Tom 14, Nr 2 (2018)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2018-08-08

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 13906
Wyświetlenia/pobrania artykułu 4712
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zespół Millera-Fishera po przeszczepieniu wątroby u pacjenta przewlekle leczonego immunosupresyjnie

Joanna Dębrowska-Wójcik1, Paulina Zduniuk1, Ryszard Zimnoch1
Pol. Przegl. Neurol 2018;14(2):100-104.

Streszczenie

Zespół Millera-Fishera (MFS, Miller-Fisher syndrome) stanowi rzadką postać zespołu Guillaina-Barrégo. Charakteryzuje się oftalmoplegią, ataksją i arefleksją. Objawy oczne mogą się ma­nifestować jako oftalmoplegia całkowita ze zniesieniem reakcji źrenic oraz niedowładem mięśni gałkoruchowych, czasami bez opadania powiek. Istnieje korelacja między występowaniem MFS a obecnością przeciwciał anty-GQ1b przeciwko gangliozydom. Ich największe nagromadzenie stwierdza się przy przewężeniach Ranviera włókien nerwów gałkoruchowych, co może tłumaczyć występowanie oftalmoplegii. W artykule opisano MFS u 43-letnie­go mężczyzny leczonego immunosupresyjnie po przeszczepieniu wątroby w okresie jej postępującej niewydolności.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

  1. Kimura J. Elektrodiagnosis in diseases of nerve and muscle. Principles and practice. Polineuropathies. Oxford University Press, Oxford, New York 2001: 650–710.
  2. Fisher M. An unusual variant of acute idiopathic polyneuritis (syndrome of ophthalmoplegia, ataxia and areflexia). N Engl J Med. 1956; 255(2): 57–65.
  3. Jing C, Wang Z, Chu C, et al. Miller-Fisher syndrome complicated by Bickerstaff brainstem encephalitis: a case report. Medicine (Baltimore). 2018; 97(9): e9824.
  4. Chiba A, Kusunoki S, Shimizu T, et al. Serum IgG antibody to ganglioside GQ1b is a possible marker of Miller-Fisher syndrome. Ann Neurol. 1992; 31(6): 677–679.
  5. Hughes RAC, Cornblath D. Guillain-Barré syndrome. The Lancet. 2005; 366(9497): 1653–1666.
  6. Pritchard J. What new in Guillain-Barré syndrome. Pract Neurol. 2006(6): 208–217.
  7. Ito M, Kuwabara S, Odaka M, et al. Bickerstaff's brainstem encephalitis and Fisher syndrome form a continuous spectrum: clinical analysis of 581 cases. J Neurol. 2008; 255(5): 674–682.
  8. Emeryk-Szajewska B. Ostra zapalna demielinizacyjna poliradikuloneuropatia — zespół Guillain-Barré-Strohl. Medycyna po Dyplomie. 2002(kwiecień, wydanie specjalne): 44–50.
  9. Albers JW, Kelly JJ. Acquired inflammatory demyelinating polyneuropathies: clinical and electrodiagnostic features. Muscle Nerve. 1989; 12(6): 435–451.
  10. Carr KR, Shah M, Garvin R, et al. Post-traumatic brain injury (TBI) presenting with Guillain-Barré syndrome and elevated anti-ganglioside antibodies: a case report and review of the literature. Int J Neurosci. 2015; 125(7): 486–492.