Online first
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2023-12-20
Wyświetlenia strony 236
Wyświetlenia/pobrania artykułu 22
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Errata została opublikowana

Enkorafenib i cetuksymab (EC) w leczeniu chorych na przerzutowego raka jelita grubego z mutacją BRAFV600E — polskie doświadczenia. Retrospektywna analiza wieloośrodkowa

Marek Gełej12, Patryk Zając23, Maria Dąbrowska4, Anna Dejws-Wątróbowska5, Bogumiła Galińska6, Łukasz Galus7, Agnieszka Gwóźdź-Cieślik8, Katarzyna Hetman5, Maciej Kawecki9, Mateusz Malik10, Joanna Streb11, Katarzyna Wierzbicka12, Piotr Wiosek13, Barbara Radecka12

Streszczenie

Wprowadzenie. Mutacja BRAF występuje u 8–12% chorych na raka jelita grubego. Wiąże się to z niekorzystnym rokowaniem — w chorobie przerzutowej mediana przeżycia nie przekracza roku. Leczenie molekularnie ukierunkowane — enkorafenibem z cetuksymabem jest standardem postępowania w przypadku niepowodzenia chemioterapii. 

Materiał i metody. Oceniono dane kliniczne 18 chorych leczonych enkorafenibem z cetuksymabem w latach 2021–2023 w 10 ośrodkach onkologicznych w Polsce. Przedmiotem analizy były podstawowe czynniki kliniczne, patomorfologiczne i molekularne, a także skuteczność i bezpieczeństwo leczenia. 

Wyniki. Mediana wieku w ocenianej grupie wyniosła 63 lata. Przeważali chorzy z przerzutami ograniczonymi do jednej lokalizacji (78%). Leczenie enkorafenibem z cetuksymabem zastosowano nie tylko w trzeciej (u 50% chorych) lub czwartej (u 28%) linii leczenia, ale także w drugiej (u 22%). Wskaźnik obiektywnych odpowiedzi wynosił 29,4 %, a wskaźnik kontroli choroby — 76,4%. Z uwagi na krótki okres obserwacji nie osiągnięto mediany czasu wolnego od progresji. U czterech chorych (22%) odnotowano odpowiedź utrzymującą się ponad 12 miesięcy

Wnioski. W pracy tej potwierdzono skuteczność i bezpieczeństwo leczenia celowanego enkorafenibem z cetuksymabem u chorych na przerzutowego raka jelita grubego z mutacją BRAFV600E.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Global Burden of Disease Cancer Collaboration. Cancer incidence, mortality, years of life lost, years lived with disability, and disability-adjusted life years for 29 cancer groups from 2010 to 2019: A systematic analysis for the global burden of disease study 2019. JAMA Oncol. 2022; 8(3): 420–444.
 2. Krajowy Rejestr Nowotworów. http://epid.coi. waw.pl/krn (31.07.2023).
 3. Cervantes A, Adam R, Roselló S, et al. ESMO Guidelines Committee. Electronic address: clinicalguidelines@esmo.org. Metastatic colorectal cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2023; 34(1): 10–32.
 4. Zeineddine FA, Zeineddine MA, Yousef A, et al. Survival improvement for patients with metastatic colorectal cancer over twenty years. NPJ Precis Oncol. 2023; 7(1): 16.
 5. Grothey A, Fakih M, Tabernero J. Management of BRAF-mutant metastatic colorectal cancer: a review of treatment options and evidence-based guidelines. Ann Oncol. 2021; 32(8): 959–967.
 6. Martinelli E, Arnold D, Cervantes A, et al. European expert panel consensus on the clinical management of BRAF-mutant metastatic colorectal cancer. Cancer Treat Rev. 2023; 115: 102541.
 7. Eisenhauer EA, Therasse P, Bogaerts J, et al. New response evaluation criteria in solid tumours: revised RECIST guideline (version 1.1). Eur J Cancer. 2009; 45(2): 228–247.
 8. Kopetz S, Grothey A, Tabernero J, et al. Encorafenib, Binimetinib, and Cetuximab in BRAF V600E-Mutated Colorectal Cancer. N Engl J Med. 2020; 382(9): 876–877.
 9. Tabernero J, Grothey A, Van Cutsem E, et al. Encorafenib Plus Cetuximab as a New Standard of Care for Previously Treated V600E-Mutant Metastatic Colorectal Cancer: Updated Survival Results and Subgroup Analyses from the BEACON Study. J Clin Oncol. 2021; 39(4): 273–284.
 10. Boccaccino A, Borelli B, Intini R, et al. Encorafenib plus cetuximab with or without binimetinib in patients with BRAF V600E-mutated metastatic colorectal cancer: real-life data from an Italian multicenter experience. ESMO Open. 2022; 7(3): 100506.
 11. Montes AF, Elez E, Graña B, et al. Effectiveness and safety of encorafenib-cetuximab in BRAFV600E metastatic colorectal cancer: Confidence study. Journal of Clinical Oncology. 2023; 41(4_suppl): 126–126.
 12. Stintzing S, Heyde Ev, Wierecky J, et al. Disease characteristics and clinical practice of BRAF V600E-mutant metastatic colorectal cancer treatment: Baseline analysis of patients enrolled in the BERING CRC study. J Clin Oncol. 2023; 41(4_suppl): 34–34.
 13. Corcoran RB, Atreya CE, Falchook GS, et al. Combined BRAF and MEK Inhibition With Dabrafenib and Trametinib in BRAF V600-Mutant Colorectal Cancer. J Clin Oncol. 2015; 33(34): 4023–4031.
 14. Corcoran RB, André T, Atreya CE, et al. Combined BRAF, EGFR, and MEK Inhibition in Patients with -Mutant Colorectal Cancer. Cancer Discov. 2018; 8(4): 428–443.
 15. Tampellini M, Di Maio M, Baratelli C, et al. Treatment of Patients With Metastatic Colorectal Cancer in a Real-World Scenario: Probability of Receiving Second and Further Lines of Therapy and Description of Clinical Benefit. Clin Colorectal Cancer. 2017; 16(4): 372–376.
 16. Martinelli E, Cremolini C, Mazard T, et al. Real-world first-line treatment of patients with BRAF-mutant metastatic colorectal cancer: the CAPSTAN CRC study. ESMO Open. 2022; 7(6): 100603.