Vol 1 (2016): Supplement 2
Case report
Published online: 2016-12-19

open access

Page views 817
Article views/downloads 733
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wyniki leczenia chorych z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem przy użyciu preparatów anty-VEGF stosowanych według kryteriów programu lekowego — wyniki własne

Małgorzata Ozimek, Anna Matysik-Woźniak, Edyta Koman, Robert Rejdak

Abstract

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) to najczęstsza przyczyna znacznego pogorszenia widzenia u osób po 50. roku życia w krajach rozwiniętych. Inhibitory VEGF zrewolucjonizowały leczenie tej choroby i istnieje szansa, że terapia z ich wykorzystaniem pozwoli na znaczne ograniczenie liczby pacjentów z funkcjonalną ślepotą. „Program lekowy leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem”, który rozpoczął się w Polsce w IV kwartale 2015 roku, umożliwia prowadzenie leczenia odpowiadającego aktualnym międzynarodowym standardom. W niniejszym artykule na podstawie serii przypadków przedstawiono doświadczenia Kliniki Okulistyki Ogólnej w Lublinie związane z leczeniem pacjentów chorych na postać wysiękową AMD w programie lekowym po pierwszym półroczu jego trwania.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file