Tom 8, Supl. D (2022)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2022-10-30
Wyświetlenia strony 101
Wyświetlenia/pobrania artykułu 42
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Długotrwała odpowiedź na leczenie II linii kabozantynibem u chorego z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym

Artur Drobniak1

Streszczenie

Leki antyangiogenne mają udowodnioną skuteczność w pierwszej linii leczenia przerzutowego raka nerkowokomórkowego. Z uwagi na rozwój oporności i związanej z tym progresji konieczne jest stosowanie w kolejnych liniach leków o możliwie innym mechanizmie działania. Kabozantynib jest inhibitorem kinaz tyrozynowych dla naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu, a dodatkowo hamuje białka MET i AXL, których aktywność odpowiedzialna jest za proliferację komórek nowotworowych, inwazję oraz oporność na prowadzone leczenie. Na podstawie badania METEOR kabozantynib został zarejestrowany do leczenia II linii zaawansowanego raka nerkowokomórkowego. W artykule przedstawiono opis pacjenta leczonego w pierwszym rzucie sunitynibem, a następnie kabozantynibem.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?