Tom 6, Nr 3 (2010)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2010-12-07

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1028
Wyświetlenia/pobrania artykułu 3744
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Ewolucja napadu padaczkowego w zapisie elektroencefalograficznym i czynnościowych badaniach obrazowych

Anna Pokryszko-Dragan
Pol. Przegl. Neurol 2010;6(3):137-140.

Streszczenie

Podłożem napadu padaczkowego są nadmierne, nieprawidłowe wyładowania neuronów mózgu. Elektroencefalografia (EEG) umożliwia zarejestrowanie zjawisk bioelektrycznych towarzyszących napadowi padaczkowemu i prześledzenie ich dynamiki. Czynnościowe badania obrazowe: komputerowa tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (SPECT, single-photon emission computed tomography), czynnościowy rezonans magnetyczny (fMR, functional magnetic resonance) oraz pozytronowa tomografia emisyjna(PET, positron emission tomography) pozwalają natomiast uwidocznić dynamiczne zmiany perfuzji i metabolizmu w poszczególnych strukturach ośrodkowego układu nerwowego podczas napadu padaczkowego i po jego zakończeniu. Połączenie metody elektrofizjologicznej z neuroobrazowaniem, zwłaszcza przy użyciu nowoczesnych technik, umożliwia znacznie lepszy wgląd w patofizjologię napadu padaczkowego i znajduje zastosowanie w diagnostyce i planowaniu leczenia chorych na padaczkę.
Polski Przegląd Neurologiczny 2010; 6 (3): 137–140

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF