open access

Vol 1 (2016): Supplement 2
CASE REPORTS
Published online: 2016-12-19
Get Citation

Wyniki leczenia chorych z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem przy użyciu preparatów anty-VEGF stosowanych według kryteriów programu lekowego — wyniki własne

Małgorzata Ozimek, Anna Matysik-Woźniak, Edyta Koman, Robert Rejdak
DOI: 10.5603/OJ.2016.0022

open access

Vol 1 (2016): Supplement 2
CASE REPORTS
Published online: 2016-12-19

Abstract

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) to najczęstsza przyczyna znacznego pogorszenia widzenia u osób po 50. roku życia w krajach rozwiniętych. Inhibitory VEGF zrewolucjonizowały leczenie tej choroby i istnieje szansa, że terapia z ich wykorzystaniem pozwoli na znaczne ograniczenie liczby pacjentów z funkcjonalną ślepotą. „Program lekowy leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem”, który rozpoczął się w Polsce w IV kwartale 2015 roku, umożliwia prowadzenie leczenia odpowiadającego aktualnym międzynarodowym standardom. W niniejszym artykule na podstawie serii przypadków przedstawiono doświadczenia Kliniki Okulistyki Ogólnej w Lublinie związane z leczeniem pacjentów chorych na postać wysiękową AMD w programie lekowym po pierwszym półroczu jego trwania.

Abstract

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) to najczęstsza przyczyna znacznego pogorszenia widzenia u osób po 50. roku życia w krajach rozwiniętych. Inhibitory VEGF zrewolucjonizowały leczenie tej choroby i istnieje szansa, że terapia z ich wykorzystaniem pozwoli na znaczne ograniczenie liczby pacjentów z funkcjonalną ślepotą. „Program lekowy leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem”, który rozpoczął się w Polsce w IV kwartale 2015 roku, umożliwia prowadzenie leczenia odpowiadającego aktualnym międzynarodowym standardom. W niniejszym artykule na podstawie serii przypadków przedstawiono doświadczenia Kliniki Okulistyki Ogólnej w Lublinie związane z leczeniem pacjentów chorych na postać wysiękową AMD w programie lekowym po pierwszym półroczu jego trwania.

Get Citation

Keywords

zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, AMD, VEGF, program lekowy

About this article
Title

Wyniki leczenia chorych z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem przy użyciu preparatów anty-VEGF stosowanych według kryteriów programu lekowego — wyniki własne

Journal

Ophthalmology Journal

Issue

Vol 1 (2016): Supplement 2

Pages

1-8

Published online

2016-12-19

DOI

10.5603/OJ.2016.0022

Keywords

zwyrodnienie plamki związane z wiekiem
AMD
VEGF
program lekowy

Authors

Małgorzata Ozimek
Anna Matysik-Woźniak
Edyta Koman
Robert Rejdak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., Grupa Via Medica, 73 Świętokrzyska St., 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl