open access

Vol 2 (2017): Supplement 1
CASE REPORTS
Published online: 2017-03-06
Get Citation

Współczesne możliwości leczenia cukrzycowego obrzęku plamki — wyniki własne

Robert Rejdak, Małgorzata Ozimek, Tomasz Chorągiewicz, Ewelina Cisek, Anna Matysik-Woźniak
DOI: 10.5603/OJ.2017.0001

open access

Vol 2 (2017): Supplement 1
CASE REPORTS
Published online: 2017-03-06

Abstract

Liczba chorych na cukrzycę rośnie z każdym rokiem. Duża ich część to osoby młode, aktywne zawodowo. Powikłania oczne cukrzycy, w tym cukrzycowy obrzęk plamki (DME), istotnie wpływają na codziennie funkcjonowanie pacjentów. Dzięki nowoczesnym lekom, laseroterapii i metodom operacyjnym możliwe jest skuteczne leczenie powikłań ocznych cukrzycy. Jest to jednak proces złożony, wymagający doświadczonego zespołu specjalistów umiejących odpowiednio łączyć różne metody terapeutyczne.

Celem pracy jest przedstawienie wyników własnych leczenia młodych pacjentów z DME za pomocą monoterapii anty-VEGF lub w skojarzeniu z innymi metodami terapeutycznymi.

Abstract

Liczba chorych na cukrzycę rośnie z każdym rokiem. Duża ich część to osoby młode, aktywne zawodowo. Powikłania oczne cukrzycy, w tym cukrzycowy obrzęk plamki (DME), istotnie wpływają na codziennie funkcjonowanie pacjentów. Dzięki nowoczesnym lekom, laseroterapii i metodom operacyjnym możliwe jest skuteczne leczenie powikłań ocznych cukrzycy. Jest to jednak proces złożony, wymagający doświadczonego zespołu specjalistów umiejących odpowiednio łączyć różne metody terapeutyczne.

Celem pracy jest przedstawienie wyników własnych leczenia młodych pacjentów z DME za pomocą monoterapii anty-VEGF lub w skojarzeniu z innymi metodami terapeutycznymi.

Get Citation

Keywords

cukrzyca, cukrzycowy obrzęk plamki, anty-VEGF, witrektomia

About this article
Title

Współczesne możliwości leczenia cukrzycowego obrzęku plamki — wyniki własne

Journal

Ophthalmology Journal

Issue

Vol 2 (2017): Supplement 1

Pages

1-7

Published online

2017-03-06

DOI

10.5603/OJ.2017.0001

Keywords

cukrzyca
cukrzycowy obrzęk plamki
anty-VEGF
witrektomia

Authors

Robert Rejdak
Małgorzata Ozimek
Tomasz Chorągiewicz
Ewelina Cisek
Anna Matysik-Woźniak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., Grupa Via Medica, 73 Świętokrzyska St., 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl