open access

Vol 14, Supp. I (2020)
Case report
Get Citation

Zastosowanie fentanylu drogą przezskórną i w postaci tabletek podjęzykowych w leczeniu bólu u chorej w podeszłym wieku z zespołem otępiennym

Marek Widenka
DOI: 10.5603/PMPI.2020.0041

open access

Vol 14, Supp. I (2020)
Case report

Abstract

Ból stanowi częsty objaw u chorych w podeszłym wieku, najczęściej dotyczy układu kostno-stawowego,
występuje w przebiegu choroby nowotworowej i jako powikłanie półpaśca i cukrzycy. Właściwa ocena
bólu umożliwia nie tylko rozpoznanie, ale także zastosowanie właściwego leczenia. U starszych pacjentów
częstą przeszkodą we właściwej ocenie bólu są współistniejące zaburzenia poznawcze. W takim przypadku
zastosowanie skal behawioralnych ułatwia rozpoznanie i monitorowanie leczenia dolegliwości bólowych,
zarówno bólu podstawowego, jak i bólu przebijającego.
W artykule opisano 88-letnią chorą z rozpoznaniem nowotworu płuca i współistniejącym zespołem otępiennym,
leczonej na Oddziale Geriatrycznym z powodu pogorszenia stanu ogólnego. Dzięki zastosowaniu
behawioralnej skali oceny bólu Doloplus-2 stwierdzono występowanie bólu o silnym natężeniu. Leczenie
fentanylem w postaci plastrów stosowanych drogą przezskórną i tabletek drogą podjęzykową wraz z terapią
chorób współistniejących i rehabilitacją zapewniło poprawę stanu ogólnego, lepszą sprawność fizyczną
i stabilizację stanu psychicznego.

Abstract

Ból stanowi częsty objaw u chorych w podeszłym wieku, najczęściej dotyczy układu kostno-stawowego,
występuje w przebiegu choroby nowotworowej i jako powikłanie półpaśca i cukrzycy. Właściwa ocena
bólu umożliwia nie tylko rozpoznanie, ale także zastosowanie właściwego leczenia. U starszych pacjentów
częstą przeszkodą we właściwej ocenie bólu są współistniejące zaburzenia poznawcze. W takim przypadku
zastosowanie skal behawioralnych ułatwia rozpoznanie i monitorowanie leczenia dolegliwości bólowych,
zarówno bólu podstawowego, jak i bólu przebijającego.
W artykule opisano 88-letnią chorą z rozpoznaniem nowotworu płuca i współistniejącym zespołem otępiennym,
leczonej na Oddziale Geriatrycznym z powodu pogorszenia stanu ogólnego. Dzięki zastosowaniu
behawioralnej skali oceny bólu Doloplus-2 stwierdzono występowanie bólu o silnym natężeniu. Leczenie
fentanylem w postaci plastrów stosowanych drogą przezskórną i tabletek drogą podjęzykową wraz z terapią
chorób współistniejących i rehabilitacją zapewniło poprawę stanu ogólnego, lepszą sprawność fizyczną
i stabilizację stanu psychicznego.

Get Citation

Keywords

behawioralna ocena bólu, ból przewlekły, ból przebijający, fentanyl, objawy niepożądane

About this article
Title

Zastosowanie fentanylu drogą przezskórną i w postaci tabletek podjęzykowych w leczeniu bólu u chorej w podeszłym wieku z zespołem otępiennym

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 14, Supp. I (2020)

Article type

Case report

Pages

34-38

DOI

10.5603/PMPI.2020.0041

Keywords

behawioralna ocena bólu
ból przewlekły
ból przebijający
fentanyl
objawy niepożądane

Authors

Marek Widenka

References (34)
 1. Merskey H, Bogduk N. International Association for the Study of Pain IASP Task Force on Taxonomy. Part III: Pain terms, a current list with definitions and notes on usage. Classification of Chronic Pain. IASP Press, Seattle 1994.
 2. Malec-Milewska M. Leczenie bólu u chorych w wieku podeszłym. Postępy Nauk Medycznych. 2015; 7: 489–497.
 3. Anderson KO. Assessment tools for the evaluation of pain in the oncology patient. Curr Pain Headache Rep. 2007; 11(4): 259–264.
 4. Cleeland CS, Gonin R, Hatfield AK, et al. Pain and its treatment in outpatients with metastatic cancer. N Engl J Med. 1994; 330(9): 592–596.
 5. Torres-Vigil I, Aday LuA, Reyes-Gibby C, et al. Minority cancer patients and their providers: pain management attitudes and practice. Cancer. 2000; 88(8): 1929–1938.
 6. Cleeland CS, Janjan NA, Scott CB, et al. Cancer pain management by radiotherapists: a survey of radiation therapy oncology group physicians. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2000; 47(1): 203–208.
 7. Wilmańska J, Gułaj E. Ocena zaburzeń funkcji poznawczych osób starszych — próba porównania poszczególnych metod przesiewowych. Gerontol Pol. 2008; 16(2): 111–118.
 8. Wojszel ZB, Bień B, Przydatek M. Wielkie problemy geriatryczne: III. Zespoły otępienne. Medycyna Rodzinna. 2001(3-4): 162–168.
 9. Fleming KC, Adams AC, Petersen RC. Dementia: diagnosis and evaluation. Mayo Clin Proc. 1995; 70(11): 1093–1107.
 10. Gutysz-Wojnicka A, Dyk D, Ozga D, et al. Pozawerbalne wskaźniki bólu u pacjentów nieprzytomnych, wentylowanych mechanicznie. Anestezjol Ratow. 2014; 8: 23–31.
 11. Woroń J, Dobrogowski J, Wordliczek J, et al. Leczenie bólu w oparciu o drabinę analgetyczną WHO. Medycyna po Dyplomie. 2011; 8(185): 52–61.
 12. Janecki M, Janecka J. Behawioralna ocena bólu u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową objętych stacjonarną opieką paliatywną. Med Paliat. 2009; 1: 27–32.
 13. Zwakhalen SMG, Hamers JPH, Abu-Saad HH, et al. Pain in elderly people with severe dementia: a systematic review of behavioural pain assessment tools. BMC Geriatr. 2006; 6: 3.
 14. Hølen JC, Saltvedt I, Fayers PM, et al. The Norwegian Doloplus-2, a tool for behavioural pain assessment: translation and pilot-validation in nursing home patients with cognitive impairment. Palliat Med. 2005; 19(5): 411–417.
 15. Monacelli F, Vasile Nurse A, Odetti P, et al. Doloplus-2 pain assessment: an effective tool in patients over 85 years with advanced dementia and persistent pain. Clin Ter. 2013; 164(1): e23–e25.
 16. Lefebre-Chapiro L. Doloplus group. The Doloplus 2 scale-evaluating pain in the elderly. European Journal of Palliative Care. 2001; 8: 191–194.
 17. Won AB, Lapane KL, Vallow S, et al. Persistent nonmalignant pain and analgesic prescribing patterns in elderly nursing home residents. J Am Geriatr Soc. 2004; 52(6): 867–874.
 18. Parmelee PA. Pain in cognitively impaired older persons. Clin Geriatr Med. 1996; 12(3): 473–487.
 19. Landi F, Onder G, Cesari M, et al. SILVERNET-HC Study Group. Pain and its relation to depressive symptoms in frail older people living in the community: an observational study. J Pain Symptom Manage. 2005; 29(3): 255–262.
 20. Blytt KM, Bjorvatn B, Husebo B, et al. Effects of pain treatment on sleep in nursing home patients with dementia and depression: A multicenter placebo-controlled randomized clinical trial. Int J Geriatr Psychiatry. 2018; 33(4): 663–670.
 21. Schuler M, Njoo N, Hestermann M, et al. Acute and chronic pain in geriatrics: clinical characteristics of pain and the influence of cognition. Pain Med. 2004; 5(3): 253–262.
 22. Jakobsson U, Rahm Hallberg I, Westergren A. Pain management in elderly persons who require assistance with activities of daily living: a comparison of those living at home with those in special accommodations. Eur J Pain. 2004; 8(4): 335–344.
 23. Herrick C, Steger-May K, Sinacore DR, et al. Persistent pain in frail older adults after hip fracture repair. J Am Geriatr Soc. 2004; 52(12): 2062–2068.
 24. Ferrell BA, Ferrell BR, Rivera L, et al. Pain in the nursing home. J Am Geriatr Soc. 1990; 38(4): 409–414.
 25. Ferrell B, Schaffner M. Pharmacoeconomics and medical outcomes in pain managment. Seminars in Anesthesia, Perioperative Medicine and Pain. 1997; 16(2): 152–159.
 26. Teno JM, Kabumoto G, Wetle T, et al. Daily pain that was excruciating at some time in the previous week: prevalence, characteristics, and outcomes in nursing home residents. J Am Geriatr Soc. 2004; 52(5): 762–767.
 27. Hadjistavropoulos T, Herr K, Prkachin KM, et al. Pain assessment in elderly adults with dementia. Lancet Neurol. 2014; 13(12): 1216–1227.
 28. Zwakhalen SMG, Hamers JPH, Berger MPF. The psychometric quality and clinical usefulness of three pain assessment tools for elderly people with dementia. Pain. 2006; 126(1-3): 210–220.
 29. Bauer U, Pitzer S, Schreier MM, et al. Pain treatment for nursing home residents differs according to cognitive state - a cross-sectional study. BMC Geriatr. 2016; 16: 124.
 30. Tan ECK, Jokanovic N, Koponen MPH, et al. Prevalence of Analgesic Use and Pain in People with and without Dementia or Cognitive Impairment in Aged Care Facilities: A Systematic Review and Meta-Analysis. Curr Clin Pharmacol. 2015; 10(3): 194–203.
 31. Dzierżanowski T, Ciałkowska-Rysz A. Zasady postępowania w zaostrzeniach bólu u chorych na nowotwory. Medycyna Paliatywna. 2016; 8(1): 1–8.
 32. Haugen DF, Hjermstad MJ, Hagen N, et al. European Palliative Care Research Collaborative (EPCRC). Assessment and classification of cancer breakthrough pain: a systematic literature review. Pain. 2010; 149(3): 476–482.
 33. Boceta J, De la Torre A, Samper D, et al. Consensus and controversies in the definition, assessment, treatment and monitoring of BTcP: results of a Delphi study. Clin Transl Oncol. 2016; 18(11): 1088–1097.
 34. Pietrzyński ŁA, Włodarska M, Danikiewicz M, et al. Evaluation and treatment of breakthrough pain in cancer patients. Palliat Med Pract. 2018; 12(3): 156–164.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl