Tom 13, Nr 2 (2017)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2017-07-08

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 2621
Wyświetlenia/pobrania artykułu 7991
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Neuropsychologiczna analiza funkcjonowania poznawczego po zabiegu lewostronnej hemisferektomii w przebiegu zespołu Rasmussena — opis przypadku

Bogusława Bober-Płonka12, Aleksandra Ćwięk12
Pol. Przegl. Neurol 2017;13(2):74-81.

Streszczenie

Zespół Rasmussena jest postępującym zapaleniem mózgu o nieznanej etiologii. Prawdopodobne podłoże choroby to infekcja wirusowa i związana z nią wtórna odpowiedź autoimmunologiczna. W przebiegu tej rzadkiej choroby obserwuje się oporne na leczenie napady padaczkowe częściowe, ciągłe (padaczka częściowa ciągła), pogorszanie się funkcji poznawczych, przy czym postępujący zanik korowy prowadzi do zaniku jednej półkuli i niedowładu połowiczego. Autorki przedstawiły przypadek pacjentki w wieku 11 lat po zabiegu hemisferektomii lewej półkuli mózgu jako metody leczenia w zespołu Rasmussena. Zespół ten jest rzadkim schorzeniem układu nerwowego, a hemisferektomia jest obecnie najefektywniejszą metodą leczenia w przypadku objawów jednostronnej dysfunkcji półkulowej. Stwierdzono efekty systematycznej terapii neuropsychologicznej zarówno w aspekcie wyników ilościowych, jak i jakościowej oceny funkcjonowania pacjentki. Wyraźna poprawa funkcjonowania w zakresie wszystkich modalności poznawczych, w tym ekspresji językowej, umożliwiła powrót pacjentki do środowiska rówieśniczego i edukacji szkolnej.

Referencje

 1. Rasmussen T, Olszewski J, Lloyd-Smith D. Focal seizures due to chronic localized encephalitis. Neurology. 1958; 8(6): 435–445.
 2. Bien CG, Granata T, Antozzi C, et al. Pathogenesis, diagnosis and treatment of Rasmussen encephalitis: a European consensus statement. Brain. 2005; 128(Pt 3): 454–471.
 3. Bien CG, Urbach H, Deckert M, et al. Diagnosis and staging of Rasmussen's encephalitis by serial MRI and histopathology. Neurology. 2002; 58(2): 250–257.
 4. Ramaswamy V, Walsh JG, Sinclair DB, et al. Inflammasome induction in Rasmussen's encephalitis: cortical and associated white matter pathogenesis. J Neuroinflammation. 2013; 10: 152.
 5. Kim SJ, Park YD, Pillai JJ, et al. A longitudinal MRI study in children with Rasmussen syndrome. Pediatr Neurol. 2002; 27(4): 282–288.
 6. Bien CG, Widman G, Urbach H, et al. The natural history of Rasmussen's encephalitis. Brain. 2002; 125(Pt 8): 1751–1759.
 7. Andermann F, Farrell K. Early onset Rasmussen's syndrome: a malignant, often bilateral form of the disorder. Epilepsy Res. 2006; 70(Suppl 1): S259–S262.
 8. Rasmussen T. Hemispherectomy for seizures revisited. Can J Neurol Sci. 1983; 10(2): 71–78.
 9. Borkowska AR, Domańska Ł. Neuropsychologiczna diagnoza dziecka. Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2006.
 10. White RF. Neuropsychological assesment in children from a longitudinal perspective for the national children's study fall. National childrens study. In: Yeates KO, Ris MD, Taylor HG HG. ed. Pediatric neuropsychology: research, theory and practice. Guilford Press, New York 2000.
 11. Bernstein JH. Developmental neuropsychological assesment. In: Yeates KO, Ris MD, Taylor HG HG. ed. Pediatric neuropsychology: research, theory and practice. Guilford Press, New York 2000.
 12. Blackburn LB, Lee GP, Westerveld M, et al. The Verbal IQ/Performance IQ discrepancy as a sign of seizure focus laterality in pediatric patients with epilepsy. Epilepsy Behav. 2007; 10(1): 84–88.
 13. Klimkowski M, Herzyk A. ed. Neuropsychologia kliniczna. Wybrane zagadnienia. Wyd. UMCS, Lublin 1994.
 14. Bennett TL. Neuropsychological evaluation in rehabilitation planning and evaluation of functional skills. Arch Clin Neuropsychol. 2001; 16(3): 237–253.
 15. Pąchalska M. Neuropsychologia kliniczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007: Warszawa.
 16. Kossut M. Brain plasticity. Neurol Neuroch Pol. 2000; 34(6): 1091–1099.
 17. Robertson IH, Murre JM. Rehabilitation of brain damage: brain plasticity and principles of guided recovery. Psychol Bull. 1999; 125(5): 544–575.
 18. Guimarães CA, Souza EAP, Montenegro MA, et al. Rasmussen's encephalitis: the relevance of neuropsychological assessment in patient's treatment and follow up. Arq Neuropsiquiatr. 2002; 60(2-B): 378–381.
 19. Bober-Płonka B. Neuropsychologiczna pomoc młodym osobom po urazach czaszkowo-mózgowych. In: Grohmal-Bach B, Knobloch-Gala A. ed. Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możliwości społecznego wsparcia. Impuls, Kraków 2005.
 20. Herzyk A. Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej. UMCS, Lublin 2009.
 21. Stolarska U, Kaciński M. Diagnoza neuropsychologiczna u dzieci. Przegl.Lek. 2007; 64: 11.
 22. Denney C, Lee RL. The Kaufman neuropsychological assessment procedure and the halstead-reitan neuropsychological battery: a comparison using participants referred by vocational rehabilitation. Arch Clin Neuropsychol. 2000; 15: 696.
 23. Vimal J, Nagarajan R, Sriram D. Rasmussen's encephalitis: a case report. Australas Med J. 2015; 8(3): 80–84.