Vol 72, Supp. IV (2014)
Suplement
Published online: 2014-10-30

open access

Page views 821
Article views/downloads 5686
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Standardy hemodynamicznej i angiograficznej oceny krążenia płucnego Wspólne stanowisko Sekcji Krążenia Płucnego i Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Marcin Kurzyna, Aleksander Araszkiewicz, Piotr Błaszczak, Marek Grabka, Michał Hawranek, Grzegorz Kopeć, Ewa Mroczek, Marian Zembala, Adam Torbicki, Andrzej Ochała

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file