Online first
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2023-11-02
Wyświetlenia strony 417
Wyświetlenia/pobrania artykułu 66
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Immunoterapia skojarzona z chemioterapią u chorych na niepłaskonabłonkowego raka płuca

Adam Płużański1, Aleksandra Piórek1

Streszczenie

Immunochemioterapia stanowi jedną z głównych opcji leczenia chorych na niepłaskonabłonkowego raka płuca bez obecności zmian molekularnych, umożliwiających terapię ukierunkowaną molekularnie. W Polsce skojarzenie immunoterapii z chemioterapią jest możliwe do zastosowania u chorych z ekspresją ligandu programowanej śmierci 1 (PD-L1, programmed death ligand 1) poniżej 50%. Pembrolizumab w skojarzeniu z chemioterapią oraz niwolumab w połączeniu z ipilimumabem oraz dwoma cyklami chemioterapii wykazują większą skuteczność niż samodzielna chemioterapia, prowadząc do wydłużenia czasu przeżycia wolnego od progresji (PFS, progression- -free survival) i całkowitego (OS, overall survival). Inne schematy immunochemioterapii z zastosowaniem atezolizumabu, durwalumabu, tremelimumabu lub cemiplimabu nie są stosowane w Polsce w codziennej praktyce klinicznej. Korzyści z immunochemioterapii dotyczą jedynie chorych w stopniu sprawności 0–1 według klasyfikacji Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) i bez przeciwskazań do stosowania inhibitorów immunologicznych punktów kontrolnych i leków cytotoksycznych.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Zitvogel L, Galluzzi L, Smyth MJ, et al. Mechanism of action of conventional and targeted anticancer therapies: reinstating immunosurveillance. Immunity. 2013; 39(1): 74–88.
 2. Galluzzi L, Buqué A, Kepp O, et al. Immunological Effects of Conventional Chemotherapy and Targeted Anticancer Agents. Cancer Cell. 2015; 28(6): 690–714.
 3. Peng J, Hamanishi J, Matsumura N, et al. Chemotherapy Induces Programmed Cell Death-Ligand 1 Overexpression via the Nuclear Factor-κB to Foster an Immunosuppressive Tumor Microenvironment in Ovarian Cancer. Cancer Res. 2015; 75(23): 5034–5045.
 4. Gadgeel S, Stevenson J, Langer C, et al. Pembrolizumab and platinum-based chemotherapy as first-line therapy for advanced non–small-cell lung cancer: Phase 1 cohorts from the KEYNOTE-021 study. Lung Cancer. 2018; 125: 273–281.
 5. Langer CJ, Gadgeel SM, Borghaei H, et al. KEYNOTE-021 investigators. Carboplatin and pemetrexed with or without pembrolizumab for advanced, non-squamous non-small-cell lung cancer: a randomised, phase 2 cohort of the open-label KEYNOTE-021 study. Lancet Oncol. 2016; 17(11): 1497–1508.
 6. Gandhi L, Rodríguez-Abreu D, Gadgeel S, et al. KEYNOTE-189 Investigators. Pembrolizumab plus Chemotherapy in Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2018; 378(22): 2078–2092.
 7. Rodríguez-Abreu D, Powell SF, Hochmair MJ, et al. Pemetrexed plus platinum with or without pembrolizumab in patients with previously untreated metastatic nonsquamous NSCLC: protocol-specified final analysis from KEYNOTE-189. Ann Oncol. 2021; 32(7): 881–895.
 8. Garassino MC, Gadgeel S, Speranza G, et al. Pembrolizumab Plus Pemetrexed and Platinum in Nonsquamous Non-Small-Cell Lung Cancer: 5-Year Outcomes From the Phase 3 KEYNOTE-189 Study. J Clin Oncol. 2023; 41(11): 1992–1998.
 9. Socinski MA, Nishio M, Jotte RM, et al. IMpower150 Final Overall Survival Analyses for Atezolizumab Plus Bevacizumab and Chemotherapy in First-Line Metastatic Nonsquamous NSCLC. J Thorac Oncol. 2021; 16(11): 1909–1924.
 10. Nogami N, Barlesi F, Socinski M, et al. IMpower150 Final Exploratory Analyses for Atezolizumab Plus Bevacizumab and Chemotherapy in Key NSCLC Patient Subgroups With EGFR Mutations or Metastases in the Liver or Brain. J Thorac Oncol. 2022; 17(2): 309–323.
 11. Gogishvili M, Melkadze T, Makharadze T, et al. Cemiplimab plus chemotherapy versus chemotherapy alone in non-small cell lung cancer: a randomized, controlled, double-blind phase 3 trial. Nat Med. 2022; 28(11): 2374–2380.
 12. Makharadze T, Gogishvili M, Melkadze T, et al. Cemiplimab Plus Chemotherapy Versus Chemotherapy Alone in Advanced NSCLC: 2-Year Follow-Up From the Phase 3 EMPOWER-Lung 3 Part 2 Trial. J Thorac Oncol. 2023; 18(6): 755–768.
 13. Paz-Ares L, Ciuleanu TE, Cobo M, et al. First-line nivolumab plus ipilimumab combined with two cycles of chemotherapy in patients with non-small-cell lung cancer (CheckMate 9LA): an international, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2021; 22(2): 198–211.
 14. Reck M, Ciuleanu TE, Cobo M, et al. First-line nivolumab plus ipilimumab with two cycles of chemotherapy versus chemotherapy alone (four cycles) in advanced non-small-cell lung cancer: CheckMate 9LA 2-year update. ESMO Open. 2021; 6(5): 100273.
 15. Johnson ML, Cho BC, Luft A, et al. POSEIDON investigators. Durvalumab With or Without Tremelimumab in Combination With Chemotherapy as First-Line Therapy for Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer: The Phase III POSEIDON Study. J Clin Oncol. 2023; 41(6): 1213–1227.