Tom 8, Supl. B (2022)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2022-08-24
Wyświetlenia strony 230
Wyświetlenia/pobrania artykułu 34
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Bielactwo w przebiegu leczenia pembrolizumabem w skojarzeniu z chemioterapią w pierwszej linii leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca

Agnieszka Dyzma1, Karol Kasprzak1, Izabela Chmielewska2

Streszczenie

Pacjentka w wieku 63 lat, rozpoczęła diagnostykę z powodu dolegliwości bólowych stawu barkowego po stronie lewej. W toku wielotygodniowej diagnostyki rozpoznano raka gruczołowego płuca czwartym stopniu zaawansowania klinicznego. W oczekiwaniu na wyniki badań predykcyjnych chorą zakwalifikowano do paliatywnej radioterapii guza szczytu płuca lewego. Nie stwierdzono mutacji w genach EGFR, ALK oraz ROS1. Z uwagi na brak ekspresji PD-L1 na komórkach nowotworowych chorą zakwalifikowano do leczenia pembrolizumabem w skojarzeniu z chemioterapią w pierwszej linii leczenia. W trakcie leczenia wystąpiły powikłania w postaci bielactwa i nadczynności tarczycy, które jednak nie wpłynęły na dawkowanie i skuteczność leczenia.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?