Vol 14, No 4 (2020)
Review paper
Published online: 2020-12-22

open access

Page views 382
Article views/downloads 536
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

The model of care provided to families of patients treated in stationary hospice

Arkadiusz Błaszczyk1, Iwona Barbara Wasilewko2
Palliat Med Pract 2020;14(4):295-301.

Abstract

Cancer patients require specialist medical care and, frequently, round-the-clock involvement of the family
which may exceed the caregivers’ coping ability. In such a situation, inpatient palliative/hospice care seems
to be the best solution for everyone. The good mental and physical state of the family positively affects
the quality of patient care, also provided in stationary care facilities. This article presents the methods of
supporting families of patients, developed by an inpatient hospice team, which depend on the attitudes
presented by families and are adjusted to their needs. Based on the discussions with families, three attitudes
have been identified: an attitude dominated by fear, anxiety and depression, an attitude dominated by
embarrassment and guilt, and an attitude dominated by self-interest, dealing and negotiation.
Support for families begins with the interview qualifying the patients for the inpatient hospice, and it
covers the period of waiting for admission, the patient’s stay in the hospice, including the period of dying
and grieving the loss of a loved one. Such an approach is beneficial for patients and all those involved in
the process of care; it promotes effective communication, lowers the level of negative emotions and, as
a result, prevents conflicts and facilitates the focus on the patients’ needs.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file

References

 1. Kiszka-Świrydowicz T. Działalność psychologa w opiece paliatywnej. In: Cierpiałkowska L, Sęk H. ed. Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. Fundacja Humaniora Publishing House, Poznań 2001: 87–109.
 2. Salmon P. Psychologia w medycynie: Wspomaga współpracę z pacjentem i proces leczenia. GWP, Gdańsk 2002.
 3. Chen HY, Boore JRP. Living with a relative who has a spinal cord injury: a grounded theory approach. J Clin Nurs. 2009; 18(2): 174–182.
 4. Saimaldaher ZH, Wazqar DY. Relationships between caregiving stress, mental health and physical health in family caregivers of adult patients with cancer: implications for nursing practice. Scand J Caring Sci. 2020; 34(4): 889–898.
 5. Hudson P, Remedios C, Zordan R, et al. Guidelines for the psychosocial and bereavement support of family caregivers of palliative care patients. J Palliat Med. 2012; 15(6): 696–702.
 6. Oechsle K, Ullrich A, Marx G, et al. Psychological burden in family caregivers of patients with advanced cancer at initiation of specialist inpatient palliative care. BMC Palliat Care. 2019; 18(1): 102.
 7. de Walden-Gałuszko K. Problemy psychologiczne rodziny. In: de Walden-Gałuszko K. ed. Psychoonkologia. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2000: 83–99.
 8. Lovely A, Linu SG, Tessy TJ. Stress, coping, and lived experiences among caregivers of cancer patients on palliative care: A mixed method research. Indian J Palliat Care 2018; 24: 313–319; doi: 10.4103 / . 4103 / IJPC IJPC. ; 178: 17.
 9. Fletcher KE, Clemow L, Peterson BA, et al. A path analysis of factors associated with distress among first-degree female relatives of women with breast cancer diagnosis. Health Psychol. 2006; 25(3): 413–424.
 10. Gawlik M, Kurpas D. Ocena poziomu wypalenia członków rodzin w opiece nad pacjentem z chorobą nowotworową objętych domową opieką paliatywną. Fam Med Primary Care Rev. 2014; 16(4): 336–340.
 11. Kowalczyk M. Koszty emocjonalne rodzin w kontekście opieki nad bliskim chorym. Med Paliat Prakt. 2012; 6(1): 23–27.
 12. Kromolicka B. Holistyczny charakter opieki nad przewlekle i terminalnie chorym. In: Krakowiak P, Krzyżanowski D, Modlińska A. ed. Przewlekle chory w domu. Poradnik dla rodzin i opiekunów. Biblioteka Fundacji Hospicyjnej, Gdańsk 2010: 258–272.
 13. Majkowicz M. Wielopoziomowa ocena stanu podmiotowego pacjentów z chorobą nowotworową. Ann Acad Med Gedan, Gdańsk. 2005; XXXV(Suppl. 2).
 14. Wen A, Gatchell G, Tachibana Y, et al. A palliative care educational intervention for frontline nursing home staff: the IMPRESS project. J Gerontol Nurs. 2012; 38(10): 20–5; quiz 26.
 15. De Walden-Gałuszko K. Problemy psychoonkologiczne rodziny. In: De Walden-Gałuszko K. ed. Psychoonkologia. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2000: 83–99.
 16. De Walden-Gałuszko K. Psychospołeczne aspekty opieki paliatywnej. In: De Walden-Gałuszko K. ed. Podstawy opieki paliatywnej. Wydawnictwo PZWL, Gdańsk 2004: 164–194.
 17. Sęk H. (ed.). Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. Poznań, 2001 .
 18. Burkacka I. Monoparentalność, wielorodzina i rodzina zrekonstruowana. Współczesne nazwy modeli życia rodzinnego. Art Hum. 2017; 2: 61–94.
 19. Słownik stuki starożytnej Grecji i Rzymu – Wirtualny Wszechświat. http://www.wiw.pl/kulturaantyczna/twardecki/termin.asp?et=palium_lac_pallium.
 20. Payne S, Radbruch L. and Zarząd EAP. Raport dotyczący standardów i norm dla opieki hospicyjnej i paliatywnej w Europie: część 1. Zalecenia Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej. Med Paliat Prakt. 2010; 4(2): 41–53.
 21. Łuczak J, Kotlińska-Lemieszek A. Opieka paliatywna/hospicyjna/medycyna paliatywna. Now Lek. 2011; 80: 13–15.
 22. Zapewnienie opieki paliatywnej i hospicyjnej, LBY.430.003.2019, registration No. 146/2019/P/18/063/LBY.Palliative Medicine in Practice