Tom 8, Supl. A (2022)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2022-06-13
Wyświetlenia strony 1061
Wyświetlenia/pobrania artykułu 37
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Długotrwała odpowiedź na leczenie z zastosowaniem inhibitorów BRAF/MEK u chorego z rozpoznaniem niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium rozsiewu

Sylwia Tabor1

Streszczenie

Niedrobnokomórkowy rak płuca stanowi zróżnicowaną grupę chorób o odmiennych cechach klinicznych i molekularnych. Rozwój metod diagnostyki molekularnej doprowadził do identyfikacji licznych czynników predykcyjnych, które są wykorzystywane w codziennej praktyce klinicznej. Na przestrzeni ostatnich kilku lat scharakteryzowane zostały kolejne — niewielkie — grupy chorych, u których zastosowanie leczenia ukierunkowanego spowodowało poprawę przeżycia. W niniejszej pracy opisano przypadek chorego z rozpoznaniem uogólnionego raka gruczołowego płuca z obecnością mutacji w genie BRAF, u którego leczenie inhibitorami BRAF/MEK przyniosło istotną korzyść kliniczną.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?