Online first
Wytyczne / stanowisko ekspertów
Opublikowany online: 2023-12-27
Wyświetlenia strony 244
Wyświetlenia/pobrania artykułu 49
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zalecenia dotyczące oceny czynnika predykcyjnego HER2 u chorych z rozpoznaniem inwazyjnego (naciekającego) raka piersi — aktualizacja na rok 2023. Stanowisko Konsultantów Krajowych w dziedzinie patomorfologii i onkologii klinicznej

Andrzej Marszałek12, Maciej Krzakowski3

Streszczenie

Brak

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 95,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. WHO Classification of Tumours Editorial Board. Breast tumours [wydanie internetowe]. In: WHO classification of tumours series, 5th ed. vol. 2. International Agency for Research on Cancer, Lyon 2019 (14.11.2023).
  2. Amin MB, Edge SB, Greene FL, et al. (ed.). AJCC Cancer Staging Manual 8th ed. Springer 2017.
  3. Brierley JD, Gospodarowicz MK, Wittekind C. (ed.). UICC: TNM Calssification of Malignant Tumors. 8th edition. Wiley-Blackwell 2016.
  4. www.pathologyoutlines.com (14.11.2023).
  5. Standardy/wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii. Ministerstwo Zdrowia, 2020 .
  6. Standardy akredytacyjne dla jednostek diagnostyki patomorfologicznej (Dz. Urz. Min. Zdrowia 2021, poz. 75).
  7. Fitzgibbons PL, Connolly JL. Template for Reporting Results of Biomarker Testing of Specimens from Patients with Carcinoma of the Breast. Ver. 1.5.0.1. Data publikacji protokołu: marzec 2023.
  8. Li Z, Wei H, Li S, et al. The Role of Progesterone Receptors in Breast Cancer. Drug Des Devel Ther. 2022; 16: 305–314.
  9. Tarantino P, Viale G, Press MF, et al. ESMO expert consensus statements (ECS) on the definition, diagnosis, and management of HER2-low breast cancer. Ann Oncol. 2023; 34(8): 645–659.
  10. Wolff AC, Somerfield MR, Dowsett M, et al. Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 Testing in Breast Cancer: ASCO-College of American Pathologists Guideline Update. J Clin Oncol. 2023; 41(22): 3867–3872.