Tom 9, Nr 1 (2023)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2022-02-03
Wyświetlenia strony 3010
Wyświetlenia/pobrania artykułu 302
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Sacytuzumab gowitekan — nowa terapia dla chorych na trójujemnego raka piersi

Katarzyna Pogoda1, Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld1, Anna Niwińska1, Zbigniew Nowecki1
Onkol Prakt Klin Edu 2023;9(1):41-47.

Streszczenie

Wyniki leczenia chorych na przerzutowego trójujemnego (TNBC, triple negative breast cancer) raka piersi od wielu lat nie ulegały istotnej poprawie. Nowoczesne metody leczenia, w tym immunoterapia i inhibitory polimerazy poli-ADP rybozy (PARP, poly ADP-ribose polymerase) są dostępne dla wybranej grupy chorych na TNBC. W wielu przypadkach leczeniem z wyboru pozostaje klasyczna chemioterapia, na którą odpowiedzi nie są satysfakcjonujące. Złe rokowanie chorych na uogólnionego TNBC uzasadnia prowadzenie intensywnych prac badawczych nad nowymi lekami dla tej grupy chorych, w tym próby stosowania koniugatów. W niniejszym artykule omówiono doniesienia na temat sacytuzumabu gowitekanu (SG), który jest koniugatem złożonym z przeciwciała monoklonalnego przeciw trofoblastycznemu antygenowi powierzchniowemu typu 2. (Trop-2, trophoblast-cell surface antigen 2) obecnego na wielu komórkach TNBC połączonego z ładunkiem (SN-38) będącym aktywnym metabolitem irynotekanu. Przedstawiono budowę i mechanizm działania koniugatu. Podsumowano dostępne wyniki badań klinicznych z SG u chorych na raka piersi, w tym omówiono wyniki badania rejestracyjnego ASCENT, w którym wykazano znamienną poprawę w zakresie mediany czasu wolnego od progresji choroby i czasu przeżycia chorych w porównaniu z klasyczną chemioterapią u wcześniej przeleczonych chorych na zaawansowanego TNBC. Omówiono najczęstsze działania niepożądane leku wskazując zasady pierwotnej i wtórnej profilaktyki, które pozwalają na skuteczne zarządzanie możliwymi powikłaniami. Przedstawiono również kierunki dalszych badań u chorych na raka piersi nad tym bardzo obiecującym koniugatem.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?