open access

Vol 12, No 3 (2018)
Review paper
Published online: 2018-10-25
Get Citation

Evaluation and treatment of breakthrough pain in cancer patients

Łukasz Artur Pietrzyński, Magdalena Włodarska, Marta Danikiewicz, Anna Mroczek, Kamil Bałabuszek, Tatiana Pietrzyńska
DOI: 10.5603/PMPI.2018.0005
·
Palliat Med Pract 2018;12(3):156-164.

open access

Vol 12, No 3 (2018)
Review articles
Published online: 2018-10-25

Abstract

Wstęp: U chorych na nowotwory mogą występować epizody bólu o znacznym natężeniu. Przebijający ból
nowotworowy (BTCP, breakthrough cancer pain) to najczęstsze określenie przemijającego zwiększenia
natężenia bólu, jednakże pomimo przeprowadzenia wielu badań klinicznych, nadal istnieją kontrowersje
dotyczące definicji, epidemiologii i leczenia farmakologicznego BTCP.
Cel pracy: W pracy dokonano przeglądu badań klinicznych dotyczących rozpoznania, oceny klinicznej
i postępowania terapeutycznego u chorych z rozpoznaniem BTCP.
Metody: Przeprowadzono przegląd literatury naukowej z baz Pubmed, MedLine i Embase ze szczególnym
uwzględnieniem definicji, podziału, oceny i leczenia BTCP, zgodnie z wytycznymi Preferred Reporting Items
for Systematic Reviews and Meta-Analyses.
Wyniki: Najlepszym wyborem w terapii BTCP wydaje się być opioid o szybkim początku działania (ROO,
rapid-onset opioid). Produkty fentanylu przewyższają morfinę podawaną drogą doustną zarówno pod
względem skuteczności analgetycznej, jak i szybkości działania. Dostępnych jest niewiele badań klinicznych
porównujących skuteczność różnych produktów fentanylu w leczeniu BTCP. Wybór analgetyku powinien
być dokonywany indywidualnie, w zależności od aktualnego stanu klinicznego pacjenta. Dawka leku
stosowanego w leczeniu BTCP powinna być miareczkowana, jednakże przy początkowej dawce należy
również uwzględnić tolerancję na opioidy podawane długotrwale w leczeniu bólu podstawowego. Algorytmy
rozpoznania BTCP powinny być wykorzystywane wraz z dokładną i kompleksową oceną stanu
klinicznego pacjenta.
Wnioski: Przyszłe badania BTCP powinny dotyczyć opracowania powszechnie akceptowanych definicji
i systemu klasyfikacji BTCP, które umożliwią szczegółowe badania epidemiologii i optymalnego postępowania
w BTCP.

Palliat Med Pract 2018; 12, 3: 156–164

Abstract

Wstęp: U chorych na nowotwory mogą występować epizody bólu o znacznym natężeniu. Przebijający ból
nowotworowy (BTCP, breakthrough cancer pain) to najczęstsze określenie przemijającego zwiększenia
natężenia bólu, jednakże pomimo przeprowadzenia wielu badań klinicznych, nadal istnieją kontrowersje
dotyczące definicji, epidemiologii i leczenia farmakologicznego BTCP.
Cel pracy: W pracy dokonano przeglądu badań klinicznych dotyczących rozpoznania, oceny klinicznej
i postępowania terapeutycznego u chorych z rozpoznaniem BTCP.
Metody: Przeprowadzono przegląd literatury naukowej z baz Pubmed, MedLine i Embase ze szczególnym
uwzględnieniem definicji, podziału, oceny i leczenia BTCP, zgodnie z wytycznymi Preferred Reporting Items
for Systematic Reviews and Meta-Analyses.
Wyniki: Najlepszym wyborem w terapii BTCP wydaje się być opioid o szybkim początku działania (ROO,
rapid-onset opioid). Produkty fentanylu przewyższają morfinę podawaną drogą doustną zarówno pod
względem skuteczności analgetycznej, jak i szybkości działania. Dostępnych jest niewiele badań klinicznych
porównujących skuteczność różnych produktów fentanylu w leczeniu BTCP. Wybór analgetyku powinien
być dokonywany indywidualnie, w zależności od aktualnego stanu klinicznego pacjenta. Dawka leku
stosowanego w leczeniu BTCP powinna być miareczkowana, jednakże przy początkowej dawce należy
również uwzględnić tolerancję na opioidy podawane długotrwale w leczeniu bólu podstawowego. Algorytmy
rozpoznania BTCP powinny być wykorzystywane wraz z dokładną i kompleksową oceną stanu
klinicznego pacjenta.
Wnioski: Przyszłe badania BTCP powinny dotyczyć opracowania powszechnie akceptowanych definicji
i systemu klasyfikacji BTCP, które umożliwią szczegółowe badania epidemiologii i optymalnego postępowania
w BTCP.

Palliat Med Pract 2018; 12, 3: 156–164

Get Citation

Keywords

breakthrough cancer pain, rapid-onset opioid, intranasal fentanyl spray, opioids, fentanyl

About this article
Title

Evaluation and treatment of breakthrough pain in cancer patients

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 12, No 3 (2018)

Article type

Review paper

Pages

156-164

Published online

2018-10-25

DOI

10.5603/PMPI.2018.0005

Bibliographic record

Palliat Med Pract 2018;12(3):156-164.

Keywords

breakthrough cancer pain
rapid-onset opioid
intranasal fentanyl spray
opioids
fentanyl

Authors

Łukasz Artur Pietrzyński
Magdalena Włodarska
Marta Danikiewicz
Anna Mroczek
Kamil Bałabuszek
Tatiana Pietrzyńska

References (68)
 1. van den Beuken-van Everdingen MHJ, de Rijke JM, Kessels AG, et al. Prevalence of pain in patients with cancer: a systematic review of the past 40 years. Ann Oncol. 2007; 18(9): 1437–1449.
 2. Zeppetella G, O'Doherty CA, Collins S. Prevalence and characteristics of breakthrough pain in cancer patients admitted to a hospice. J Pain Symptom Manage. 2000; 20(2): 87–92.
 3. Haugen DF, Hjermstad MJ, Hagen N, et al. European Palliative Care Research Collaborative (EPCRC). Assessment and classification of cancer breakthrough pain: a systematic literature review. Pain. 2010; 149(3): 476–482.
 4. Davies A, Buchanan A, Zeppetella G, et al. Breakthrough cancer pain: an observational study of 1000 European oncology patients. J Pain Symptom Manage. 2013; 46(5): 619–628.
 5. Liberati A, Altman DG, Tetzlaff J, et al. The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration. PLoS Med. 2009; 6(7): e1000100.
 6. Portenoy RK, Hagen NA, et al. Breakthrough pain: definition, prevalence and characteristics. Pain. 1990; 41(3): 273.
 7. Hanks G, Portenoy RK, MacDonald N, Forbes K. Difficult pain problems. In: Doyle D, Hanks G, MacDonald N. ed. Oxford Textbook of Palliative Medicine. 2nd edn. Oxford University Press, New York 1998: 454–477.
 8. Abrahm JL. Assessing the patient in pain. In: Abrahm JL. ed. A Physician’s Guide to Pain and Symptom Management in Cancer Patients, 2nd edn. MD: Johns Hopkins University Press, Baltimore 2005: 107–147.
 9. Davies AN, Dickman A, Reid C, et al. Science Committee of the Association for Palliative Medicine of Great Britain and Ireland. The management of cancer-related breakthrough pain: recommendations of a task group of the Science Committee of the Association for Palliative Medicine of Great Britain and Ireland. Eur J Pain. 2009; 13(4): 331–338.
 10. Caraceni A, Portenoy RK. An international survey of cancer pain characteristics and syndromes. IASP Task Force on Cancer Pain. International Association for the Study of Pain. Pain. 1999; 82(3): 263–274.
 11. Boceta J, De la Torre A, Samper D, et al. Consensus and controversies in the definition, assessment, treatment and monitoring of BTcP: results of a Delphi study. Clin Transl Oncol. 2016; 18(11): 1088–1097.
 12. Davies A, Zeppetella G, Andersen S, et al. Multi-centre European study of breakthrough cancer pain: pain characteristics and patient perceptions of current and potential management strategies. Eur J Pain. 2011; 15(7): 756–763.
 13. Zeppetella G. Breakthrough pain in cancer patients. Clin Oncol (R Coll Radiol). 2011; 23(6): 393–398.
 14. Gómez-Batiste X, Madrid F, Moreno F, et al. Breakthrough cancer pain: prevalence and characteristics in patients in Catalonia, Spain. J Pain Symptom Manage. 2002; 24(1): 45–52.
 15. Mercadante S, Lazzari M, Reale C, et al. IOPS Study Group. Italian Oncological Pain Survey (IOPS): a multicentre Italian study of breakthrough pain performed in different settings. Clin J Pain. 2015; 31(3): 214–221.
 16. Arnet I, Schacher S, Balmer E, et al. Poor adhesion of fentanyl transdermal patches may mimic end-of-dosage failure after 48 hours and prompt early patch replacement in hospitalized cancer pain patients. J Pain Res. 2016; 9: 993–999.
 17. Payne R, Raschko JW. Recognition and diagnosis of breakthrough pain. Pain Med. 2007; 8(1): 3–7.
 18. Hall LM, O'Lenic K. Treatment strategies to overcome end-of-dose failure with oral and transdermal opioids. J Pharm Pract. 2012; 25(5): 503–509.
 19. Webber K, Davies AN, Cowie MR. Accuracy of a Diagnostic Algorithm to Diagnose Breakthrough Cancer Pain as Compared With Clinical Assessment. J Pain Symptom Manage. 2015; 50(4): 495–500.
 20. Daeninck P, Gagnon B, Gallagher R, et al. Canadian recommendations for the management of breakthrough cancer pain. Curr Oncol. 2016; 23(2): 96–108.
 21. PDQ Supportive and Palliative Care Editorial Board. Cancer Pain (PDQ®): Health Professional Version. 2017 Aug 30. In: PDQ Cancer Information Summaries [Internet]. Bethesda (MD): National Cancer Institute (US); 2002. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK65949/.
 22. Webber K, Davies AN, Zeppetella G, et al. Development and validation of the breakthrough pain assessment tool (BAT) in cancer patients. J Pain Symptom Manage. 2014; 48(4): 619–631.
 23. Soden K, Ali S, Alloway L, et al. How do nurses in specialist palliative care assess and manage breakthrough cancer pain? A multicentre study. Int J Palliat Nurs. 2013; 19(11): 528–534.
 24. Rustøen T, Geerling JI, Pappa T, et al. How nurses assess breakthrough cancer pain, and the impact of this pain on patients' daily lives--results of a European survey. Eur J Oncol Nurs. 2013; 17(4): 402–407.
 25. Fitch MI, McAndrew A, Burlein-Hall S. A Canadian online survey of oncology nurses' perspectives on the defining characteristics and assessment of breakthrough pain in cancer. Can Oncol Nurs J. 2013; 23(2): 85–99.
 26. Jara C, Del Barco S, Grávalos C, et al. SEOM clinical guideline for treatment of cancer pain (2017). Clin Transl Oncol. 2018; 20(1): 97–107.
 27. Ledesma W, Campbell TC. A conceptual solution to improve the management of cancer-related breakthrough pain. J Support Oncol. 2010; 8(6): 241.
 28. Rauck R, North J, Gever LN, et al. Fentanyl buccal soluble film (FBSF) for breakthrough pain in patients with cancer: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Ann Oncol. 2010; 21(6): 1308–1314.
 29. Fortner BV, Demarco G, Irving G, et al. Description and predictors of direct and indirect costs of pain reported by cancer patients. J Pain Symptom Manage. 2003; 25(1): 9–18.
 30. Bennett D, Burton AW, Fishman S, et al. Consensus panel recommendations for the assessment and management of breakthrough pain: part 2 management. Pharm Ther. 2005; 30: 354–61.
 31. Mercadante S, Radbruch L, Caraceni A, et al. Steering Committee of the European Association for Palliative Care (EAPC) Research Network. Episodic (breakthrough) pain: consensus conference of an expert working group of the European Association for Palliative Care. Cancer. 2002; 94(3): 832–839.
 32. Hagen NA, Fisher K, Victorino C, et al. A titration strategy is needed to manage breakthrough cancer pain effectively: observations from data pooled from three clinical trials. J Palliat Med. 2007; 10(1): 47–55.
 33. Benedetti C, Brock C, Cleeland C, et al. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Practice Guidelines for Cancer Pain. Oncology (Williston Park). 2000; 14(11A): 135–150.
 34. Cherny NI, Portenoy RK. Cancer pain management. Current strategy. Cancer. 1993; 72(11 Suppl): 3393–3415.
 35. Mercadante S, Marchetti P, Cuomo A, et al. IOPS MS study Group, IOPS MS study Group. Breakthrough pain and its treatment: critical review and recommendations of IOPS (Italian Oncologic Pain Survey) expert group. Support Care Cancer. 2016; 24(2): 961–968.
 36. Doulton B. Pharmacologic management of adult breakthrough cancer pain. Can Fam Physician. 2014; 60(12): 1111–4, e585.
 37. Mercadante S, Intravaia G, Villari P, et al. Intravenous morphine for breakthrough (episodic-) pain in an acute palliative care unit: a confirmatory study. J Pain Symptom Manage. 2008; 35(3): 307–313.
 38. Mercadante S, Villari P, Ferrera P, et al. Safety and effectiveness of intravenous morphine for episodic (breakthrough) pain using a fixed ratio with the oral daily morphine dose. J Pain Symptom Manage. 2004; 27(4): 352–359.
 39. Zeppetella G. Evidence-based treatment of cancer-related breakthrough pain with opioids. J Natl Compr Canc Netw. 2013; 11 Suppl 1: S37–S43.
 40. Mercadante S. Pharmacotherapy for breakthrough cancer pain. Drugs. 2012; 72: 181–190.
 41. Lai CT, Chou PL, Lin YM, et al. Cancer Breakthrough Pain: Clinical Assessment and Management. Journal of Experimental & Clinical Medicine. 2011; 3(6): 272–277.
 42. Stanley TH. The fentanyl story. J Pain. 2014; 15(12): 1215–1226.
 43. Jandhyala R, Fullarton JR, Bennett MI. Efficacy of rapid-onset oral fentanyl formulations vs. oral morphine for cancer-related breakthrough pain: a meta-analysis of comparative trials. J Pain Symptom Manage. 2013; 46(4): 573–580.
 44. Mercadante S, Aielli F, Adile C, et al. Fentanyl Pectin Nasal Spray Versus Oral Morphine in Doses Proportional to the Basal Opioid Regimen for the Management of Breakthrough Cancer Pain: A Comparative Study. J Pain Symptom Manage. 2016; 52(1): 27–34.
 45. Mercadante S. Non pharmacological interventions and non-fentanyl pharmacological treatments for breakthrough cancer pain: A systematic and critical review. Crit Rev Oncol Hemato. 2018; 122: 60–63.
 46. Caraceni A, Bertetto O, Labianca R, et al. Breakthrough/Episodic Pain Italian Study Group. Episodic (breakthrough) pain prevalence in a population of cancer pain patients. Comparison of clinical diagnoses with the QUDEI--Italian questionnaire for intense episodic pain. J Pain Symptom Manage. 2012; 43(5): 833–841.
 47. Mercadante S. Breakthrough pain: on the road again. Eur J Pain. 2009; 13(4): 329–330.
 48. Mercadante S. The use of rapid onset opioids for breakthrough cancer pain: the challenge of its dosing. Crit Rev Oncol Hematol. 2011; 80(3): 460–465.
 49. Mercadante S. Rapid onset opioids for breakthrough pain: Titrating or not titrating, this is the question! European Journal of Pain Supplements. 2012; 5(S2): 443–447.
 50. Zeppetella G. Opioids for cancer breakthrough pain: a pilot study reporting patient assessment of time to meaningful pain relief. J Pain Symptom Manage. 2008; 35(5): 563–567.
 51. Webber K, Davies AN, Cowie MR. Breakthrough pain: a qualitative study involving patients with advanced cancer. Support Care Cancer. 2011; 19(12): 2041–2046.
 52. Mercadante S, Prestia G, Casuccio A. The use of sublingual fentanyl for breakthrough pain by using doses proportional to opioid basal regimen. Curr Med Res Opin. 2013; 29(11): 1527–1532.
 53. Mercadante S, Porzio G, Aielli F, et al. The use of fentanyl buccal tablets for breakthrough pain by using doses proportional to opioid basal regimen in a home care setting. Support Care Cancer. 2013; 21(8): 2335–2339.
 54. Mercadante S, Villari P, Ferrera P, et al. Transmucosal fentanyl vs intravenous morphine in doses proportional to basal opioid regimen for episodic-breakthrough pain. Br J Cancer. 2007; 96(12): 1828–1833.
 55. Mercadante S. Fentanyl Buccal Tablet in Breakthrough Pain in Opioid-Tolerant Patients with Cancer. Drugs. 2006; 66(18): 2394–2395.
 56. Chang A, Roeland EJ, Atayee RS, et al. Transmucosal Immediate-Release Fentanyl for Breakthrough Cancer Pain: Opportunities and Challenges for Use in Palliative Care. J Pain Palliat Care Pharmacother. 2015; 29(3): 247–260.
 57. Meriggi F, Zaniboni A. Fentanyl for breakthrough cancer pain: where are we? Rev Recent Clin Trials. 2013; 8(1): 42–47.
 58. Lötsch J, Walter C, Parnham MJ, et al. Pharmacokinetics of non-intravenous formulations of fentanyl. Clin Pharmacokinet. 2013; 52(1): 23–36.
 59. Krampe R, Visser JC, Frijlink HW, et al. Oromucosal film preparations: points to consider for patient centricity and manufacturing processes. Expert Opin Drug Deliv. 2016; 13(4): 493–506.
 60. Farrar JT, Berlin JA, Strom BL. Clinically important changes in acute pain outcome measures: a validation study. J Pain Symptom Manage. 2003; 25(5): 406–411.
 61. Zeppetella G, Davies A, Eijgelshoven I, et al. A network meta-analysis of the efficacy of opioid analgesics for the management of breakthrough cancer pain episodes. J Pain Symptom Manage. 2014; 47(4): 772–785.e5.
 62. England R, Maddocks M, Manderson C, et al. How practical are transmucosal fentanyl products for breakthrough cancer pain? Novel use of placebo formulations to survey user opinion. BMJ Support Palliat Care. 2011; 1(3): 349–351.
 63. Mercadante S, Radbruch L, Davies A, et al. A comparison of intranasal fentanyl spray with oral transmucosal fentanyl citrate for the treatment of breakthrough cancer pain: an open-label, randomised, crossover trial. Curr Med Res Opin. 2009; 25(11): 2805–2815.
 64. Moore N, Darwish M, Amores X, et al. A review of the pharmacokinetic profile of transmucosal fentanyl formulations. Curr Med Res Opin. 2012; 28(11): 1781–1790.
 65. Zeppetella G, Davies A, Eijgelshoven I, et al. A network meta-analysis of the efficacy of opioid analgesics for the management of breakthrough cancer pain episodes. J Pain Symptom Manage. 2014; 47(4): 772–785.e5.
 66. Mercadante S, Vellucci R, Cuomo A, et al. Long-term efficacy and tolerability of intranasal fentanyl in the treatment of breakthrough cancer pain. Support Care Cancer. 2015; 23(5): 1349–1354.
 67. Smith H. A comprehensive review of rapid-onset opioids for breakthrough pain. CNS Drugs. 2012; 26(6): 509–535.
 68. Wordliczek J, et al. Kotlińska–Lemieszek A, Leppert W. Farmakoterapia bólu u chorych na nowotwory – zalecenia Polskiego Towarzystwa Badania u, Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Ból. 2017; 18(3): 11–53.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl