Tom 9, Supl. E (2023)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2024-01-23
Wyświetlenia strony 60
Wyświetlenia/pobrania artykułu 14
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Odpowiedź na terapię enkorafenibem z binimetynibem po wcześniejszym leczeniu terapią celowaną i immunoterapią u chorej z przerzutami czerniaka w mózgowiu

Łukasz Galus1

Streszczenie

Przerzuty do mózgowia u chorych na czerniaka są poważnym problemem terapeutycznym znacznie pogarszającym rokowanie. Według literatury występują u około 30–40% chorych. Podmiotem niniejszej pracy jest 53-letnia chora z rozsiewem czerniaka do ośrodkowego układu nerwowego, która pozostaje w leczeniu systemowym w Klinice Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej w Poznaniu. U chorej dotychczas stosowano terapię celowaną wemurafenibem z kobimetynibem, immunoterapię pembrolizumabem, a w dalszej kolejności ponownie terapią celowaną (enkorafenib z binimetynibem), a obecnie immunoterapię ipilimumabem z niwolumabem. Pomimo gorszego rokowania chorych z przerzutami do OUN i mniejszej skuteczności stosowanych terapii, chora pozostaje w leczeniu 6. rok. Czas wolny od progresji (PFS, progression free survival) podczas terapii celowanej w I linii leczenia oraz immunoterapii w II przekroczył 20 miesięcy dla każdej z wymienionych, natomiast podczas powtórnej terapii inhibitorami BRAF i MEK (enkorafenib z binimetynibem) wyniósł 15 miesięcy i był blisko 3 × większy od mediny PFS uzyskiwanych w analizach retrospektywnych dotyczących chorych poddanych takiemu postępowaniu. W celu wytypowania chorych należących do grupy o złym rokowaniu (M1d), a mimo to dobrze i trwale odpowiadających na stosowane terapie wskazane jest odnalezienie odpowiednich biomarkerów predykcyjnych.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Long G, Atkinson V, Lo S, et al. Five-year overall survival from the anti-PD1 brain collaboration (ABC Study): Randomized phase 2 study of nivolumab (nivo) or nivo+ipilimumab (ipi) in patients (pts) with melanoma brain metastases. Presented at: 2021 ASCO Annual Meeting Chicago, Illinois, June 4-8, 2021.
  2. Larkin J, Chiarion-Sileni V, Gonzalez R, et al. Five-Year Survival with Combined Nivolumab and Ipilimumab in Advanced Melanoma. N Engl J Med. 2019; 381(16): 1535–1546.
  3. Tawbi HA, Forsyth PA, Algazi A, et al. Combined Nivolumab and Ipilimumab in Melanoma Metastatic to the Brain. N Engl J Med. 2018; 379(8): 722–730.
  4. Davies M, Saiag P, Robert C, et al. Dabrafenib plus trametinib in patients with BRAFV600-mutant melanoma brain metastases (COMBI-MB): a multicentre, multicohort, open-label, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2017; 18(7): 863–873.
  5. Luther C, Swami U, Zhang J, et al. Advanced stage melanoma therapies: Detailing the present and exploring the future. Crit Rev Oncol Hematol. 2019; 133: 99–111.
  6. Marquez Rodas et al. Streszczenie 1038MO, ESMO 2021.
  7. Seghers AC, Wilgenhof S, Lebbé C, et al. Successful rechallenge in two patients with BRAF-V600-mutant melanoma who experienced previous progression during treatment with a selective BRAF inhibitor. Melanoma Res. 2012; 22(6): 466–472.
  8. Valpione S, Carlino MS, Mangana J, et al. Rechallenge with BRAF-directed treatment in metastatic melanoma: A multi-institutional retrospective study. Eur J Cancer. 2018; 91: 116–124.
  9. Cybulska-Stopa B, Rogala P, Czarnecka AM, et al. BRAF and MEK inhibitors rechallenge as effective treatment for patients with metastatic melanoma. Melanoma Res. 2020; 30(5): 465–471.