Tom 9, Nr 2 (2023)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2022-05-19
Wyświetlenia strony 1383
Wyświetlenia/pobrania artykułu 99
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Pierwotny rak płaskonabłonkowy odbytnicy

Katarzyna Śmiałek-Kania1, Ewa Anna Kosakowska1, Bogumiła Orzechowska-Buczek1, Tadeusz Pieńkowski12
Onkol Prakt Klin Edu 2023;9(2):146-148.

Streszczenie

Pierwotny rak płaskonabłonkowy odbytnicy to najrzadsza odmiana raka jelita grubego. Autorzy prezentują przypadek 62-letniej pacjentki, u której rozpoznano ten nowotwór w miejscowo zaawansowanym zaawansowaniu cT3N0M0. Chora otrzymała pierwotnie radykalne leczenie. Z powodu progresji choroby pod postacią wznowy miejscowej oraz wystąpienia zmian o charakterze meta w obrębie płuc, pacjentkę zakwalifikowano do chemioterapii pierwszej linii. Następnie, z uwagi na niepowodzenie zaproponowanego leczenia systemowego, zastosowano immunoterapię z udziałem niwolumabu. Leczeniem tym uzyskano częściową remisję zmian nowotworowych, która utrzymuje się od 51 tygodni. Chora jest nadal leczona, tolerancja terapii jest dobra. 

W artykule prezentowane są aktualne rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne dotyczące tego rzadkiego nowotworu.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?