Tom 11, Nr 3 (2015)
Artykuł redakcyjny
Opublikowany online: 2015-11-26

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 2155
Wyświetlenia/pobrania artykułu 82183
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Otępienie z ciałami Lewy’ego — jak rozpoznawać?, jak leczyć?

Anna Barczak, Weronika Wańska, Emilia J. Sitek, Ewa Narożańska, Bogna Brockhuis, Jarosław Sławek
Pol. Przegl. Neurol 2015;11(3):107-116.

Streszczenie

Ustalenie rozpoznania klinicznego otępienia z ciałami Lewy’ego (DLB, dementia with Lewy bodies) wymaga współpracy neurologa z psychiatrą, neuropsychologiem, neuroradiologiem i specjalistą medycyny nuklearnej. W DLB objawy psychotyczne i zaburzenia poznawcze zazwyczaj poprzedzają wystąpienie objawów zespołu parkinsonowskiego, choć możliwe jest równoczesne wystąpienie wszystkich charakterystycznych objawów. Wśród objawów neuropsychiatrycznych dominują omamy wzrokowe. Częściej niż w innych chorobach w DLB występują objawy zespołu błędnego rozpoznawania (pacjent prowadzi rozmowę z lustrem, telewizorem, nie rozpoznaje bliskich osób itp.) oraz zaburzenia zachowania w fazie snu REM. W obrazie neuropsychologicznym choroby obserwuje się fluktuacje stanu poznawczego, zaburzenia wzrokowo-przestrzenne, deficyty uwagi i funkcji wykonawczych. Zespół parkinsonowski, który może się pojawić późno w przebiegu choroby, charakteryzuje się przede wszystkim spowolnieniem ruchowym, zaburzeniami postawy i sztywnością mięśniową. Ewentualne drżenie ma charakter symetryczny i pozycyjny. Leczenie objawów psychotycznych wymaga szczególnej ostrożności ze względu na nadwrażliwość na leki neuroleptyczne.