioniera tej dyscypliny medycznej w Polsce. Flatau urodził się w Płocku. Po ukończeniu studiów na Cesarskim Uniwersytecie Moskiewskim i odbyciu zagranicznych staży w Berlinie i Monachium na stałe związał się z Warszawą. Jego badania ogniskowały się wokół chorób rdzenia, mózgu i opon mózgowych, a także migreny. Jest autorem atlasu mózgu, który ze względu na metodę utrwalania obrazu za pomocą fotografii stał się na owe czasy przełomowym. Prawo o ekscentrycznym ułożeniu włókien w rdzeniu kręgowym było znaczącym odkryciem w neurofizjologii i zostało upamiętnione jego nazwiskiem jako prawo Flataua. Monografia Edwarda Flataua na temat migreny jest do tej pory cytowana w literaturze naukowej. Jest autorem licznych książek, rozpraw naukowych i prac popularyzujących medycynę. Od 1904 do 1932 roku pracował w najnowocześniejszym w ówczesnej Warszawie szpitalu, Szpitalu Starozakonnych, gdzie stworzył jedną z warszawskich szkół neurologicznych. Po II wojnie światowej jego uczeń, Eufemiusz Herman, kontynuował i rozwinął łódzką szkołę neurologii i badania bólów głowy.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

  1. Przemówienia nad trumną D-ra Edwarda Flataua. Warszawskie Czasopismo Lekarskie. 1932(24): 558–561.
  2. Wspomnienia [nieopublikowane]. Ze zbiorów archiwum rodzinnego prof. Piotra J. Flataua.
  3. Flatau PJ, Eisenberg U, Marcinowski F. ed. Edward Flatau i jego kometa. Początki polskiej neurologii. [Wydawnictwo?], Warszawa 2018: 11.
  4. Lewera D. Carl Wernicke i początki wrocławskiej neurologii. Orbis Linguarum. 2018; 48: 461–473.
  5. Lichterman B. Moskwa. In: Flatau PJ, Eisenberg U, Marcinowski F. ed. Edward Flatau i jego kometa. Początki polskiej neurologii. [Wydawnictwo?], Warszawa 2018: 63–65.
  6. Flatau E. Przedmowa. In: Atlas mózgu człowieka i przebiegu włókien. [Wydawnictwo?], Berlin 1895.
  7. Grochowska-Iwańska K. Płockie tropy rodziny Flatauów. In: Flatau PJ, Eisenberg U, Marcinowski F. ed. Edward Flatau i jego kometa. Początki polskiej neurologii. [Wydawnictwo?], Warszawa 2018: XX–XX.
  8. Odręcznie pisane zalecenia. Biblioteka im. Raczyńskich w Poznaniu, Dokumenty rodziny Flatau. Rkp. 4275/III k. 13–14.
  9. Perlińska L, Krzyżanowski J. Medical eponyms. [Wydawnictwo?], Warszawa 2019.
  10. Domżał TM. Historia Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Pol Przegl Neurol. 2018; 14(4): 194–199.