Tom 14, Nr 1 (2018)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2018-03-14

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1738
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1929
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Problematyka pracy w stwardnieniu rozsianym — absencja i prezenteizm

Andrzej Potemkowski1, Witold Pawełczak2
Pol. Przegl. Neurol 2018;14(1):18-21.

Streszczenie

Praca i jej stabilność są istotnymi źródłami obaw chorych na stwardnienie rozsiane (SM, sclerosis multiplex). Status zawodowy bezpośrednio wiąże się z satysfakcją życiową, jakością życia i zdrowiem ogólnym. Wraz z rozwojem choroby i narastaniem objawów deficytu neurologicznego zwiększa się ryzyko przedwczesnego opuszczenia rynku pracy oraz zmniejszenia produktywności i jakości pracy. Szacuje się, że w Polsce, po 10 latach trwania SM, nadal około 50% chorych jest czynna zawodowo w pełnym wymiarze zatrudnienia, ale po 15 latach — już tylko około 35%. Liczbę opuszczonych dni roboczych określa się najczęściej jako absencję chorobową, której bezpośrednim następstwem jest utrata produktywności. Prezenteizm jest stosunkowo nowym pojęciem, definiowanym jako nieefektywna obecność w pracy lub przebywanie w pracy pomimo choroby i złego samopoczucia, co powoduje, że pracownik nie jest w pełni produktywny, czego następstwem jest spadek wydajności pracy. Brak jest obiektywnych wskaźników pomiaru i oceny prezenteizmu. Do najczęściej wskazywanych przez chorych na SM przyczyn rezygnacji z pracy należy poczucie zmęczenia oraz stopień niepełnosprawności, zwłaszcza zaburzeń chodu. Chorzy na SM zwykle samodzielnie podejmują decyzję o odejściu z pracy, ale nie wiadomo, jak często zmusza ich do tego dyskryminacja w środowisku zawodowym. Wiedza na temat jakości życia zależnej od zdrowia i jej wpływu na aspekty pracy ma istotne znaczenie dla skutecznego przeciwdziałania utracie wydajności i jej następstwami w SM. Mimo wielu lat doświadczeń związanych z leczeniem farmakologicznym SM, niewiele jest doniesień na temat wpływu różnych metod leczenia na aspekty pracy.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Wehman P. Life beyond the Classroom: Transition Strategies for Young People with Disabilities. Paul H Brookers, Baltimore 2006.
 2. Roessler R, Rumrill P, Fitzgerald S. Predictors of Employment Status for People with Multiple Sclerosis. Rehabil Counsel Bull. 2016; 47(2): 96–103.
 3. Potemkowski A, Brola W, Ratajczak A, et al. The most important psychological and psychosocial needs of Polish multiple sclerosis patients and their significant others. Neuropsychiatr Dis Treat. 2017; 13: 1817–1824.
 4. Brola W, Sobolewski P, Fudala M, et al. Multiple sclerosis: patient-reported quality of life in the Świętokrzyskie Region. Medical Studies. 2017; 33(3): 191–198.
 5. Bansback N, Zhang W, Walsh D, et al. Factors associated with absenteeism, presenteeism and activity impairment in patients in the first years of RA. Rheumatology (Oxford). 2012; 51(2): 375–384.
 6. Boles M, Pelletier B, Lynch W, et al. The relationship between health risks and work productivity. J Occup Environ Med. 2004; 46(7): 737–745.
 7. Zhang W, Bansback N, Boonen A, et al. Development of a composite questionnaire, the valuation of lost productivity, to value productivity losses: application in rheumatoid arthritis. Value Health. 2012; 15(1): 46–54.
 8. Anis A, Zhang W, Emery P, et al. The effect of etanercept on work productivity in patients with early active rheumatoid arthritis: results from the COMET study. Rheumatology (Oxford). 2009; 48(10): 1283–1289.
 9. Ardito C., d’Errico A., Leombruni R. i wsp.: Health and well-being at work: A report based on the fifth European Working Conditions. Eurofound Dublin, 2012.
 10. Malińska M. Prezenteizm – zjawisko nieefektywnej obecności w pracy. Med Pr. 2013; 64(3): 439–447.
 11. Hemp P. Presenteeism: at work--but out of it. Harv Bus Rev. 2004; 82(10): 49–58, 155.
 12. Pauly MV, Nicholson S, Polsky D, et al. Valuing reductions in on-the-job illness: 'presenteeism' from managerial and economic perspectives. Health Econ. 2008; 17(4): 469–485.
 13. Fraser R, Clemmons D, Bennett F. Multiple Sclerosis Psychosocial and Vacational Interventions. Demos, New York 2002.
 14. Kalb R. The emotional and psychological impact of multiple sclerosis relapses. J Neurol Sci. 2007; 256 Suppl 1: S29–S33.
 15. Roessler R, Rumrill P. The relationship of perceived worksite barriers to job mastery and job satisfaction for employed people with multiple sclerosis. Rehabil Counsel Bull. 1995; 39(1): 12–14.
 16. Rao SM. Neuropsychology of multiple sclerosis. Curr Opin Neurol. 1995; 8(3): 216–220.
 17. Edgey K, Sullivan M, Dehoux E. A survey of multiple sclerosis, part 2: determinants of employment status. Can J Rehabil. 1991; 4(3): 127–132.
 18. Roessler R, Fitzgerald S, Rumrill P, et al. Determinants of employment ststus among people with multiple sclerosis. Rehabil Counsel Bull. 2001; 45: 31–39.
 19. Larocca N, Kalb R, Scheinberg L, et al. Factors associated with unemployment of patients with multiple sclerosis. J Chronic Dis. 1985; 38(2): 203–210.
 20. Rumrill P. Help to stay in work: vocational rehabilitation strategies for people with multiple sclerosis. Mult Scler Foc. ; 2006: 14–18.
 21. Gordon PA, Lewis MD, Wong D. Competence training program on accomodation request activity, situational self-efficacy, and Americans with Disabilities Act knoledge among employed people with visual impairment and blindness. J Voc Rehabil. 1999; 12: 25–3.
 22. Rumrill P. Employment Issues and Multiple Sclerosis. Demos, New York 1996.
 23. Genevie L, Kallos JE, Struening EL. Job Retention Among People with Multiple Sclerosis. J Neurol Rehabil. 1987; 1(3): 131–135.
 24. Rumrill P, Hennessey M. Multiple Sclerosis: A Guide for Rehabilitation and Health Care Professionals. IL Charles C Thomas, Springfield 2001.
 25. Burton W, Morrison A, Maclean R, et al. Systematic review of studies of productivity loss due to rheumatoid arthritis. Occup Med (Lond). 2006; 56(1): 18–27.
 26. ter Wee MM, Lems WF, Usan H, et al. The effect of biological agents on work participation in rheumatoid arthritis patients: a systematic review. Ann Rheum Dis. 2012; 71(2): 161–171.
 27. Kappos L, Gold R, Arnold DL, et al. Quality of life outcomes with BG-12 (dimethyl fumarate) in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: the DEFINE study. Mult Scler. 2014; 20(2): 243–252.
 28. Pavelka K, Szekanecz Z, Damjanov N, et al. Induction of response with etanercept-methotrexate therapy in patients with moderately active rheumatoid arthritis in Central and Eastern Europe in the PRESERVE study. Clin Rheumatol. 2013; 32(9): 1275–1281.
 29. Reilly MC, Zbrozek AS, Dukes EM. The validity and reproducibility of a work productivity and activity impairment instrument. Pharmacoeconomics. 1993; 4(5): 353–365.
 30. Carrithers MD. Update on disease-modifying treatments for multiple sclerosis. Clin Ther. 2014; 36(12): 1938–1945.
 31. Glanz BI, Dégano IR, Rintell DJ, et al. Work productivity in relapsing multiple sclerosis: associations with disability, depression, fatigue, anxiety, cognition, and health-related quality of life. Value Health. 2012; 15(8): 1029–1035.
 32. Lee A, Pike J, Edwards MR, et al. Quantifying the benefits of dimethyl fumarate over β interferon and glatiramer acetate therapies on work productivity outcomes in MS patients. Neurol Ther. 2017; 6(1): 79–90.