Tom 8, Supl. D (2022)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2022-10-30
Wyświetlenia strony 150
Wyświetlenia/pobrania artykułu 33
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Wieloletnia terapia sekwencyjna przerzutowego raka jasnokomórkowego w oparciu o inhibitory kinaz tyrozynowych

Artur Drobniak1

Streszczenie

Zastosowanie inhibitorów kinaz tyrozynowych stanowiło przełom w leczeniu przerzutowego raka nerkowokomórkowego. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest wydłużenie czasu wolnego od progresji, pacjenci żyją dłużej i skuteczniejsza jest kontrola objawów. Jedną ze strategii pozwalającą na poprawę wyników leczenia jest terapia sekwencyjna. W artykule przedstawiono opis chorego z przerzutowym rakiem jasnokomórkowym, który przeszedł nerkoszczędzający zabieg usunięcia guza, a następnie zakwalifikowany został do terapii I linii pazopanibem. Lek podawano od maja 2015 do maja 2017 roku. W czerwcu 2017 z powodu progresji klinicznej i obrazowej pacjent został zakwalifikowany do terapii II linii kabozantynibem. Uzyskał wyraźną odpowiedź w badaniach obrazowych, a dodatkowo obserwowano poprawę stanu klinicznego i kontrolę objawów.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?