Tom 10, Nr 1 (2024)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2023-05-26
Wyświetlenia strony 339
Wyświetlenia/pobrania artykułu 82
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Immunohistochemia pan-TRK jako narzędzie w badaniach przesiewowych fuzji genów NTRK u chorych na nowotwory

Monika Durzyńska1, Irmina M. Michałek1
Onkol Prakt Klin Edu 2024;10(1):78-85.

Streszczenie

Stosowanie inhibitorów TRK należy do leczenia agnostycznego, co oznacza wykorzystwanie leków ukierunkowanych przeciw konkretnym zmianom molekularnym niezależnie od rodzaju nowotworu. Wśród rozpowszechnionych nowotworów fuzje NTRK występują bardzo rzadko (poniżej 0,5% przypadków). Istnieje jednak grupa rzadkich nowotworów, w których fuzje NTRK pojawiają się częściej. Należą do niej rak wydzielniczy piersi i ślinianki, mięsaki wieku dziecięcego (włókniakomięsak typu niemowlęcego oraz komórkowy i mieszany wrodzony nerczak mezoblastyczny). Najczęściej rearanżacje dotyczą genu NTRK3, a najczęstszym genem fuzyjnym jest ETV6. Identyfikacja chorych z fuzjami genów NTRK, którzy potencjalnie mogliby odnieść korzyści z leczenia inhibitorami TRK, wymaga skutecznych narzędzi diagnostycznych i odpowiedniej strategii postępowania. Fuzje genów NTRK mogą być wykrywane metodami biologii molekularnej lub metodą immunohistochemiczną pan-TRK. Druga — z wymienionych — ścieżka diagnostyczna umożliwia wykrywanie fuzji genów NTRK1/2/3 niezależnie od powstałego genu fuzyjnego, jednak bez określenia, który gen uległ rearanżacji oraz jaki jest gen fuzyjny. Czułość metody sięga 97%, natomiast swoistość wynosi 100%. Innymi zaletami metody jest stosunkowo niski koszt, krótki czas wykonania badania oraz dostępność pracowni immunohistochemicznych. Z uwagi na powyższe cechy metoda ta może być użyta w badaniach przesiewowych w kierunku wykrycia fuzji genów NTRK.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?