Tom 12, Nr 3 (2016)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2016-12-02

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1167
Wyświetlenia/pobrania artykułu 14374
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Leki immunomodulacyjne a ciąża w stwardnieniu rozsianym

Iwona Rościszewska-Żukowska, Mirosław Dziki, Halina Bartosik-Psujek
Pol. Przegl. Neurol 2016;12(3):146-156.

Streszczenie

Stwardnienie rozsiane częściej występuje u kobiet, a szczyt zachorowań przypada na wiek rozrodczy. Dlatego zagadnienie ciąży w stwardnieniu rozsianym jest szczególnie ważnym tematem. Leczenie immunomodulujące, które hamuje przebieg stwardnienia rozsianego, może wpływać na planowanie ciąży, koncepcję, samą ciążę oraz płód. W ostatnich latach opublikowano kilka analiz dotyczących tego problemu, a uzyskane dane zmieniają ocenę bezpieczeństwa terapii immunomodulacyjnej u pacjentek, które planują ciążę lub są w ciąży. Leki I linii mają wysoki profil bezpieczeństwa stosowania u kobiet w wieku rozrodczym zarówno pod względem ich wpływu na sam przebieg ciąży, jak i na dziecko. Leki II linii są mniej bezpieczne, jednak również nie zwiększają istotnie ryzyka wystąpienia wad wrodzonych u dziecka. Natomiast dane na temat ich wpływu na sam przebieg ciąży są niewystarczające. Trwają obserwacje najnowszych leków odnośnie do ciąży, ale obecne dane nie pozwalają jeszcze ostatecznie określić ich wpływu na ciążę i płód. Mimo wzrostu obserwacji o bezpieczeństwie terapii immunomodulacyjnej u chorych na stwardnienie rozsiane decyzje dotyczące stosowanego leczenia zawsze powinny uwzględniać
poczęcie i ciążę.

Referencje

 1. Hale T. Medication and mothers milk. Wyd. 14. Hale Publishing, Amarillo 2010.
 2. Ferrero S, Pretta S, Ragni N. Multiple sclerosis: management issues during pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2004; 115(1): 3–9.
 3. Boskovic R, Wide R, Wolpin J, et al. The reproductive effects of beta interferon therapy in pregnancy: a longitudinal cohort. Neurology. 2005; 65(6): 807–811.
 4. Sandberg-Wollheim M, Frank D, Goodwin TM, et al. Pregnancy outcomes during treatment with interferon beta-1a in patients with multiple sclerosis. Neurology. 2005; 65(6): 802–806.
 5. Coyle PK, Roberts S, Scheuerle A, et al. The Betaseron (Interferon Beta-1b) Pregnancy Registry. Int. J. MS Care. 2010; 12: 26–28.
 6. Foulds P, Richman S, Glick G, et al. Pregnancy outcomes from the Avonex ® (interferon beta-1a) pregnancy exposure registry. Mult Scler. 2010; 16: 894–896.
 7. Lu E, Wang BW, Guimond C, et al. Disease-modifying drugs for multiple sclerosis in pregnancy: a systematic review. Neurology. 2012; 79(11): 1130–1135.
 8. Amato MP, Portaccio E, Ghezzi A, et al. MS Study Group of the Italian Neurological Society. Pregnancy and fetal outcomes after interferon-β exposure in multiple sclerosis. Neurology. 2010; 75(20): 1794–1802.
 9. Hale TW, Siddiqui AA, Baker TE. Transfer of interferon β-1a into human breastmilk. Breastfeed Med. 2012; 7(2): 123–125.
 10. Avonex. Summary of product characteristics. http://www. ema.europa.eu/docs/enGB/document library/EPAR-Product Information/ /human/000081/WC500053225.pdf (24.10.2016).
 11. Rebif. Summary of product characteristics. http://www. ema.europa.eu/docs/en GB/document library/EPAR-Product Information/ /human/000136/WC500048681.pdf (24.10.2016).
 12. Betaferon. Summary of product characteristics. http://www.ema.europa.eu/docs/enGB/document library/EPAR-Product Information/ /human/000081/WC500053225.pdf (24.10.2016).
 13. Copaxone (galtiramer acetate). Summary of product characteristic. http:/www.tevauk.com/mediafile/id/15860.pdf (24.10.2016).
 14. Coyle P, Johnson K, Pardo L. Pregnancy outcomes in patients with multiple sclerosis treated with glatiramer acetate (Copaxone). Neurology. 2003; 60: 60–62.
 15. Fragoso YD, Finkelsztejn A, Kaimen-Maciel DR, et al. Long-term use of glatiramer acetate by 11 pregnant women with multiple sclerosis: a retrospective, multicentre case series. CNS Drugs. 2010; 24(11): 969–976.
 16. Salminen HJ, Leggett H, Boggild M. Glatiramer acetate exposure in pregnancy: preliminary safety and birth outcomes. J Neurol. 2010; 257(12): 2020–2023.
 17. Giannini M, Portaccio E, Ghezzi A, et al. Pregnancy and fetal outcomes after Glatiramer Acetate exposure in patients with multiple sclerosis: a prospective observational multicentric study. BMC Neurol. 2012; 12: 124–126.
 18. Neudorfer O., Sandberg-Wolheim M., Coyle P.K. The branded glatiramer acetate pregnancy database. ECTRIMS 2015. Plakat 1507.
 19. Hellwig K, Haghikia A, Rockhoff M, et al. Glatiramer acetate and interferon-beta throughout gestation and postpartum in women with multiple sclerosis. J Neurol. 2011; 258(3): 502–503.
 20. Wehner NG, Shopp G, Osterburg I, et al. Postnatal development in cynomolgus monkeys following prenatal exposure to natalizumab, an alpha4 integrin inhibitor. Birth Defects Res B Dev Reprod Toxicol. 2009; 86(2): 144–156.
 21. Hellwig K, Haghikia A, Gold R. Pregnancy and natalizumab: results of an observational study in 35 accidental pregnancies during natalizumab treatment. Mult Scler. 2011; 17(8): 958–963.
 22. Cristiano LM, Bozic C, Bloomgren G. Preliminary evaluation of pregnancy outcomes from the Tysabri (natalizumab) pregnancy exposure registry. Mult Scler. 2011; 17: 457–460.
 23. Friend S., Richman S., Bozic C. Evaluation of pregnancy outcomes from the Tysabri (natalizumab) Pregnancy Exposure Registry, AAN 2013. Plakat.
 24. Ebrahimi N, Herbstritt S, Gold R, et al. Pregnancy and fetal outcomes following natalizumab exposure in pregnancy. A prospective, controlled observational study. Mult Scler. 2015; 21(2): 198–205.
 25. Amato MP, Portaccio E, Ghezzi A, et al. Pregnancy and fetal outcomes after interferon-  exposure in multiple sclerosis. Neurology. 2010; 75(20): 1794–1802.
 26. Wehner NG, Gasper C, Shopp G, et al. Immunotoxicity profile of natalizumab. J Immunotoxicol. 2009; 6(2): 115–129.
 27. Wehner NG, Shopp G, Osterburg I, et al. Postnatal development in cynomolgus monkeys following prenatal exposure to natalizumab, an alpha4 integrin inhibitor. Birth Defects Res B Dev Reprod Toxicol. 2009; 86(2): 144–156.
 28. Tysabri (natalizumab). Summary of product characteristics. http://www.ema.europa.eu/docs/en GB/document library/EPAR-Product Information/human/000603/WC500044686.pdf (24.10.2016).
 29. Haghikia A, Langer-Gould A, Rellensmann G, et al. Natalizumab use during the third trimester of pregnancy. JAMA Neurol. 2014; 71(7): 891–895.
 30. Schneider H, Miller RK. Receptor-mediated uptake and transport of macromolecules in the human placenta. Int J Dev Biol. 2010; 54(2-3): 367–375.
 31. Hellwig K. i wsp. Natalizumab and pregnancy — results from the German MS and pregnancy registry. ECTRIMS 2014. Plakat.
 32. Fingolimod (Gylenia). Summary of product characteristic. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR-Product_ _Information/human/002202/WC500104528.pdf (24.10.2016).
 33. Collins W., Francis G., Koren G. i wsp. Lack of interaction between fingolimod (FTY720) and oral contraceptives, and pregnancy experisnce in clinical program of fingolimod in MS. AAN 2011. Plakat 07.184.
 34. Geissbuhler Y., Butzkueven H., Harnandez-Diaz S. i wsp. Multinational Gilenya Pregnancy Exposure Registry: preliminary results. AAN 2013. Plakat.
 35. Geissbühler Y., Koren G., Wang H. i wsp. Pregnancy outcomes after exposure to fingolimod and in the general population. ECTRIMS 2015. Plakat 611.
 36. Tekwidera (dimethyl fumarate). Summary of product characteristic. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002601/WC500162069.pdf (24.10.2016).
 37. Gold R, Phillips JT, Havrdova E, et al. Delayed-Release Dimethyl Fumarate and Pregnancy: Preclinical Studies and Pregnancy Outcomes from Clinical Trials and Postmarketing Experience. Neurol Ther. 2015; 4(2): 93–104.
 38. Li J., Fox R., Phillips J. i wsp. Delayed-release dimethyl fumarate and pregnancy: preclinical studies and pregnancy outcomes from clinical trials and postmarketing experience. ECTRIMS 2015. Plakat 608.
 39. Aubaggio (teriflunomide) Summary of product characteristic. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/ /EPAR_-_Product_Information/human/002514/WC500148682.pdf (24.10.2016).
 40. O'Connor P, Wolinsky JS, Confavreux C, et al. TEMSO Trial Group. Randomized trial of oral teriflunomide for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2011; 365(14): 1293–1303.
 41. Chambers CD, Johnson DL, Robinson LK, et al. Organization of Teratology Information Specialists Collaborative Research Group. Birth outcomes in women who have taken leflunomide during pregnancy. Arthritis Rheum. 2010; 62(5): 1494–1503.
 42. Kieseier B, Mednikova Z, Trabelsi N, et al. Pregnancy outcomes from teriflunomide treatment: Retrospective analysis of global pharmacovigilance database Mult. Scler. 2011; 17: 472–479.
 43. Lemtrada (Alemtuzumab) prescribing information. http:////products.sanofi.us/lemtrada/lemtrada.pdf 02.2015 (24.10.2016).
 44. Oh J., Achiron A., Chambers C. i wsp. Pregnancy outcomes in patients with RRMS who received alemtuzumab in the clinical development program. ANN 2016.
 45. Novatrone (mitoxantrone) prescribing information. http://www.accessdata.fda.gov/drugsatda_doc/label/2009/019297s030s031lbl.pdf.
 46. Martinelli V, Radaelli M, Straffi L, et al. Mitoxantrone: benefits and risks in multiple sclerosis patients. Neurological Sciences. 2009; 30(S2): 167–170.
 47. De Santis M, Straface G, Cavaliere AF, et al. The first case of mitoxantrone exposure in early pregnancy. Neurotoxicology. 2007; 28(3): 696–697.
 48. Cree BAC. Update on reproductive safety of current and emerging disease-modifying therapies for multiple sclerosis. Mult Scler. 2013; 19(7): 835–843.
 49. Hellwig K, Schimrigk S, Chan A, et al. A newborn with Pierre Robin sequence after preconceptional mitoxantrone exposure of a female with multiple sclerosis. J Neurol Sci. 2011; 307(1-2): 164–165.