open access

Vol 14, Supp. I (2020)
Case report
Get Citation

Leczenie bólu przebijającego z zastosowaniem fentanylu podawanego drogą podjęzykową przy nieskuteczności wcześniej stosowanego leczenia przeciwbólowego u chorego z zaawansowanym nowotworem trzustki

Oleg Socha
DOI: 10.5603/PMPI.2020.0037

open access

Vol 14, Supp. I (2020)
Case report

Abstract

Ból przebijający jest krótkotrwałym epizodem bólowym, najczęściej występuje napadowo i nieregularnie,
kilka razy na dobę. Cechuje się bardzo szybkim, kilkuminutowym czasem narastania, bardzo dużym natężeniem
przekraczającym znacznie natężenie bólu podstawowego oraz krótkim czasem trwania — średnio
do 1 godziny. Może on pojawić się nagle bez konkretnej przyczyny lub być wywołany codziennymi
czynnościami. Dotyczy około 70% chorych z nowotworem. Rozpoznawanie i leczenie bólu przebijającego
powinno być standardem leczniczym w przypadku pacjentów nowotworowych. Rozpoznanie powinno
uwzględniać dokładną ocenę każdego pacjenta z uwzględnieniem choroby podstawowej i chorób towarzyszących,
a także ocenę bólu podstawowego i przebijającego.

Abstract

Ból przebijający jest krótkotrwałym epizodem bólowym, najczęściej występuje napadowo i nieregularnie,
kilka razy na dobę. Cechuje się bardzo szybkim, kilkuminutowym czasem narastania, bardzo dużym natężeniem
przekraczającym znacznie natężenie bólu podstawowego oraz krótkim czasem trwania — średnio
do 1 godziny. Może on pojawić się nagle bez konkretnej przyczyny lub być wywołany codziennymi
czynnościami. Dotyczy około 70% chorych z nowotworem. Rozpoznawanie i leczenie bólu przebijającego
powinno być standardem leczniczym w przypadku pacjentów nowotworowych. Rozpoznanie powinno
uwzględniać dokładną ocenę każdego pacjenta z uwzględnieniem choroby podstawowej i chorób towarzyszących,
a także ocenę bólu podstawowego i przebijającego.

Get Citation

Keywords

ból przebijający, nowotwór, fentanyl, FOLFIRINOX, pregabalina, morfina, buprenorfina

About this article
Title

Leczenie bólu przebijającego z zastosowaniem fentanylu podawanego drogą podjęzykową przy nieskuteczności wcześniej stosowanego leczenia przeciwbólowego u chorego z zaawansowanym nowotworem trzustki

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 14, Supp. I (2020)

Article type

Case report

Pages

22-23

DOI

10.5603/PMPI.2020.0037

Keywords

ból przebijający
nowotwór
fentanyl
FOLFIRINOX
pregabalina
morfina
buprenorfina

Authors

Oleg Socha

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl