open access

Vol 3, No 2 (2018)
Review paper
Get Citation

Rola doszklistkowych steroidów we współczesnym leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki

Sławomir Teper1, Agnieszka Kubicka-Trząska2, Anna Matysik-Woźniak3, Edward Wylęgała1, Jerzy Mackiewicz4, Katarzyna Michalska-Małecka5, Marek Rękas6, Robert Rejdak3
DOI: 10.5603/OJ.2018.0036
·
Ophthalmol J 2018;3(2):37-46.
Affiliations
  1. Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydział Lekarski z Pododdziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  2. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedry Okulistyki, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
  3. Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  4. Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  5. II Klinika Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach
  6. Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

open access

Vol 3, No 2 (2018)
REVIEW

Abstract

Powikłania cukrzycy są jednym z najczęstszych i najpoważniejszych problemów we współczesnej okulistyce. W pracy przedstawiono dane epidemiologiczne i zasady leczenia retnopatii cukrzycowej i cukrzycowego obrzęku plamki. Szczególną uwagę zwrócono na rolę iniekcji doszklistkowych, w tym steroidów, które w niektórych przypadkach mogą być alternatywą dla inhibitorów naczyniowo-śrdódbłonkowego czynnika wzrostu (anty-VEGF). Zdaniem grupy ekspertów konieczne jest stworzenie programu lekowego obejmującego leczenie cukrzycowego obrzęku plamki, który istotnie poprawi dostęp do nowoczesnej terapii dużej grupie chorych. W programie lekowym lekiem pierwszego rzutu powinien być anty-VEGF z możliwością zmiany na doszklistkowy implant deksametazonu, w przypadku braku odpowiedzi na leczenie lub istnienia przeciwskazań do terapii anty-VEGF. Należy stworzyć precyzyjne kryteria kwalifikacji do programu, zdefiniować brak odpowiedzi na leczenie oraz określić wskazania do zmiany leku.

Abstract

Powikłania cukrzycy są jednym z najczęstszych i najpoważniejszych problemów we współczesnej okulistyce. W pracy przedstawiono dane epidemiologiczne i zasady leczenia retnopatii cukrzycowej i cukrzycowego obrzęku plamki. Szczególną uwagę zwrócono na rolę iniekcji doszklistkowych, w tym steroidów, które w niektórych przypadkach mogą być alternatywą dla inhibitorów naczyniowo-śrdódbłonkowego czynnika wzrostu (anty-VEGF). Zdaniem grupy ekspertów konieczne jest stworzenie programu lekowego obejmującego leczenie cukrzycowego obrzęku plamki, który istotnie poprawi dostęp do nowoczesnej terapii dużej grupie chorych. W programie lekowym lekiem pierwszego rzutu powinien być anty-VEGF z możliwością zmiany na doszklistkowy implant deksametazonu, w przypadku braku odpowiedzi na leczenie lub istnienia przeciwskazań do terapii anty-VEGF. Należy stworzyć precyzyjne kryteria kwalifikacji do programu, zdefiniować brak odpowiedzi na leczenie oraz określić wskazania do zmiany leku.

Get Citation

Keywords

cukrzyca; cukrzycowy obrzęk plamki; iniekcje doszklistkowe; deksametazon

About this article
Title

Rola doszklistkowych steroidów we współczesnym leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki

Journal

Ophthalmology Journal

Issue

Vol 3, No 2 (2018)

Article type

Review paper

Pages

37-46

Page views

682

Article views/downloads

1193

DOI

10.5603/OJ.2018.0036

Bibliographic record

Ophthalmol J 2018;3(2):37-46.

Keywords

cukrzyca
cukrzycowy obrzęk plamki
iniekcje doszklistkowe
deksametazon

Authors

Sławomir Teper
Agnieszka Kubicka-Trząska
Anna Matysik-Woźniak
Edward Wylęgała
Jerzy Mackiewicz
Katarzyna Michalska-Małecka
Marek Rękas
Robert Rejdak

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., Grupa Via Medica, 73 Świętokrzyska St., 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl