open access

Vol 14, Supp. I (2020)
Case report
Get Citation

Zastosowanie fentanylu podjęzykowego w leczeniu bólu przebijającego u chorego z rozpoznaniem nowotworu ślinianki przyusznej

Marta Kawalec-Książek
DOI: 10.5603/PMPI.2020.0035

open access

Vol 14, Supp. I (2020)
Case report

Abstract

Guzy złośliwe ślinianek można uznać za rzadko występujące, stanowią one tylko 0,6% wszystkich nowotworów
złośliwych, ale z uwagi na złożoność problemu klinicznego często znajdują się w centrum
zainteresowania specjalistów wielu dziedzin. Ból nowotworowy jest częstym objawem na każdym etapie
leczenia choroby nowotworowej i nierzadko wykazuje charakter mieszany. Opis przypadku dotyczy 45-letniego
mężczyzny z rozpoznanym w 2014 roku nowotworem złośliwym ślinianki przyusznej, po radykalnym
leczeniu chirurgicznym i radioterapii, który zgłosił się do Poradni Leczenia Bólu. Dokonano modyfikacji
leczenia przeciwbólowego z uwzględnieniem zmiany fentanylu przezśluzówkowego dobranego do aktualnych
potrzeb pacjenta.

Abstract

Guzy złośliwe ślinianek można uznać za rzadko występujące, stanowią one tylko 0,6% wszystkich nowotworów
złośliwych, ale z uwagi na złożoność problemu klinicznego często znajdują się w centrum
zainteresowania specjalistów wielu dziedzin. Ból nowotworowy jest częstym objawem na każdym etapie
leczenia choroby nowotworowej i nierzadko wykazuje charakter mieszany. Opis przypadku dotyczy 45-letniego
mężczyzny z rozpoznanym w 2014 roku nowotworem złośliwym ślinianki przyusznej, po radykalnym
leczeniu chirurgicznym i radioterapii, który zgłosił się do Poradni Leczenia Bólu. Dokonano modyfikacji
leczenia przeciwbólowego z uwzględnieniem zmiany fentanylu przezśluzówkowego dobranego do aktualnych
potrzeb pacjenta.

Get Citation

Keywords

ból nowotworowy, ból neuropatyczny, ból przebijający, rotacja opioidów, fentanyl przezśluzówkowy, fentanyl podjęzykowy

About this article
Title

Zastosowanie fentanylu podjęzykowego w leczeniu bólu przebijającego u chorego z rozpoznaniem nowotworu ślinianki przyusznej

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 14, Supp. I (2020)

Article type

Case report

Pages

16-18

DOI

10.5603/PMPI.2020.0035

Keywords

ból nowotworowy
ból neuropatyczny
ból przebijający
rotacja opioidów
fentanyl przezśluzówkowy
fentanyl podjęzykowy

Authors

Marta Kawalec-Książek

References (10)
  1. Kordzińska-Cisek I, Grzybowska-Szatkowska L. Salivary gland cancer — epidemiology. Nowotwory. Journal of Oncology. 2018; 68(1): 22–27.
  2. Stachura J, Domagała W. Patologia: słowo o chorobie. Pol Akad Umiejętności 2008: 2.
  3. International Agency for Research on Cancer – CANCER TODAY. IARC, WHO.
  4. Wang X, Luo Y, Li M, et al. Management of salivary gland carcinomas - a review. Oncotarget. 2017; 8(3): 3946–3956.
  5. Szwedowicz P, Osuch-Wójcikiewicz E, Bruzgielewicz A, et al. Powikłania leczenia chirurgicznego gruczolaka wielopostaciowego ślinianki przyusznej. Otolaryngologia Polska. 2011; 65(5): 46–52.
  6. Wordliczek J, Kotlińska-Lemieszek A, Leppert W, et al. Pharmacotherapy of pain in cancer patients - recommendations of the Polish Association for the Study of Pain, Polish Society of Palliative Medicine, Polish Society of Oncology, Polish Society of Family Medicine, Polish Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy and Association of Polish Surgeons. Pol Przegl Chir. 2018; 90(4): 55–84.
  7. Leppert W, Wordliczek J, Malec-Milewska M, et al. Zalecenia postępowania diagnostyczno–terapeutycznego u chorych na nowotwory z bólem. Varia Medica. 2018.
  8. Janecki M. Przegląd narzędzi służących do oceny bólu neuropatycznego. Med Paliat Prakt. 2014; 8(2): 74–77.
  9. Zajączkowska R, Leppert W. Ocena i leczenie bólu przebijającego u chorych na nowotwory. Palliative Medicine in Practice. 2016; 10(1): 14–21.
  10. Krajnik M., Sobański P. Leczenie farmakologiczne i radioterapia bólu nowotworowego u dorosłych i młodzieży. Med Prakt. 2019; 10: 75–87.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl