Tom 9, Nr 2 (2023)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2022-06-28
Wyświetlenia strony 2347
Wyświetlenia/pobrania artykułu 152
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Masywne zmiany przerzutowe u chorej na ER-dodatniego i HER2-ujemnego raka piersi — wybór optymalnej terapii

Katarzyna Pogoda1, Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld1, Zbigniew Nowecki1
Onkol Prakt Klin Edu 2023;9(2):133-136.

Streszczenie

Leczenie chorych z uogólnionym ER-dodatnim i HER2-ujemnym rakiem piersi zmieniło się w ciągu ostatnich lat. Wprowadzenie nowej grupy leków — inhibitorów CDK 4/6 — stanowiło przełom w leczeniu tych chorych. Wyniki badań rejestracyjnych potwierdziły skuteczność trzech leków z tej grupy (abemacyklib, palbocyklib i rybocyklib), które stosuje się w połączeniu z hormonoterapią. Taka terapia skojarzona pozwala na znamienne zwiększenie mediany czasu przeżycia wolnego od progresji i całkowitego oraz utrzymanie lub poprawę jakości życia chorych. W ramach praktyki klinicznej pojawiają się jednak pytania o skuteczność takiej terapii u chorych z licznymi przerzutami do narządów miąższowych. W niniejszym artykule przedstawiono przypadek kliniczny chorej leczonej abemacyklibem z letrozolem z masywnymi przerzutami do wątroby. U chorej stwierdzono szybką odpowiedź i dobrą tolerancję leczenia. Kontynuuje ona leczenie siedemnasty miesiąc bez redukcji dawki. Przedstawiony przypadek kliniczny potwierdza wskazania do stosowania inhibitorów CDK 4/6 również u chorych z masywnym rozsiewem.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?