Vol 2 (2017): Supplement 1
Case report
Published online: 2017-03-06

open access

Page views 671
Article views/downloads 705
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Współczesne możliwości leczenia cukrzycowego obrzęku plamki — wyniki własne

Robert Rejdak, Małgorzata Ozimek, Tomasz Chorągiewicz, Ewelina Cisek, Anna Matysik-Woźniak
DOI: 10.5603/OJ.2017.0001

Abstract

Liczba chorych na cukrzycę rośnie z każdym rokiem. Duża ich część to osoby młode, aktywne zawodowo. Powikłania oczne cukrzycy, w tym cukrzycowy obrzęk plamki (DME), istotnie wpływają na codziennie funkcjonowanie pacjentów. Dzięki nowoczesnym lekom, laseroterapii i metodom operacyjnym możliwe jest skuteczne leczenie powikłań ocznych cukrzycy. Jest to jednak proces złożony, wymagający doświadczonego zespołu specjalistów umiejących odpowiednio łączyć różne metody terapeutyczne.

Celem pracy jest przedstawienie wyników własnych leczenia młodych pacjentów z DME za pomocą monoterapii anty-VEGF lub w skojarzeniu z innymi metodami terapeutycznymi.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file