Tom 9, Nr 4 (2023)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2022-09-01
Wyświetlenia strony 821
Wyświetlenia/pobrania artykułu 170
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Atezolizumab w leczeniu chorych na raka piersi

Katarzyna Pogoda1, Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld1, Michał Kunkiel1, Wojciech Olszewski2
Onkol Prakt Klin Edu 2023;9(4):302-309.

Streszczenie

Immunoterapia jest nowoczesną metodą leczenia sprawdzaną obecnie u chorych na raka piersi. Pierwszym zarejestrowanym lekiem z tej grupy był atezolizumab, który został wprowadzony do leczenia chorych na miejscowo zaawansowanego i nieoperacyjnego lub przerzutowego potrójnie ujemnego raka piersi (TNBC) z ekspresją liganda receptora programowanej śmierci typu 1 (PD-L1) na komórkach immunologicznych (IC) ≥ 1%, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii z powodu zaawansowanej choroby. Wyniki badania rejestracyjnego IMpassion130 wskazały, że atezolizumab poprawiał efekt leczenia chorych, jeśli był stosowany w połączeniu z nab-paklitakselem. W niniejszym artykule podsumowano najważniejsze analizy tego badania. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania zwalidowanego testu VENTANA SP142 do oceny ekspresji PD-L1 koniecznej podczas kwalifikacji chorych do leczenia. Omówiono również dostępne dane na temat pierwszych wyników badań u chorych na wczesnego TNBC oraz w rakach z dodatnim stanem ludzkiego receptora naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2) i ekspresją receptora estrogenowego (ER) i HER2-ujemnych poddanych leczeniu atezolizumabem.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?