Błąd cURL: Failed connect to www.viamedica.pl:443; Brak trasy do hosta
Tom 14, Nr 2 (2018)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2018-08-08

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1642
Wyświetlenia/pobrania artykułu 4302
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Dysfagia ustno-gardłowa w zaburzeniach ruchowych

Natalia Madetko1, Sławomir Budrewicz1, Magdalena Koszewicz1, Krzysztof Słotwiński1
Pol. Przegl. Neurol 2018;14(2):105-111.

Streszczenie

Dysfagia jest częstym objawem występującym u pacjentów z za-burzeniami ruchowymi. Jej konsekwencją mogą być różne po­wikłania, między innymi niedożywienie, odwodnienie, brak moż­liwości skutecznej doustnej farmakoterapii, a także zachłystowe zapalenie płuc. Rozpoznanie zaburzeń połykania jest trudne ze względu na częsty brak zgłaszanych przez chorego dolegliwości. W pracy opisano 3 chorych z zaburzeniami ruchowymi, u których przeprowadzono ocenę aktu połykania za pomocą kwestionariuszy i obiektywnego badania endoskopowego (FEES, fiberoptic endo­scopic evaluation of swallowing). Wyniki wskazują na konieczność aktywnego poszukiwania zaburzeń połykania, niezależnie od ujem­nego wywiadu u chorych z zaburzeniami ruchowymi. Ze względu na możliwe powikłania i znaczną częstość dysfagii precyzyjna diagnostyka zaburzeń połykania jest jednym z podstawowych działań umożliwiających podjęcie ich leczenia.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Walshe M. Oropharyngeal dysphagia in neurodegenerative disease. J Gastroenterol Hepatol Res. 2014; 3(10): 1265–1271.
 2. Miller N, Noble E, Jones D, et al. Hard to swallow: dysphagia in Parkinson's disease. Age Ageing. 2006; 35(6): 614–618.
 3. Lin CW, Chang YC, Chen WS, et al. Prolonged swallowing time in dysphagic Parkinsonism patients with aspiration pneumonia. Arch Phys Med Rehabil. 2012; 93(11): 2080–2084.
 4. Fasano A, Visanji NP, Liu LWC, et al. Gastrointestinal dysfunction in Parkinson's disease. Lancet Neurol. 2015; 14(6): 625–639.
 5. D'Amelio M, Ragonese P, Morgante L, et al. Parkinson disease survival: a population-based study. Arch Neurol. 2000; 57(4): 507–512.
 6. Crary MA. Adult neurologic disorders. In: Groher ME. ed. Dysphagia — clinical management in adults and children. Elsevier/Mosby, St. Louis 2009: 72–98.
 7. Manor Y, Giladi N, Cohen A, et al. Validation of a swallowing disturbance questionnaire for detecting dysphagia in patients with Parkinson's disease. Mov Disord. 2007; 22(13): 1917–1921.
 8. Cohen JT, Manor Y. Swallowing disturbance questionnaire for detecting dysphagia. Laryngoscope. 2011; 121(7): 1383–1387.
 9. Belafsky PC, Mouadeb DA, Rees CJ, et al. Validity and reliability of the Eating Assessment Tool (EAT-10). Ann Otol Rhinol Laryngol. 2008; 117(12): 919–924.
 10. DePippo KL, Holas MA, Reding MJ. Validation of the 3-oz water swallow test for aspiration following stroke. Arch Neurol. 1992; 49(12): 1259–1261.
 11. McHorney CA, Robbins J, Lomax K, et al. The SWAL-QOL and SWAL-CARE outcomes tool for oropharyngeal dysphagia in adults: III. Documentation of reliability and validity. Dysphagia. 2002; 17(2): 97–114.
 12. Nacci A, Ursino F, La Vela R, et al. Fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing (FEES): proposal for informed consent. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2008; 28(4): 206–211.
 13. Bastian RW. Videoendoscopic evaluation of patients with dysphagia: an adjunct to the modified barium swallow. Otolaryngol Head Neck Surg. 1991; 104(3): 339–350.
 14. Langmore SE, Schatz K, Olson N. Endoscopic and videofluoroscopic evaluations of swallowing and aspiration. Ann Otol Rhinol Laryngol. 1991; 100(8): 678–681.
 15. Kidder TM, Langmore S, Martin B. Indications and techniques of endoscopy in evaluation of cervical dysphagia: comparison with radiographic techniques. Dysphagia. 1994; 9(4): 256–261.
 16. American Speech-Language-Hearing Association. Special interest division 13. Role of the speech-language pathologist in the performance and interpretation of endoscopic evaluation of swallowing: Guidelines. Atlanta 2004. DOI:10.1044/policy.GL2004-00059.
 17. Neubauer PD, Rademaker AW, Leder SB. The Yale Pharyngeal Residue Severity Rating Scale: an anatomically defined and image-based tool. Dysphagia. 2015; 30(5): 521–528.
 18. Crary MA, Mann GD, Groher ME. Initial psychometric assessment of a functional oral intake scale for dysphagia in stroke patients. Arch Phys Med Rehabil. 2005; 86(8): 1516–1520.
 19. Robbins J. The evolution of swallowing neuroanatomy and physiology in humans: a practical perspective. Ann Neurol. 1999; 46(3): 279–280.
 20. Potulska A, Friedman A, Królicki L, et al. [Swallowing disorders in Parkinson's disease]. Neurol Neurochir Pol. 2002; 36(3): 449–456.
 21. Kalf JG, de Swart BJM, Bloem BR, et al. Prevalence of oropharyngeal dysphagia in Parkinson's disease: a meta-analysis. Parkinsonism Relat Disord. 2012; 18(4): 311–315.
 22. Müller J, Wenning GK, Verny M, et al. Progression of dysarthria and dysphagia in postmortem-confirmed parkinsonian disorders. Arch Neurol. 2001; 58(2): 259–264.
Błąd cURL: Failed connect to www.viamedica.pl:443; Brak trasy do hosta