Tom 8, Supl. B (2022)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2022-08-24
Wyświetlenia strony 123
Wyświetlenia/pobrania artykułu 24
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Skuteczna odpowiedź na leczenie pembrolizumabem w połączeniu z chemioterapią u starszej pacjentki z rozpoznaniem zaawansowanego płaskonabłonkowego raka płuca po wcześniejszym leczeniu raka endometrium i piersi

Beata Kuklińska1, Damian Mojsak1, Robert M. Mróz

Streszczenie

Leczenie skojarzone immunochemioterapią z zastosowaniem pembrolizumabu i leków cytostatycznych: karboplatyny z paklitakselem w pierwszej linii leczenia płaskonabłonkowego raka płuca jest skuteczną opcją terapeutyczną. W ramach programu lekowego NFZ stosowanie pembrolizumabu refundowane jest dla pacjentów niezależnie od wyniku ekspresji PD-L1 w komórkach guza. Można je stosować także u pacjentów wcześniej leczonych radykalnie z powodu innych nowotworów, którzy uzyskali odpowiedź kliniczną i długi okres remisji. Starszy wiek przy dobrym stopniu sprawności (ECOG 0, 1) nie powinien być czynnikiem dyskwalifikującym od leczenia immunokompetentnego.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?