Tom 9, Nr 3 (2023)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2022-08-04
Pobierz cytowanie

Optymalizacja postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w III stadium zaawansowania — doświadczenia ośrodków w Poznaniu

Maciej Bryl1, Piotr Milecki23, Mirosława Matecka-Nowak2, Jolanta Lubin1, Anna Rucińska2, Cezary Piwkowski14
Onkol Prakt Klin Edu 2023;9(3):222-228.
Afiliacje
 1. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 2. Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
 3. Katedra Elektroradiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 4. Klinika Torakochirurgii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dostęp płatny

Tom 9, Nr 3 (2023)
PRACE PRZEGLĄDOWE (REVIEW ARTICLES)
Opublikowany online: 2022-08-04

Streszczenie

Rak płuca to jeden z najczęściej diagnozowanych i najgorzej rokujących nowotworów złośliwych. Dominujący (85% chorych) jest histologiczny typ niedrobnokomórkowy. W Polsce u ponad jednej trzeciej chorych z wymienionym nowotworem w momencie rozpoznania stwierdza się III stopień zaawansowania. Wówczas jedną z najskuteczniejszych metod leczenia radykalnego jest jednoczesna radiochemioterapia. W Polsce odsetek chorych poddawanych jednoczesnej radiochemioterapii wynosi jednak zaledwie kilkanaście procent. Wśród przyczyn wspomnianej sytuacji znajdują się opóźnienia diagnostyki, brak ośrodków referencyjnych, długi proces kwalifikowania chorych do leczenia oraz niewłaściwy sposób organizacji leczenia. W niniejszym artykule omówiono działania optymalizujące postępowanie terapeutyczne u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w III stadium na podstawie doświadczeń ośrodków poznańskich (Wielkopolskie Centrum Onkologii oraz Wielkopolskie Centrum Pneumonologii i Torakochirurgii). Wprowadzono kartę kwalifikacji do zabiegu operacyjnego, pilną wczesną ocenę z wykorzystaniem badania pozytonowej emisyjnej tomografii w fuzji w komputerową tomografią i inwazyjną ocenę śródpiersia, wstępną kwalifikację chorych do radiochemioterapii (ustalenie terminów) już w toku diagnostyki. Działania te doprowadziły do zwielokrotnienia liczby chorych zakwalifikowanych do jednoczesnej radiochemioterapii. 

Streszczenie

Rak płuca to jeden z najczęściej diagnozowanych i najgorzej rokujących nowotworów złośliwych. Dominujący (85% chorych) jest histologiczny typ niedrobnokomórkowy. W Polsce u ponad jednej trzeciej chorych z wymienionym nowotworem w momencie rozpoznania stwierdza się III stopień zaawansowania. Wówczas jedną z najskuteczniejszych metod leczenia radykalnego jest jednoczesna radiochemioterapia. W Polsce odsetek chorych poddawanych jednoczesnej radiochemioterapii wynosi jednak zaledwie kilkanaście procent. Wśród przyczyn wspomnianej sytuacji znajdują się opóźnienia diagnostyki, brak ośrodków referencyjnych, długi proces kwalifikowania chorych do leczenia oraz niewłaściwy sposób organizacji leczenia. W niniejszym artykule omówiono działania optymalizujące postępowanie terapeutyczne u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w III stadium na podstawie doświadczeń ośrodków poznańskich (Wielkopolskie Centrum Onkologii oraz Wielkopolskie Centrum Pneumonologii i Torakochirurgii). Wprowadzono kartę kwalifikacji do zabiegu operacyjnego, pilną wczesną ocenę z wykorzystaniem badania pozytonowej emisyjnej tomografii w fuzji w komputerową tomografią i inwazyjną ocenę śródpiersia, wstępną kwalifikację chorych do radiochemioterapii (ustalenie terminów) już w toku diagnostyki. Działania te doprowadziły do zwielokrotnienia liczby chorych zakwalifikowanych do jednoczesnej radiochemioterapii. 

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

niedrobnokomórkowy rak płuca; radiochemioterapia; jednoczensa radiochemioterapia; sekwencyjna chemioradioterapia; zespół multidyscyplinarny; durwalumab

Informacje o artykule
Tytuł

Optymalizacja postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w III stadium zaawansowania — doświadczenia ośrodków w Poznaniu

Czasopismo

Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja

Numer

Tom 9, Nr 3 (2023)

Typ artykułu

Artykuł przeglądowy

Strony

222-228

Opublikowany online

2022-08-04

Wyświetlenia strony

470

Wyświetlenia/pobrania artykułu

107

Rekord bibliograficzny

Onkol Prakt Klin Edu 2023;9(3):222-228.

Słowa kluczowe

niedrobnokomórkowy rak płuca
radiochemioterapia
jednoczensa radiochemioterapia
sekwencyjna chemioradioterapia
zespół multidyscyplinarny
durwalumab

Autorzy

Maciej Bryl
Piotr Milecki
Mirosława Matecka-Nowak
Jolanta Lubin
Anna Rucińska
Cezary Piwkowski

Referencje (44)
 1. Krajowy Rejestr Nowotworów. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2018 roku. Warszawa 2020. http://onkologia.org.pl/wp-content/uploads/Nowotwory_2018.pdf (10.01.2022).
 2. Krajowy Rejestr Nowotworów. Raport dotyczący stopni zaawansowania, leczenia oraz przeżyć chorych na raka płuca zgłoszonych do KRN w latach 2014-2016. Wersja 2, aktualizacja 14.04.2020. http://onkologia.org.pl/wp-content/uploads/Rak_pluca_2019.pdf (10.01.2022).
 3. What is non-small cell lung cancer? American Cancer Society website. https://www.cancer.org/cancer/non-small-cell-lung-cancer/about/what-is-non-small-cell-lung-cancer.html (10.01.2022).
 4. Krzakowski M, Jassem J, Antczak A, et al. Thoracic neoplasms. Oncology in Clinical Practice. 2022; 18(1): 1–39.
 5. Casal-Mouriño A, Ruano-Ravina A, Lorenzo-González M, et al. Epidemiology of stage III lung cancer: frequency, diagnostic characteristics, and survival. Transl Lung Cancer Res. 2021; 10(1): 506–518.
 6. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2016. https://www.cancer.org/research/cancer-facts-statistics/all-cancer-facts-figures/cancer-facts-figures-2016.html (10.01.2022).
 7. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Non-Small Cell Lung Cancer. Version 3.2020 — February 11, 2020.
 8. Świat Lekarza. https://swiatlekarza.pl/rownoczesna-radiochemioterapia-szansa-dla-30-proc-chorych-na-niedrobnokomorkowego-raka-pluca/ (10.01.2022).
 9. Royal College of Physicians. NLCA annual report 2018. https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/nlca-annual-report-2018 (10.01.2022).
 10. Hung A, Lee KM, Lynch JA, et al. Chemoradiation treatment patterns among United States Veteran Health Administration patients with unresectable stage III non-small cell lung cancer. BMC Cancer. 2021; 21(1): 824.
 11. Franczuk M, Wesołowski S. Ocena czynności układu oddechowego w kwalifikacji do leczenia operacyjnego raka płuca. Pneumonol Alergol Pol. 2015; 83(1): 74–82.
 12. Eberhardt WEE, De Ruysscher D, Weder W, et al. Panel Members. 2nd ESMO Consensus Conference in Lung Cancer: locally advanced stage III non-small-cell lung cancer. Ann Oncol. 2015; 26(8): 1573–1588.
 13. De Leyn P, Dooms C, Kuzdzal J, et al. Revised ESTS guidelines for preoperative mediastinal lymph node staging for non-small-cell lung cancer. Eur J Cardiothorac Surg. 2014; 45(5): 787–798.
 14. Guo SX, Jian Y, Chen YL, et al. Neoadjuvant Chemoradiotherapy vesus Chemotherapy alone Followed by Surgery for Resectable Stage III Non-Small-Cell Lung Cancer: a Meta-Analysis. Sci Rep. 2016; 6: 34388.
 15. Instytut Chorób Płuc i Gruźlicy w Warszawie. https://www.igichp.edu.pl (10.01.2022).
 16. Jassem J, Krzakowski M. Nowotwory płuca i opłucnej. Praktyczny przewodnik dla lekarzy. Via Medica, Gdańsk 2009.
 17. Chemotherapy in non-small cell lung cancer: a meta-analysis using updated data on individual patients from 52 randomised clinical trials. Non-small Cell Lung Cancer Collaborative Group. BMJ. 1995; 311(7010): 899–909.
 18. Glatzer M, Elicin O, Ramella S, et al. Radio(chemo)therapy in locally advanced nonsmall cell lung cancer. Eur Respir Rev. 2016; 25(139): 65–70.
 19. Rowell NP, O'rourke NP. Concurrent chemoradiotherapy in non-small cell lung cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2004(4): CD002140.
 20. Aupérin A, Le Péchoux C, Rolland E, et al. Meta-analysis of concomitant versus sequential radiochemotherapy in locally advanced non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 2010; 28(13): 2181–2190.
 21. Auperin A, Rolland E, Curran W, et al. A1-05: Concomitant radio-chemotherapy (RT-CT) versus sequential RT-CT in locally advanced non-small cell lung cancer (NSCLC): A meta-analysis using individual patient data (IPD) from randomised clinical trials (RCTs). Journal of Thoracic Oncology. 2007; 2(8): S310.
 22. Miller ED, Fisher JL, Haglund KE, et al. The Addition of Chemotherapy to Radiation Therapy Improves Survival in Elderly Patients with Stage III Non-Small Cell Lung Cancer. J Thorac Oncol. 2018; 13(3): 426–435.
 23. Casas F, Kepka L, Agarwal JP, et al. Radiochemotherapy in the elderly with lung cancer. Expert Rev Anticancer Ther. 2009; 9(10): 1405–1411.
 24. Govindan R, Bogart J, Stinchcombe T, et al. Randomized phase II study of pemetrexed, carboplatin, and thoracic radiation with or without cetuximab in patients with locally advanced unresectable non-small-cell lung cancer: Cancer and Leukemia Group B trial 30407. J Clin Oncol. 2011; 29(23): 3120–3125.
 25. Choy H, Gerber DE, Bradley JD, et al. Concurrent pemetrexed and radiation therapy in the treatment of patients with inoperable stage III non-small cell lung cancer: a systematic review of completed and ongoing studies. Lung Cancer. 2015; 87(3): 232–240.
 26. Vokes EE, Senan S, Treat JA, et al. PROCLAIM: A phase III study of pemetrexed, cisplatin, and radiation therapy followed by consolidation pemetrexed versus etoposide, cisplatin, and radiation therapy followed by consolidation cytotoxic chemotherapy of choice in locally advanced stage III non-small-cell lung cancer of other than predominantly squamous cell histology. Clin Lung Cancer. 2009; 10(3): 193–198.
 27. Vinod SK, Hau E. Radiotherapy treatment for lung cancer: Current status and future directions. Respirology. 2020; 25 Suppl 2: 61–71.
 28. Nojszewska E. Nowotwór płuca i oskrzela — innowacyjne metody leczenia i koszty gospodarcze. Polska Grupa Raka Płuca; Innowo Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju 2019.
 29. McMillan MT, Ojerholm E, Verma V, et al. Radiation Treatment Time and Overall Survival in Locally Advanced Non-small Cell Lung Cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2017; 98(5): 1142–1152.
 30. Hallqvist A, Alverbratt C, Strandell A, et al. Positron emission tomography and computed tomographic imaging (PET/CT) for dose planning purposes of thoracic radiation with curative intent in lung cancer patients: A systematic review and meta-analysis. Radiother Oncol. 2017; 123(1): 71–77.
 31. Nestle U, Schimek-Jasch T, Kremp S, et al. PET-Plan study group. Imaging-based target volume reduction in chemoradiotherapy for locally advanced non-small-cell lung cancer (PET-Plan): a multicentre, open-label, randomised, controlled trial. Lancet Oncol. 2020; 21(4): 581–592.
 32. Gray JE, Villegas A, Daniel D, et al. PACIFIC Investigators. Overall Survival with Durvalumab after Chemoradiotherapy in Stage III NSCLC. N Engl J Med. 2018; 379(24): 2342–2350.
 33. Gray JE, Villegas A, Daniel D, et al. Three-Year Overall Survival with Durvalumab after Chemoradiotherapy in Stage III NSCLC-Update from PACIFIC. J Thorac Oncol. 2020; 15(2): 288–293.
 34. Faivre-Finn C, Vicente D, Kurata T, et al. LBA49 Durvalumab after chemoradiotherapy in stage III NSCLC: 4-year survival update from the phase III PACIFIC trial. Ann Oncol. 2020; 31(suppl 4): S1178–S1179.
 35. Spigel D, Faivre-Finn C, Gray J, et al. Five-year survival outcomes with durvalumab after chemoradiotherapy in unresectable stage III NSCLC: An update from the PACIFIC trial. J Clin Oncol. 2021; 39(15_suppl): 8511–8511.
 36. Ministerstwo Zdrowia. Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca. https://www.gov.pl/web/zdrowie/choroby-onkologiczne (10.01.2022).
 37. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Wniosek o objęcie refundacją leku IMFINZI (durwalumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD10: C34)”. Analiza weryfikacyjna. https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2019/182/AWA/182_AWA_OT_4331.46.2019_Imfinzi_BIP.pdf (10.01.2022).
 38. Program profilaktyki raka płuca. https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne/profilaktyka-raka-pluca (10.01.2022).
 39. Projekt Kolejkoskop. https://kolejkoskop.pl/ (10.01.2022).
 40. Kowalczyk A, Jassem J. Multidisciplinary team care in advanced lung cancer. Transl Lung Cancer Res. 2020; 9(4): 1690–1698.
 41. Or M, Liu B, Lam J, et al. A systematic review and meta-analysis of treatment-related toxicities of curative and palliative radiation therapy in non-small cell lung cancer. Sci Rep. 2021; 11(1): 5939.
 42. Liew MS, Sia J, Starmans MHW, et al. Comparison of toxicity and outcomes of concurrent radiotherapy with carboplatin/paclitaxel or cisplatin/etoposide in stage III non-small cell lung cancer. Cancer Med. 2013; 2(6): 916–924.
 43. Mason H, DeRubeis MB, Burke N, et al. Symptom management during and after treatment with concurrent chemoradiotherapy for oropharyngeal cancer: A review of the literature and areas for future research. World J Clin Oncol. 2016; 7(2): 220–226.
 44. Shirato H, Onimaru R, Ishikawa M, et al. Real-time 4-D radiotherapy for lung cancer. Cancer Sci. 2012; 103(1): 1–6.

Regulamin

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl