Vol 75, No 4 (2017)
Experts' opinions and Positions papers
Published online: 2017-04-14

open access

Page views 740
Article views/downloads 736
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Polish Forum for Prevention Guidelines on Smoking: update 2017

Piotr Jankowski, Kalina Kawecka-Jaszcz, Grzegorz Kopeć, Jakub Podolec, Andrzej Pająk, Agnieszka Sarnecka, Tomasz Zdrojewski, Danuta Czarnecka, Maciej Małecki, Grażyna Nowicka, Anna Członkowska, Maciej Niewada, Jerzy Stańczyk, Anetta Undas, Adam Windak, Magdalena Cedzyńska, Witold Zatoński, Piotr Podolec
Kardiol Pol 2017;75(4):409-411.

Abstract

Not available