Tom 12, Nr 4 (2016)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2017-02-14

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1755
Wyświetlenia/pobrania artykułu 20098
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zakrzepica naczyń żylnych mózgu – opis dwóch przypadków

Ewa Łuksza, Izabela Łapuć, Anna Syta-Krzyżanowska, Janusz Kłoczko
Pol. Przegl. Neurol 2016;12(4):217-223.

Streszczenie

Zakrzepica zatok/żył mózgu (CVT) stanowi trudny problem diagnostyczny, rozpoznaje się ją znacznie rzadziej niż zakrzepicę tętniczą (0,5–1% wszystkich udarów mózgu). Występuje głównie u ludzi młodych, w szczególności u kobiet (75%). Do rozwoju CVT predysponują liczne i różnorodne czynniki, takie jak trombofilia, infekcje, urazy, odwodnienie, ciąża czy stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych. Najczęstszym niespecyficznym objawem zgłaszanym przez pacjentów jest ból głowy. Ponadto dość często u chorych z CVT stwierdza się ogniskowe objawy neurologiczne, napady padaczkowe oraz objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. Mimo znacznego postępu badań diagnostycznych, jaki dokonał się w ciągu ostatnich lat głównie w diagnostyce obrazowej, rozpoznanie CVT nadal jest wyzwaniem diagnostycznym. Nieleczona CVT może być przyczyną postępujących zaburzeń neurologicznych i często prowadzi do poważnych powikłań.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Crassard I, Bousser MG. Headache in patients with cerebral venous thrombosis. Rev Neurol. 2005; 161: 706–708.
 2. Perenc A. Ból głowy jako objaw wewnątrzczaszkowej zakrzepicy żylnej. Udar Mózgu. 2011; 13: 22–27.
 3. Saposnik G, Barinagarrementeria F, Brown RD, et al. American Heart Association Stroke Council and the Council on Epidemiology and Prevention. Diagnosis and management of cerebral venous thrombosis: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2011; 42(4): 1158–1192.
 4. Wealch KM. Headache in emergency room. The headache. Williams & Wilkins, Lippincott. 2000: 993–1000.
 5. Rajewski P, Książkiewicz B. Zakrzepica żył i zatok mózgu. Udar Mózgu. 2010; 12: 47–50.
 6. Boncoraglio G, Carriero MR, Chiapparini L, et al. Hyperhomocysteinemia and other thrombophilic risk factors in 26 patients with cerebral venous thrombosis. Eur J Neurol. 2004; 11(6): 405–409.
 7. Stam J, de Bruijn S, deVeber G. Anticoagulation for cerebral sinus thrombosis. Stroke. 2003; 34(4): 1054–1055.
 8. Ferro JM. Causes, predictors of death, and antithrombotic treatment in cerebral venous thrombosis. Clin Adv Hematol Oncol. 2006; 4(10): 732–733.
 9. Dentali F, Poli D, Scoditti U, et al. CErebral VEin Thrombosis International Study Investigators. Long-term outcomes of patients with cerebral vein thrombosis: a multicenter study. J Thromb Haemost. 2012; 10(7): 1297–1302.
 10. Aguiar de Sousa D, Ferro JM, Canhão P, et al. ISCVT Investigators, ISCVT Investigators, ISCVT Investigators, International Study on Cerebral Vein and Dural Sinus Thrombosis investigators, Second International Study on Cerebral Vein and Dural Sinus Thrombosis (ISCVT 2) Investigators, ISCVT Investigators, ISCVT Investigators, ISCVT and VENOPORT investigators, ISCVT Investigators, ISCVT Investigators, ISCVT Investigators, ISCVT Investigators. Prognosis of cerebral vein and dural sinus thrombosis: results of the International Study on Cerebral Vein and Dural Sinus Thrombosis (ISCVT). Stroke. 2004; 35(3): 664–670.
 11. Bousser MG. Cerebral venous thrombosis: diagnosis and management. Journal of Neurology. 2000; 247(4): 252–258.
 12. Kosinski CM, Mull M, Schwarz M, et al. Do normal D-dimer levels reliably exclude cerebral sinus thrombosis? Stroke. 2004; 35(12): 2820–2825.
 13. Einhäupl K, Stam J, Bousser MG, et al. European Federation of Neurological Societies. EFNS guideline on the treatment of cerebral venous and sinus thrombosis in adult patients. Eur J Neurol. 2010; 17(10): 1229–1235.
 14. Coutinho JM, Ferro JM, Canhão P, et al. ISCVT Investigators. Unfractionated or low-molecular weight heparin for the treatment of cerebral venous thrombosis. Stroke. 2010; 41(11): 2575–2580.
 15. Einhäupl K, Stam J, Bousser MG, et al. European Federation of Neurological Societies. EFNS guideline on the treatment of cerebral venous and sinus thrombosis in adult patients. Eur J Neurol. 2010; 17(10): 1229–1235.
 16. Villringer A, Mehraein S, Einhäupl KM, et al. Heparin treatment in sinus venous thrombosis. Lancet. 1991; 338(8767): 597–600.
 17. de Bruijn SF, Stam J. Randomized, placebo-controlled trial of anticoagulant treatment with low-molecular-weight heparin for cerebral sinus thrombosis. Stroke. 1999; 30(3): 484–488.
 18. Stolz E, Trittmacher S, Rahimi A, et al. Influence of recanalization on outcome in dural sinus thrombosis: a prospective study. Stroke. 2004; 35(2): 544–547.
 19. Baumgartner RW, Studer A, Arnold M, et al. Recanalisation of cerebral venous thrombosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2003; 74(4): 459–461.
 20. Stam J, Bruijn Sde, deVeber G. Anticoagulation for Cerebral Sinus Thrombosis. Stroke. 2003; 34(4): 1054–1055.
 21. Bousser MG, Ferro JM. Cerebral venous thrombosis: an update. Lancet Neurol. 2007; 6(2): 162–170.
 22. Heckmann JG, Tomandl B, Erbguth F, et al. Cerebral vein thrombosis and prothrombin gene (G20210A) mutation. Clin Neurol Neurosurg. 2001; 103(3): 191–193.
 23. Coutinho JM, Ferro JM, Canhão P, et al. ISCVT Investigators. Unfractionated or low-molecular weight heparin for the treatment of cerebral venous thrombosis. Stroke. 2010; 41(11): 2575–2580.
 24. Martinelli I, Battaglioli T, Pedotti P, et al. Hyperhomocysteinemia in cerebral vein thrombosis. Blood. 2003; 102(4): 1363–1366.
 25. Maloney E, Ociepa T, Kamieńska E, et al. Zakrzepica zatok żylnych mózgu w przebiegu leczenia 15-letniej pacjentki z nieziarniczym chłoniakiem złośliwym T-komórkowym — opis przypadku. Med. Wieku Rozw. 2008; 12: 1082–1086.
 26. Canhão P, Falcão F, Ferro JM. Thrombolytics for cerebral sinus thrombosis: a systematic review. Cerebrovasc Dis. 2003; 15(3): 159–166.
 27. Canhão P, Cortesão A, Cabral M, et al. ISCVT Investigators. Are steroids useful to treat cerebral venous thrombosis? Stroke. 2008; 39(1): 105–110.
 28. deVeber G, Andrew M, Adams C, et al. Cerebral Sinovenous Thrombosis in Children. New England Journal of Medicine. 2001; 345(6): 417–423.
 29. Ameri A, Bousser MG. Cerebral venous thrombosis. Neurol Clin. 1992; 10(1): 87–111.
 30. Masuhr F, Busch M, Amberger N, et al. Risk and predictors of early epileptic seizures in acute cerebral venous and sinus thrombosis. Eur J Neurol. 2006; 13(8): 852–856.
 31. Stam J. Cerebral venous and sinus thrombosis: incidence and causes. Adv Neurol. 2003; 92: 225–232.
 32. Gibbons RJ, Smith S, Antman E, et al. American College of Cardiology, American Heart Association. American College of Cardiology/American Heart Association clinical practice guidelines: Part I: where do they come from? Circulation. 2003; 107(23): 2979–2986.
 33. Canhão P, Ferro JM, Lindgren AG, et al. Causes and predictors of death in cerebral venous thrombosis. Stroke. 2005; 35: 664–670.
 34. Masuhr F, Mehraein S. Cerebral Venous and Sinus Thrombosis: Patients With a Fatal Outcome During Intravenous Dose-Adjusted Heparin Treatment. Neurocritical Care. 2004; 1(3): 355–362.