Vol 14, Supp. I (2020)
Case report
Published online: 2020-12-30

open access

Page views 285
Article views/downloads 303
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zastosowanie fentanylu podjęzykowego w leczeniu bólu przebijającego u chorego z rozpoznaniem nowotworu ślinianki przyusznej

Marta Kawalec-Książek
DOI: 10.5603/PMPI.2020.0035

Abstract

Guzy złośliwe ślinianek można uznać za rzadko występujące, stanowią one tylko 0,6% wszystkich nowotworów
złośliwych, ale z uwagi na złożoność problemu klinicznego często znajdują się w centrum
zainteresowania specjalistów wielu dziedzin. Ból nowotworowy jest częstym objawem na każdym etapie
leczenia choroby nowotworowej i nierzadko wykazuje charakter mieszany. Opis przypadku dotyczy 45-letniego
mężczyzny z rozpoznanym w 2014 roku nowotworem złośliwym ślinianki przyusznej, po radykalnym
leczeniu chirurgicznym i radioterapii, który zgłosił się do Poradni Leczenia Bólu. Dokonano modyfikacji
leczenia przeciwbólowego z uwzględnieniem zmiany fentanylu przezśluzówkowego dobranego do aktualnych
potrzeb pacjenta.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

  1. Kordzińska-Cisek I, Grzybowska-Szatkowska L. Salivary gland cancer — epidemiology. Nowotwory. Journal of Oncology. 2018; 68(1): 22–27.
  2. Stachura J, Domagała W. Patologia: słowo o chorobie. Pol Akad Umiejętności 2008: 2.
  3. International Agency for Research on Cancer – CANCER TODAY. IARC, WHO.
  4. Wang X, Luo Y, Li M, et al. Management of salivary gland carcinomas - a review. Oncotarget. 2017; 8(3): 3946–3956.
  5. Szwedowicz P, Osuch-Wójcikiewicz E, Bruzgielewicz A, et al. Powikłania leczenia chirurgicznego gruczolaka wielopostaciowego ślinianki przyusznej. Otolaryngologia Polska. 2011; 65(5): 46–52.
  6. Wordliczek J, Kotlińska-Lemieszek A, Leppert W, et al. Pharmacotherapy of pain in cancer patients - recommendations of the Polish Association for the Study of Pain, Polish Society of Palliative Medicine, Polish Society of Oncology, Polish Society of Family Medicine, Polish Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy and Association of Polish Surgeons. Pol Przegl Chir. 2018; 90(4): 55–84.
  7. Leppert W, Wordliczek J, Malec-Milewska M, et al. Zalecenia postępowania diagnostyczno–terapeutycznego u chorych na nowotwory z bólem. Varia Medica. 2018.
  8. Janecki M. Przegląd narzędzi służących do oceny bólu neuropatycznego. Med Paliat Prakt. 2014; 8(2): 74–77.
  9. Zajączkowska R, Leppert W. Ocena i leczenie bólu przebijającego u chorych na nowotwory. Palliative Medicine in Practice. 2016; 10(1): 14–21.
  10. Krajnik M., Sobański P. Leczenie farmakologiczne i radioterapia bólu nowotworowego u dorosłych i młodzieży. Med Prakt. 2019; 10: 75–87.Palliative Medicine in Practice