open access

Vol 14, No 3 (2020)
Research paper
Published online: 2020-05-22
Get Citation

Relationship between the degree of illness acceptance and depression, anxiety in women with breast cancer and men with colorectal cancer

Monika Wardas
DOI: 10.5603/PMPI.2020.0015
·
Palliat Med Pract 2020;14(3):141-148.

open access

Vol 14, No 3 (2020)
Original articles
Published online: 2020-05-22

Abstract

Introduction. Breast and colorectal cancer are often the cause of depressive disorders and anxiety. The aim of this study was to verify the hypothesis that as the level of illness acceptance increases, the level of anxiety and depression decreases.

Patients and methods. The study involved 40 women aged 21–74 years, diagnosed with breast cancer and 40 men aged 22–85 years, diagnosed with colorectal cancer . In the study, Beck Depression Inventory, Acceptance of Illness Scale, mini-Mental Adjustment to Cancer (Mini-MAC) Scale and a questionnaire (respondent’s particulars of own authorship) were used.

Results. Among men, the level of illness acceptance was low in 52.5%, medium in 20%, high in 27.5% of patients, whereas among women – 85%, 10% and 5% respectively. In the group of men, depression was not found in 40%, mild depression in 15%, moderate depression in 25% and severe depression in 20% of patients, the mean value of the level of depression was 16.7 ± 11.2; among women — 2.5%, 2.5%, 5% and 90% of respondents respectively, the mean value was 34.4 ± 7.8. Among men, the mean values of anxiety absorption were 18.13 ± 5.69, helplessness/hopelessness — 16.95 ± 6.03, destructive style — 35.08 ± 11.53, whereas the mean values among women were 26 ± 3,02, 22,6 ± 2,28 and 48,63 ± 5,13 respectively. Significant negative correlations between the degree of illness acceptance and depression/ anxiety were shown, with absolute values of correlation coefficients being higher in women.

Conclusions. Women diagnosed with breast cancer show the low level of illness acceptance, high level of anxiety and often suffer from depression, while men diagnosed with colorectal cancer show the average level of illness acceptance and anxiety as well as less often suffer from depression.

Abstract

Introduction. Breast and colorectal cancer are often the cause of depressive disorders and anxiety. The aim of this study was to verify the hypothesis that as the level of illness acceptance increases, the level of anxiety and depression decreases.

Patients and methods. The study involved 40 women aged 21–74 years, diagnosed with breast cancer and 40 men aged 22–85 years, diagnosed with colorectal cancer . In the study, Beck Depression Inventory, Acceptance of Illness Scale, mini-Mental Adjustment to Cancer (Mini-MAC) Scale and a questionnaire (respondent’s particulars of own authorship) were used.

Results. Among men, the level of illness acceptance was low in 52.5%, medium in 20%, high in 27.5% of patients, whereas among women – 85%, 10% and 5% respectively. In the group of men, depression was not found in 40%, mild depression in 15%, moderate depression in 25% and severe depression in 20% of patients, the mean value of the level of depression was 16.7 ± 11.2; among women — 2.5%, 2.5%, 5% and 90% of respondents respectively, the mean value was 34.4 ± 7.8. Among men, the mean values of anxiety absorption were 18.13 ± 5.69, helplessness/hopelessness — 16.95 ± 6.03, destructive style — 35.08 ± 11.53, whereas the mean values among women were 26 ± 3,02, 22,6 ± 2,28 and 48,63 ± 5,13 respectively. Significant negative correlations between the degree of illness acceptance and depression/ anxiety were shown, with absolute values of correlation coefficients being higher in women.

Conclusions. Women diagnosed with breast cancer show the low level of illness acceptance, high level of anxiety and often suffer from depression, while men diagnosed with colorectal cancer show the average level of illness acceptance and anxiety as well as less often suffer from depression.

Get Citation

Keywords

cancer, depression, anxiety, breast cancer, colorectal cancer

About this article
Title

Relationship between the degree of illness acceptance and depression, anxiety in women with breast cancer and men with colorectal cancer

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 14, No 3 (2020)

Article type

Research paper

Pages

141-148

Published online

2020-05-22

DOI

10.5603/PMPI.2020.0015

Bibliographic record

Palliat Med Pract 2020;14(3):141-148.

Keywords

cancer
depression
anxiety
breast cancer
colorectal cancer

Authors

Monika Wardas

References (30)
 1. Potrykowska A, Strzelecki Z, Szymborski J, Witkowski J. Zachorowalność i umieralność na nowotwory a sytuacja demograficzna Polski. Rządowa Rada Ludnościowa, Warsaw 2014.
 2. Zdrowie priorytetem politycznym państwa – analiza i rekomendacje. Report of the Institute for Health Protection, Warsaw 2013.
 3. Wyrwicz L, Gryglewicz J, Chrostowski Sz, Domańska–Sadynica M, Ambroziewicz B. Sytuacja pacjenta z jelitem grubego w Polsce – propozycja zmian. Warsaw 2013.
 4. Didkowska J, Wojciechowska U. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2013 roku. Centre of Oncology – M. Skłodowska-Curie Institute, Warsaw 2015.
 5. http://onkologia.org.pl/nowotwory-zlosliwe-jelita-grubego-c18-21 (25 March 2020).
 6. http://onkologia.org.pl/nowotwory-zlosliwe-piersi-c18 (25 March 2020).
 7. Święcicki Ł. Depresje – definicja, klasyfikacje, przyczyny. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej. 2002;(2): 151–159.
 8. Mess E, Malewicz K, Lisowska A, et al. Występowanie depresji u pacjentów z nowotworem płuc. Onkol Pol. 2006;(9): 154–157.
 9. Nowicki A, Rządkowska B. Depresja i lęk u chorych z nowotworami złośliwymi. Współcz Onkol. 2005;(9): 396–403.
 10. Bilikiewicz A. ed. Psychiatria. PZWL, Warsaw 2006: 222–594.
 11. Wrona-Polańska H. Zmiana samopercepcji w procesie adaptacji w chorobie o niepomyślnej prognozie. Sztuka Leczenia. 1998;(4): 67–75.
 12. Małyszczak K, Wróbel T, Mazur G, et al. Objawy lękowe i depresyjne u pacjentów leczonych na nowotwory hematologiczne. Psychiatria Pol. 2005;(39): 33–41.
 13. Tomaszewska I. Psychologiczne aspekty depresji w chorobach nowotworowych. Psychoonkologia. 2000;(7): 9–18.
 14. Mess E, Głuszyńska M, Lisowska A, et al. Ocena poziomu bólu i lęku u pacjentów z chorobą nowotworową. Onkol Pol. 2009;(12): 154–161.
 15. Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warsaw 2001: 168–174.
 16. Mini-Mac – Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej. Watson M., Law M., dos Santos M., Greer S., Baruch J., Bliss J., 167–168.
 17. Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warsaw 2001: 168–174.
 18. Beck AT, Ward CH, Mendelson M, et al. An Inventory for Measuring Depression. Archives of General Psychiatry. 1961; 4(6): 561.
 19. Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warsaw 2001: 168–170.
 20. Beck AT, Ward CH, Mendelson M, et al. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry. 1961;(4): 53–63.
 21. Mini-Mac – Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej. Watson M., Law M., dos Santos M., Greer S., Baruch J., Bliss J., 168–178.
 22. De Walden-Gałuszko KaG, Majkowicz M, Trzebiatowska I. Najczęstsze problemy psychiczne w ambulatoryjnej praktyce onkologicznej. Psychoonkologia. 1998;(2): 21–26.
 23. Araszkiewicz A, Bartkowiak W, Starzec W. Zaburzenia lękowe w chorobie nowotworowej. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej. 2004;(4): 157–166.
 24. Tomaszewska I. Psychologiczne aspekty depresji w chorobach nowotworowych. Psychoonkologia. 2000;(7): 9–18.
 25. Fryc-Martyńska J. Wsparcie społeczne jako forma pomocy w procesie zmagania się z krytycznymi wydarzeniami życiowymi. Wolontariusze Polskiego Towarzystwa Opieki nad Chorymi ze Stomią POL–ILKO. Psychoonkologia. 1997;(14): 99–102.
 26. Guthrie E. Emotional disorder in chronic illness: psychotherapeutic interventions. Br J Psychiatry. 1996; 168(3): 265–273.
 27. Katon WJ. Epidemiology and treatment of depression in patients with chronic medical illness. Dialog Clin Neuroscie. 2011; 13(1): 7–23.
 28. De Walden-Gałuszko W, Majkowicz M, Zdun-Ryżewska A. Zaburzenia przystosowania do choroby nowotworowej – trudności diagnostyczne zespołów depresyjnych. Psychoonkol. 2013;(1): 10–15.
 29. Szwat B, Słupski W, Krzyżanowski D. Sposoby radzenia sobie z chorobą nowotworową, a poczucie depresji i nasilenie bólu u chorych objętych opieka paliatywną. Piel Zdr Publ. 2011;(1): 35–51.
 30. Zauszniewski JA, Bekhet AK, Lai CY, et al. Effects of teaching resourcefulness and acceptance on affect, behavior, and cognition of chronically ill elders. Issues Ment Health Nurs. 2007; 28(6): 575–592.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl